draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 06.03.2017
WorkingDay client is an international company working at one of the largest social networks in the world. The company is fast moving, uses modern technologies and focuses on improving satisfaction of millions of network users.

Now company is looking for experienced and business oriented team member located in Riga:

SENIOR JAVA BACKEND DEVELOPER

What you get to do:


 • Maintain and develop backend for high-load project;
 • Work closely with the Product, QA, front-end and administrators team;
 • Optimize environment and development process for better efficiency.

  Requirements for a person in this position:

 • Software developer experience 5+ years;
 • Java hands-on 4+ years;
 • Experience in design of project architecture for high-scalability and high-load system;
 • Able to design and implement independently features of any complexity;
 • Writes maintainable code and has experience in writing unit/integration tests, doing result oriented code reviews;
 • Good knowledge of Linux;
 • Good command of English.

  We’d like you to have (preferred):

 • AWS, Docker, NoSQL, scripting languages;
 • Spark, Kafka;
 • Jenkins;
 • Practical experience with Redis, MySQL or PostgreSQL.

  What you get in return:

 • modern “high tech” office located in Riga, close to public transport and with supplements for public transportation for employees;
 • competitive salary starting from EUR 4000 gross depending on your experience;
 • health insurance;
 • opportunity to travel to offices abroad;
 • work closely with different teams;
 • work with team of experienced software engineers that built one of the best social network out there.


  If you are a colleague we are looking for, please send your CV to Ieva Pilskalliete!

  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Phone +371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10,
  Riga, LV-1011
  Reg.: 40003793545
  Licence: 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay klients ir starptautisks uzņēmums, kas strādā ar vienu no lielākajiem sociālajiem tīkliem pasaulē. Uzņēmums strauji attīstās, izmanto modernas tehnoloģijas un koncentrējas uz miljoniem tīkla lietotāju apmierinātības uzlabošanu.

  Šobrīd uzņēmums meklē pieredzējušu un uz biznesu orientētu komandas locekli darbam Rīgā:

  VECĀKO JAVA BACKEND PROGRAMMĒTĀJU  Jūsu uzdevumi:


 • uzturēt un izstrādāt backend augstas slodzes projekta ietvaros;
 • cieši sadarboties ar produkta izstrādes, kvalitātes nodrošināšanas, frontend un administratoru komandām;
 • optimizēt vides un izstrādes procesu efektivitāti.


  Amata prasības:

 • 5+ gadu pieredze programmatūras izstrādē;
 • pieredze darbā ar Java 4+ gadus;
 • projekta arhitektūras dizaina pieredze augsta mēroga un augstas slodzes sistēmas ietvaros;
 • spēja izstrādāt un patstāvīgi īstenot dažādas sarežģītības pakāpes projektus;
 • prasme rakstīt uzturamu kodu un ir vienības/integrācijas testu rakstīšanas, uz rezultātu vērstu koda pārskatu pieredze;
 • labas Linux zināšanas;
 • labas angļu valodas zināšanas.


  Papildu priekšrocības:

 • AWS, Docker, NoSQL, skriptu valodas
 • Spark, Kafka
 • Jenkins
 • Praktiska pieredze ar Redis, MySQL vai PostgreSQL


  Ko mēs varam piedāvāt:

 • mūsdienīgu augsto tehnoloģiju biroju Rīgā, tuvu sabiedriskajam transportam un transporta kompensāciju darbiniekiem;
 • konkurētspējīgu atalgojumu, sākot no EUR 4000 bruto, atkarībā no Jūsu pieredzes;
 • veselības apdrošināšanu;
 • iespēju ceļot uz birojiem ārvalstīs;
 • ciešu sadarbību ar citiem kolēģiem;
 • darbu pieredzējušu programmatūras inženieru komandā, kas izveidojuši vienu no labākajiem sociālajiem tīkliem.


  Lai pieteiktos, sūtiet savu CV un pieteikuma vēstuli Ievai Pilskallietei!

  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10,
  Riga, LV-1011
  Reģ.nr.: 40003793545
  Licences nr.: 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

 •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-uznemums/vecakais-a-java-backend-programmetajs-a-(no-eur-4000)/19635&NoButtons=true&popup=1