draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 27.02.2017

WorkingDay client – International company who is a leading global technology provider specializing in payment solutions for financial institutions. Company invites to join their Baltic team

SOFTWARE TESTER

Required Experience:

 • Experience in critical application support and/or software testing.
 • Good understanding of testing process and Software Delivery Life Cycle.
 • University degree in IT field or equivalent education or practical experience.
 • Experience in end user support.
 • Basic Windows and Unix/Linux platform knowledge.
 • Basic Oracle DB and SQL knowledge.
 • Knowledge of card payment domain – advantage.
 • ISTQB certification – advantage.

 • Responsibilities include:

 • Working in Baltic testing and application support team.
 • Preparing test plans and building test scenarios based on software documentation.
 • Software deployment and installation.
 • Application testing – smoke, functional, regression, stress tests, testing documentation.
 • Test results reporting to software vendor or developer.
 • Successful, timely new project set up and launch.
 • Ensuring end user support for payment solution related application.

 • Company Offers:

 • Dynamic and challenging work with ambitious and highly professional team.
 • Competitive salary depending on your qualification and background.
 • Self-development and a pleasant work environment.
 • Office location: Riga.


 • Please send your CV and motivation letter to Ieva Pilskalliete:

  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Terbatas street 53-10,
  Riga, LV-1011
  Reg.: 40003793545
  Licence: 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  WorkingDay klients - Starptautisks uzņēmums, kas ir vadošais globālo tehnoloģiju nodrošinātājs, kas specializējas maksājumu risinājumos finanšu iestādēm. Uzņēmums aicina pievienoties savai Baltijas komandai  PROGRAMMATŪRAS TESTĒTĀJU


  Pienākumi:

 • Darbs Baltijas testēšanas un lietojumprogrammu atbalsta komandā.
 • Sagatavot testēšanas plānus un veidot testēšanas scenārijus, balstoties uz programmatūras dokumentāciju.
 • Programmatūras izvietošana un uzstādīšana.
 • Lietošanas testēšana - smoke, funkcionālie, regresijas, stresa testi, testēšanas dokumentācija.
 • Testa rezultātu ziņošana programmatūras tirgotājam vai izstrādātājam.
 • Veiksmīga, savlaicīga jaunu projektu sagatavošana un palaišana.
 • Nodrošināt maksājumu risinājumu lietotņu gala lietotāja atbalstu.


  Nepieciešamā pieredze:
 • Pieredze lietotņu atbalstā un/vai programmatūras testēšanā.
 • Laba izpratne par testēšanas procesu un programmatūras piegādes ciklu.
 • Universitātes izglītība IT jomā vai līdzvērtīga izglītība vai praktiska pieredze.
 • Gala lietotāju atbalsta pieredze.
 • Pamata Windows un Unix/Linux platformas zināšanas.
 • Pamata Oracle DB un SQL zināšanas.
 • Zināšanas karšu maksājumu jomā - priekšrocība.
 • ISTQB sertifikācija – priekšrocība.


  Uzņēmums piedāvā:
 • Dinamisku un izaicinošu darba vidi ar ambiciozu un ļoti profesionālu starptautisku komandu.
 • Konkurētspējīgs atalgojums, atkarībā no kvalifikācijas un pieredzes.
 • Pašattīstība un patīkama darba vide.
 • Biroja atrašanās vieta: Rīga  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Ievai Pilskallietei!


  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.Nr. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

 •  
       Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-uznemums/programmaturas-testetajs-a/19626&NoButtons=true&popup=1