draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 22.12.2017
WorkingDay Latvia client is a global company – one of the leaders in their industry.

The success of the company is largely down to the quality and commitment of their employees. Therefore the company is always looking to expand its team with new talented colleagues providing them with a creative, engaging and enthusiastic environment and unique opportunities to apply their skills and work with passion.

In order to ensure the efficient information exchange in the company employing over 1,000 employees, we are looking for an experienced and creative candidate to work as an


INTERNAL COMMUNICATION SPECIALIST


Job Description:

The Communication Specialist will focus on creating and implementing internal communications programs. The right candidate will have a passion for taking a complex idea and simplifying the concept both verbally and creatively through various forms of communications vehicles.


Key Responsibilities:
 • develop and implement local Communication strategy;
 • carry out PR, Marketing, Employer Branding and Social Media partnership;
 • manage internal communication programs;
 • provide Intranet Administration (local);
 • maintain continuous communication liaison.


  Personal Skills & Qualifications:
 • ability to multi-task, prioritize to meet multiple deadlines, take initiative to follow-through, and escalate as appropriate;
 • excellent oral, written, and presentation communication skills as well as planning and project management skills;
 • experience in the use of web-based management systems and strong proficiency in Microsoft Office applications;
 • experience in developing and administering communications programs;
 • knowledge of the latest developments and techniques in internal communications;
 • proven track record in creating innovative and targeted communications programs that impact employee experience.


  Minimum Requirements:
 • Bachelor's degree in Journalism, Communications, Public Relations, Marketing or closely related field;
 • at least 3 years of experience in communications, media relations, creative writing and editing or an equivalent combination of relevant education and experience;
 • proficiency in English, Latvian and Russian languages.


  We offer:
 • competitive remuneration package;
 • modern equipment provided by the employer;
 • growth and development opportunities within international company.


  If you are ready for new challenges, you are welcome to send your CV and application to Līga Kukle.

  E-mail: liga.kukle@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 26339012

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients ir starptautisks uznēmums - viens no vadošajiem savā nozarē.

  Uzņēmuma panākumus lielā mērā nosaka darbinieku darba kvalitāte un apņēmība. Piedāvājot radošu, aktīvu un aizraujošu darba vidi un unikālas iespējas izmantot savas prasmes un strādāt ar aizrautību, uznēmums vienmēr rūpējas par to, lai tā komandai pievienotos arvien jauni talanti.

  Lai nodrošinātu efektīvu informācijas apmaiņu uzņēmumā, kurā strādā vairāk nekā 1000 darbinieku, tiek aicināts darbā pieredzējis/-usi un kreatīvs/-a


  IEKŠĒJĀS KOMUNIKĀCIJAS SPECIĀLISTS/-E


  Amata apraksts:

  Komunikācijas speciālists/-e būs atbildīgs/-a par uzņēmuma iekšējās komunikācijas programmu izveidi un ieviešanu. Piemērots/-a kandidāts/-e ir gatavs/-a ar degsmi īstenot sarežģītas idejas caur vienkāršu koncepciju gan mutiski, gan radoši, izmantojot dažādus komunikācijas veidus un līdzekļus.


  Galvenie pienākumi:
 • izstrādāt un īstenot iekšējās komunikācijas stratēģiju;
 • sekmēt sabiedrisko attiecību (PR), mārketinga, sociālo plašsaziņas līdzekļu partnerību veicināt darba devēja zīmola atpazīstamību;
 • pārvaldīt iekšējās komunikācijas programmas;
 • nodrošināt uzņēmuma iekšējā tīkla Intranet administrēšanu (vietējā mērogā);
 • uzturēt un koordinēt nepārtrauktu iekšējo informācijas apmaiņu.


  Personīgās prasmes un kvalifikācijas:
 • spēja vienlaikus veikt vairākus uzdevumus, noteikt prioritātes, lai ievērotu dažādus termiņus;
 • spēja uzņemties iniciatīvu, lai izpildītu uzdevumus un vajadzības gadījumā tos aktualizētu;
 • teicamas mutiskās, rakstiskās saziņas un prezentācijas prasmes, kā arī plānošanas un projektu vadības prasmes;
 • pieredze darbā ar tīmeklī balstītām pārvaldības sistēmām un ļoti labas prasmes lietot MS Office;
 • pieredze komunikāciju programmu izstrādē un administrēšanā;
 • zināšanas par jaunākajām izmaiņām un metodēm attiecībā uz iekšējo komunikāciju;
 • praktiska pieredze radošu un mērķtiecīgu komunikāciju programmu izstrādē, kur gūta darbinieka pieredze.


  Prasību minimums:
 • bakalaura grāds žurnālistikas, komunikācijas zinātnes, sabiedrisko attiecību, mārketinga vai citā cieši saistītā jomā;
 • vismaz 3 gadu pieredze komunikāciju un attiecību ar plašsaziņas līdzekļiem jomā, radošums tekstu rakstīšanā un rediģēšanā vai līdzvērtīga izglītības un pieredzes kombinācija;
 • ļoti labas angļu, latviešu un krievu valodas zināšanas.


  Uzņēmums piedāvā:
 • konkurētspējīgu atalgojumu u.c.;
 • darba devēja nodrošinātu mūsdienu aprīkojumu;
 • izaugsmes un attīstības iespējas starptautiskā uzņēmumā.


  Pieņem jaunus izaicinājumus un piesakies! Tavu CV un pieteikumu gaidīs Līga Kukle.

  E-pasts: liga.kukle@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: 26339012

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

 •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-uznemums/ieksejas-komunikacijas-specialists-e/20054&NoButtons=true&popup=1