draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 22.06.2017


WorkingDay client is a next-generation communications technology global company, who design and manufacture disruptive technology platforms for emerging markets that drive profitable business models and enable ubiquitous connectivity. Their products are widely used in both developed and developing countries throughout the world.

The company is looking for the talented and experienced employees to join our growing global R&D team in Riga.


QA ENGINEER


MAIN TASKS WILL BE:


 • Manual and automatic testing for various products;
 • Manual testing of mobile aplications on iPhone / Android platforms on technical equipment;
 • Writing test plans, test scripts, test reports;
 • Identify and log defects, work with development to resolve, and verify fixes when implemented;
 • Assisting the development team in debugging and replicating issues;
 • Comparing of product performance, research;
 • Verifying changes made in Production during scheduled releases and hot fixes;
 • Provide thoughtful and professional feedback in both written and verbal form.


  TECHNICAL SKILLS AND EXPERIENCE:

 • Previous experience in software testing and QA;
 • Ability to learn quickly;
 • Excellent analytical and troubleshooting skills;
 • Knowledge on bug tracking software like Jira is a plus;
 • Self-motivated to meet deadlines in a rapid development environment;
 • Enjoys working in a collaborative team environment;
 • Good knowledge of English.


  YOUR BENEFITS:

 • To be part of our business growth and to work in international projects;
 • Professional development in work with new generation products.
 • Competitive salary form EUR 2000 NET depending on your qualification and background;
 • Work with global development teams;
 • Pleasant work environment;
 • Medical insurance;
 • Flexible work hours (if necessary).


  Please, send Your CV and application to Ieva Pilskalliete!

  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay klients ir starptautisks nākamās paaudzes komunikāciju tehnoloģiju uzņēmums, kurš izstrādā un ražo revolucionāras tehnoloģiju platformas jaunajiem tirgiem, kas virza rentablus uzņēmējdarbības modeļus un nodrošina universālu savienojamību. Viņu produkti tiek plaši izmantoti gan attīstītajās, gan jaunattīstības valstīs visā pasaulē.

  Uzņēmums meklē talantīgu un pieredzējušu darbinieku, kurš/-a pievienotos tā starptautiskajai izpētes un izstrādes komandai Rīgā.


  PROGRAMMATŪRAS UN MOBILO APLIKĀCIJU TESTĒTĀJU


  Galvenie pienākumi:


 • Manuālā un automātiskā dažādu produktu testēšana;
 • Mobilo aplikāciju manuāla testēšana iPhone / Android platormām uz fiziskām iekārtām;
 • Testu plānu rakstīšana, skriptu un atskaišu testēšana;
 • Defektu identificēšana un reģistrēšana, nodrošināt to novēršanu;
 • Produktu veiktspējas salīdzināšana, pētījumi;
 • Veikto izmaiņu pārbaude;
 • Profesionālu atsauksmju sniegšana gan rakstiski, gan mutiski.

  Tehniskās prasmes un pieredze:

 • Pieredze testēšanā ar dažādiem testēšanas rīkiem;
 • Spējas ātri mācīties;
 • Izcilas analītiskās un problēmu risināšašanas spējas;
 • Zināšanas par kļūdu izsekošanas programmatūru, piemēram, Jira ir plus;
 • Pašmotivēts/-a ar spēju strādāt dinamiskā vidē un veikt uzdevumus līdz noteiktajam termiņam;
 • Patīk strādāt uz sadarbību vērstā nelielā komandā;
 • Labas angļu valodas zināšanas.

  Jūsu ieguvumi:

 • Atalgojums sākot no 2000 neto, atkarībā no Jūsu kvalifikācijas;
 • Bonusi un piemaksas par realizētajiem projektiem, sociālās garantijas, veselības apdrošināšana;
 • Profesionāla attīstība, strādājot ar jaunākās paaudzes produktiem;
 • Dinamiska darba vide un plašas iespējas;
 • Jaunākajām tehnoloģijām atbilstošs birojs Rīgā;
 • Elastīgs darba laiks (pēc nepieciešamības).


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Ievai Pilskallietei!

  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: + 371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-telekomunikaciju-uznemums/testetajs-a-(no-eur-2000-neto)/19795&NoButtons=true&popup=1