draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 27.02.2017
WorkingDay client is a leading international company serving customers in Denmark, Sweden and Norway using Customer Service Centre in Riga. It delivers multiple services and provides customer support across Europe.

The company is looking for


CUSTOMER SERVICE SPECIALIST with Swedish, Danish or Norwegian language skills

The successful candidate will need to have:

 • Fluent verbal and written skills in Norwegian, Danish or Swedish language;
 • Positive attitude and flexibility in communication;
 • Oriented to customer and openness to change.

 • You will represent the company by providing:

 • General customer care via phone and email;
 • Card support and customer information administration
 • New client orders registration;
 • Information about sales promotion campaigns and product advice;
 • Outbound service and follow-up calls to customers.

 • Company offer:

 • A truly international working environment in one of the world's largest companies;
 • Competitive remuneration package, social security;
 • Extensive training and professional development possibilities;
 • Health insurance;
 • Motivating bonus system;
 • Interesting work and friendly colleagues.


 • Please send your CV and motivation letter to Santa Veilande:

  E-mail: santa.veilande@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 26425715

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas Street 53-10,
  Rīga, LV-1011
  Reg.no.: 40003793545
  Licence: 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay klients ir vadošs starptautisks uzņēmums, kas apkalpo klientus Dānijā, Zviedrijā un Norvēģijā, izmantojot Klientu apkalpošanas centru Rīgā. Uzņēmums piedāvā vairākus pakalpojumus un nodrošina klientu atbalstu visā Eiropā.


  Uzņēmums meklē  KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ar zviedru, dāņu vai norvēģu valodas zināšanām  Jūs pārstāvēsiet uzņēmumu, nodrošinot:

 • Vispārējo klientu apkalpošanu pa telefonu un e-pastu;
 • Kartes atbalstu un klientu informācijas pārvaldību;
 • Jaunu klienta pasūtījumu reģistrāciju;
 • Informāciju par pārdošanas veicināšanas kampaņām un produktu konsultācijas;
 • Izejošos pakalpojumus un pēcpārbaudes zvanus klientiem.


  Izraudzītajam/-ai kandidātam/-ei būs nepieciešamas:
 • Brīvas mutvārdu un rakstveida prasmes norvēģu, dāņu vai zviedru valodā;
 • Pozitīva attieksme un elastīgas komunikācijas prasmes;
 • Orientācija uz klientu un atvērtība pārmaiņām.


  Uzņēmums piedāvā:
 • Patiesi starptautisku darba vidi vienā no pasaules lielākajiem uzņēmumiem;
 • Konkurētspējīgu atalgojumu, sociālo drošību;
 • Plašas apmācības un profesionālas attīstības iespējas;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Motivējošu prēmijas sistēmu;
 • Interesantu darbu un draudzīgus kolēģus.  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Santai Veilandei!


  E-pasts: santa.veilande@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 26425715

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.Nr. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

 •  
       Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-uznemums/klientu-apkalposanas-specialists-e-ar-zviedru-danu-vai-norvegu-valodas-zinasanam/19613&NoButtons=true&popup=1