draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 31.01.2018
WorkingDay Latvia client is an international company with more than 100 years of machine tools business experience. It specializes in sales and maintenance services of machine tools, robot automation, peripheral devices and industrial services, as well as systems formed out of these. Also, different kind of accessories and tools for metal cutting industry companies.

Company has its headquarters in Finland with total of 10 offices in Finland and Baltics states.

Due to planned expansion in Latvia, they are looking for experienced Country Manager with hands-on experience in technical sales.

As a Country Manager, You will be responsible for participating in the sales process by providing solution to maximize customers productivity by machine tool and robot automation solutions. This role collaborates with applications, service, Contract Administration and sales management to provide accountability and follow-up for our customers.


COUNTRY MANAGER


Core responsibilities:
 • Participating in the development of marketing program strategies, objectives, and tactics;
 • Producing quotations for customers and meeting project deadlines;
 • Developing customer relationships to ensure all needs are met from pre- to post sales by actively reviewing processes and reporting;
 • Providing potential and existing customers with technical advice about the machines and automation specifications and solutions;
 • Possessing and maintaining an in-depth knowledge of machine tool industry and product lines represented by the company;
 • Acting as the central knowledge base for machine tools, robot automation and accessories to recommend solutions and assist in integration planning and engineering;
 • Responding to customer product requests, and application issues;
 • Maintaining involvement on turnkey projects, demonstrations and other customer related projects to meet deadlines and budgets;
 • Local team building and management;
 • Frequent travel throughout a regional sales territory is necessary.


  Required technical skills and qualifications:
 • Engineering Degree (or related discipline);
 • Strong understanding of local customer and market dynamics with at least 5+ years of sales experience (basic knowledge of metal working sector will be considered an advantage);
 • Previous experience of machinery or automation including technical aptitude sales is a must;
 • Exceptional communication skills both in speaking and writing;
 • Self-starter and highly motivated. Must be capable of working independently;
 • PC Proficiency in MS Word, Excel and Power Point is essential;
 • Good management experience;
 • Fluency in English and Latvian languages is a must.


  Company offers:
 • Personal and professional development opportunities in developing company;
 • Professional work environment where you will have chance to use your knowledge and skills in effective way;
 • International experience;
 • Attractive salary and bonuses, as company continues growth;
 • Social security and benefits (including health insurance, etc.);
 • Company events and other activities. If you feel you can make positive contributions to our company, and think this is the position for you, please don’t hesitate to send us your resume right away!

  If you are interested in the position, please send your CV and application in English to Ilze Černova!

  E-mail: ilze.cernova@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 29207591

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.No. 40003793545
  Licence No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients ir starptautisks uzņēmums ar vairāk nekā 100 gadu biznesa pieredzi metālapstrādes iekārtu nozarē. Uzņēmums specializējas metālapstrādes iekārtu, automatizācijas sistēmu (robotics), instrumentu pārdošanā un apkopes pakalpojumu nodrošināšanā, tai skaitā dažādu atvasinātu instrumentu ražošanā metāla griešanas industrijas uzņēmumiem.

  Kompānijas galvenā mītne atrodas Somijā, bet kopumā uzņēmumam ir 10 biroji Somijā un Baltijas valstīs.

  Sakarā ar plānoto paplašināšanos Latvijā, tiek meklēts/-a reģionālais/-ā vadītājs/-a ar praktisku pieredzi tehnisko ierīču pārdošanā.

  Kā reģionālais/-ā vadītājs/-a, jūs būsiet atbildīgs/-a par piedalīšanos pārdošanas procesā, nodrošinot maksimālu klientu produktivitātītes pieaugumu izmantojot metālapstrādes iekārtas un automatizācijas (robotikas) risinājumus. Šī loma ietver klientu pieteikumu izskatīšanu, līgumu sagatavošanu un īstenošanu, administratīvo darbu un reģionālo pārdošanas vadību, kā arī pēc-servisa atgriezeniskās saites nodrošināšanu ar klientiem.


  LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBAS VADĪTĀJS/-A


  Darba pienākumi:
 • Piedalīties reģionālās mārketinga stratēģijas, attīstības mērķu un taktikas izstrādē;
 • Sastādīt klientu tāmes un ievērot projektu izpildes termiņus;
 • Izveidot ilgstošas attiecības ar klientiem, nodrošinot gan pirms, gan pēc pārdošanas klientu apkalpošanu, aktīvi atjaunojot procesus un izvērtējot sadarbības pārskatus;
 • Nodrošināt potenciālo un esošo klientu konsultēšanu attiecībā uz metālapstrādes un automatizācijas iekārtu specifiku un potenciālu;
 • Padziļinātu zināšanu uzturēšana par galvenajām aktualitātēm un novitātēm metālapstrādes rūpniecības nozarē un ar to saistītiem produktiem;
 • Kalpot par galveno ziņu avotu uzņēmumam attiecībā uz metālapstrādes iekārtām, instrumentiem un automatizācijas (robotikas) risinājumiem, tādējādi sekmējot dažādu iekārtu integrācijas plānošanu un inženieriju;
 • Apkalpot klientu pieprasījumus un iesniegumus;
 • Saglabāt iesaisti "pabeigtajos" projektos, prezentācijās un citos ar klientiem saistītos jautājumos, nodrošinot iekļaušanos termiņos un noteiktajos budžetos;
 • Lokālās komandas izveide un vadība;
 • Periodiska ceļošana apsekojot pakļautībā atrodošos teritoriju būs nepieciešama.


  Prasības kandidātam:
 • Grāds inženierzinātnēs vai saistītā nozarē;
 • Spēcīga izpratne par vietējo klientu un tirgus dinamiku ar vismaz 5 gadu praktisku pieredzi pārdošanā (pamata zināšanās par metālapstrādes nozari tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • Iepriekšēja pieredze mašīnbūves vai automatizācijas jomā ir obligāta;
 • Izcilas komunikācijas prasmes (rakstiski un mutiski);
 • Augsta motivācija un spēja strādāt patstāvīgi;
 • Ļoti labas iemaņas darbā ar datoru ( MS Word, Excel un Power Point);
 • Iepriekšēja pieredze komandas vadībā un motivācijā;
 • Ļoti labas angļu un latviešu zināšanas ir obligātas. Krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.


  Uzņēmums piedāvā:
 • Personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas strauji augošā uzņēmumā;
 • Profesionālu darba vidi, kurā jums būs iespēja efektīvi izmantot savas zināšanas un prasmes;
 • Starptautisku pieredzi;
 • Pievilcīgu algojumu un prēmijas atkarībā no uzņēmuma attīstības tempiem;
 • Sociālās garantijas un labumus (ieskaitot veselības apdrošināšanu utt.)
 • Uzņēmuma pasākumi un citas aktivitātes.


  Ja esat ieinteresēti šajā vakancē, lūdzu sūtiet savu CV un motivācijas vēstuli angļu valodā Ilze Černovai!

  E-pasts: ilze.cernova@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 29207591
  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota : NVA, 02.09.2009.


 •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-uznemums/latvijas-parstavniecibas-vaditajs-a/20119&NoButtons=true&popup=1