draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 24.03.2017
WorkingDay client is an international company working at one of the largest social networks in the world. The company is fast moving, uses modern technologies and focuses on improving satisfaction of millions of network users.

To support a systems operation team in Latvia, company is looking for a great:

SYSTEMS ADMINISTRATORResponsibilities:


 • work on a small team; 6 people are managing the whole fleet;
 • support and improve a constantly growing number of Linux servers (1000+) in production and dev/staging environments;
 • work on complex infrastructure projects, e.g., a petabyte data migration or a new data center setup;
 • gain experience in supporting some of the latest technologies and frameworks;
 • work on cutting edge technology (Kafka, Spark, ZooKeeper, AWS, ElasticSearch, Docker) in an open source environment;
 • research and develop new infrastructure-related products and tools, including monitoring systems, automatic deployment systems, etc;
 • work shifts (on-call rotation) outside of normal business hours. This includes production monitoring, reporting, problems investigation and elimination.


  Qualifications:

 • experience in Linux System Administration (4-6 years experience in a similar role);
 • knowledge in web application support;
 • you know how to run large (100+ hosts) infrastructures.


  Requirements are preferred:

 • you are familiar with MySQL and Redis administration (performance, tuning, replication, backups);
 • you are familiar with HAProxy and Nginx;
 • you are familiar with Puppet, Chef, or other configuration management systems;
 • comfortable working closely with developers – we collaborate closely over Slack and Skype
 • experience being ‘on call’ outside of normal business hours;
 • you will get a joke about UDP.


  Company offers:

 • work on the laptop of your choice with tools you like;
 • modern “high tech” office located in Riga, close to public transport and with supplements for public transportation for employees;
 • competitive salary starting from EUR 3000 gross depending on your experience;
 • health insurance;
 • opportunity to travel to offices abroad;
 • work closely with different teams;
 • work with team of experienced software engineers that built one of the best social network out there.


  If you are a colleague we are looking for, please send your CV to Ieva Pilskalliete!

  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Phone +371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10,
  Riga, LV-1011
  Reg.: 40003793545
  Licence: 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay klients ir starptautisks uzņēmums, kas strādā ar vienu no lielākajiem sociālajiem tīkliem pasaulē. Uzņēmums strauji attīstās, izmanto modernas tehnoloģijas un koncentrējas uz miljoniem tīkla lietotāju apmierinātības uzlabošanu.

  Lai papildinātu Latvijas sistēmu operāciju komandu, uzņēmums meklē lielisku:

  SISTĒMAS ADMINISTRATORU/-I  Pienākumi:


 • darboties nelielā, 6 cilvēku komandā;
 • atbalstīt un pastāvīgi uzlabot arvien augošu skaitu Linux serveru (1000+) ražošanas un izstrādes/izstādīšanas vidē;
 • darbs ar komplicētiem infrastruktūras projektiem, piem., petabita datu migrācija vai jauna datu centra izveide;
 • pieredze, strādājot ar dažādām jaunākajām tehnoloģijām un sistēmām;
 • darbs ar visprogresīvākajām tehnoloģijām (Kafka, Spark, ZooKeeper, AWS, ElasticSearch, Docker) atvērtā koda vidē;
 • jaunu infrastruktūras produktu un rīku izpēte un izstrāde, tostarp monitoringa sistēmas,
 • automātiskās palaišanas sistēmas utt.;
 • darbs maiņās (dežūras rotācija) ārpus standarta darba laika. Tas ietver uzraudzību, ziņošanu, problēmu izpēti un novēršanu.


  Kvalifikācija:

 • pieredze Linux sistēmu administrēšanā (4-6 gadu pieredze līdzīgā amatā);
 • zināšanas par tīmekļa lietojumprogrammu atbalstu;
 • zināšanas par to, kā vadīt lielu infrastruktūru (100+ hosti).


  Vēlamās prasības:

 • pārzināt MySQL un Redis administrēšanu (sniegums, pielāgošana, replikācija, dublēšana);
 • pārzināt HAProxy un Nginx;
 • pārzināt Puppet, Chef vai citas konfigurācijas vadības sistēmas;
 • spējat strādāt ciešā sadarbībā ar izstrādātājiem - mēs sadarbojamies, izmantojot Slack un Skype
 • pieredze strādājot «dežūrās» ārpus standarta darba laika;
 • Jūs saprotat jokus par UDP.


  Uzņēmums piedāvā:

 • darbu ar Jūsu izvēlēto datoru, izmantojot Jums vēlamos rīkus;
 • mūsdienīgu augsto tehnoloģiju biroju Rīgā, tuvu sabiedriskajam transportam un transporta kompensācija darbiniekiem;
 • konkurētspējīgu atalgojumu, sākot no EUR 3000 bruto, atkarībā no Jūsu pieredzes;
 • veselības apdrošināšanu;
 • iespēju ceļot uz birojiem ārvalstīs;
 • ciešu sadarbību ar citiem kolēģiem;
 • darbu pieredzējušu programmatūras inženieru komandā, kas izveidojuši vienu no labākajiem sociālajiem tīkliem.


  Lai pieteiktos, sūtiet savu CV un pieteikuma vēstuli Ievai Pilskallietei!

  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10,
  Riga, LV-1011
  Reģ.nr.: 40003793545
  Licences nr.: 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

 •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-uznemums/sistemas-administrators-e-(no-eur-3000)/19662&NoButtons=true&popup=1