draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 31.05.2017
WorkingDay client is an international company that operates in more than 20 countries and provides financial, accounting, purchasing, IT and other support functions for companies around the world. In order to provide quality services to the company's customers in Denmark and Sweden, a new team in Latvia is being formed, to which we invite to join:

CUSTOMER SUPPORT SPECIALIST with Danish or Swedish language skills (several positions)

Required Experience:

 • excellent knowledge of English and very good Danish or Swedish language skills;
 • desire to learn and interest in an international working environment process;
 • excellent computer skills (MS Office);
 • desirable previous experience in the field of administration;
 • high sense of responsibility and accuracy.

 • Responsibilities:

 • handling and processing electronic customer applications;
 • solving customer issues from distance.

 • Company Offer:

 • modern and dynamic working environment and professional organization culture;
 • opportunity to actively use and develop language skills in an international company;
 • stable, competitive salary and all social guarantees;
 • necessary training before starting work;
 • professional development opportunities;
 • workplace located in Riga.


 • Please send your CV and application letter to Jolanta Saukāne!

  E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 26137153

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No.: 40003793545
  Licence No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

  WorkingDay klients ir starptautisks uzņēmums, kas darbojas vairāk nekā 20 pasaules valstīs un nodrošina finanšu, grāmatvedības, iepirkumu, IT u.c. atbalsta funkcijas uzņēmumiem visā pasaulē.
  Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu uzņēmuma klientiem Dānijā un Zviedrijā, darbam Latvijā tiek veidota jauna komanda, kurai tiek aicināti pievienoties  KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTI ar dāņu vai zviedru valodas zināšanām (vairākas pozīcijas)
  Pienākumi:

 • elektronisku klientu pieteikumu pieņemšana un apstrāde;
 • klientu jautājumu risināšana attālinātā režīmā.


  Darbam nepieciešams:
 • teicamas angļu valodas zināšanas un ļoti labas dāņu vai zviedru valodas zināšanas;
 • vēlme mācīties un interese par starptautiskas darba vides procesiem;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
 • vēlama iepriekšēja pieredze administrēšanas jomā;
 • augsta atbildības sajūta un precizitāte.


  Mēs piedāvājam:
 • mūsdienīgu, dinamisku darba vidi un profesionālu organizācijas kultūru;
 • iespēju aktīvi izmantot un pilnveidot savas valodu prasmes starptautiskā uzņēmumā;
 • stabilu, konkurētspējīgu atalgojumu un visas sociālās garantijas;
 • nepieciešamās apmācības pirms darba uzsākšanas;
 • profesionālās izaugsmes iespējas;
 • darba vietu Rīgā.  Lai pieteiktos, sūti savu CV un motivācijas vēstuli Jolantai Saukānei!

  E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 26137153

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. Nr.: 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. •  
       Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-uznemums/klientu-atbalsta-specialisti-ar-danu-vai-zviedru-valodas-zinasanam/19762&NoButtons=true&popup=1