draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 31.01.2018


WorkingDay Latvia client is a next-generation communications technology global company, who design and manufacture disruptive technology platforms for emerging markets that drive profitable business models and enable ubiquitous connectivity. Their products are widely used in both developed and developing countries throughout the world.

The company is looking for the talented and experienced employees to join our growing global R&D team in Riga.

QA ENGINEER


MAIN TASKS:


 • Manual and automatic testing for various telecommunications products;
 • Testing of mobile applications on iPhone and Android platforms;
 • Computer network hardware testing (Wifi routers, PLC, Wifi Extender and other gadgets);
 • Comparing of product performance, research;
 • Creation and improvement of existing automated tests;
 • Automatization of mobile aplications tests with Appium (iOS / Android) python.


  NEEDED TECHNICAL SKILLS AND EXPERIENCE:

 • Previous experience working with different testing tools in Linux environment;
 • Skills of computer network administration, knowledge of computer network protocols;
 • Programming experience (Python preffered);
 • Self-motivated to meet deadlines in a rapid development environment;
 • Good organizational and communication skills;
 • Good knowledge of English;
 • Enjoys working in a collaborative team environment.


  YOUR BENEFITS:

 • To be part of our business growth and to work in international projects.
 • Profesional development in work with new generation products.
 • Competitive salary depending on your qualification and background.
 • Salary matched to global standards - we can and do offer great pay and benefits.
 • Work with global development teams.
 • Pleasant work environment.
 • Medical insurance.
 • Flexible work hours (if necesary).


  Your experience will be evaluated from your Testing projects, where you took part in!


  Please, send Your CV and application to Ieva Pilskalliete!

  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients ir starptautisks nākamās paaudzes komunikāciju tehnoloģiju uzņēmums, kurš izstrādā un ražo revolucionāras tehnoloģiju platformas jaunajiem tirgiem, kas virza rentablus uzņēmējdarbības modeļus un nodrošina universālu savienojamību. Viņu produkti tiek plaši izmantoti gan attīstītajās, gan jaunattīstības valstīs visā pasaulē.

  Uzņēmums meklē talantīgus un pieredzējušus darbiniekus, kuri pievienotos tā augošajai starptautiskajai izpētes un izstrādes komandai Rīgā.

  QA INŽENIERIS/-E  Galvenie pienākumi:


 • Manuāla un automātiska dažāda telekomunikāciju produktu testēšana;
 • Manuāla iPhone / Android platformu mobilo lietotņu testēšana;
 • Datoru tīklu aparatūras mehāniskā testēšana (Wifi maršrutētāji, PLC, Wifi Extender un citi rīki);
 • Produktu veiktspējas salīdzināšana, izpēte;
 • Esošo automatizēto testu izveidošana un pilnveidošana;
 • Mobilo lietotņu automatizācija ar Appium (iOS/Android)un Python.

  Tehniskās prasmes un pieredze:

 • Iepriekšēja pieredze darbā ar dažādiem testēšanas rīkiem Linux vidē;
 • Datoru tīklu administrēšanas prasmes, datoru tīkla protokolu zināšanas;
 • Programmēšanas pieredze (vēlams Python);
 • Spēj motivēt sevi ievērot termiņus straujā izstrādes vidē;
 • Teicamas angļu valodas zināšanas;
 • Patīk darbs sadarbojoties ar grupu;
 • Pieredze ar OpenWRT (Linux) tiks uzskatīta par priekšrocību.

  Jūsu ieguvumi:

 • Iespēja kļūst par mūsu augošā uzņēmuma daļu un strādāt pie starptautiskiem projektiem.
 • Profesionālā attīstība darbā ar jaunākās paaudzes produktiem.
 • Konkurētspējīgs atalgojums, atkarībā no kvalifikācijas un pieredzes.
 • Pasaules standartiem atbilstošs atalgojums - mēs varam piedāvāt un nodrošinām lielisku atalgojumu un garantijas.
 • Darbs kopā ar starptautiskām izstrādes komandām.
 • Patīkama darba vide.
 • Medicīniskā apdrošināšana.
 • Elastīgas darba stundas (ja nepieciešams).

  Jūsu pieredze tiks izvērtēta, balstoties uz testēšanas projektiem, kuros esat piedalījies/-usies!


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Ievai Pilskallietei!

  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: + 371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-telekomunikaciju-uznemums/qa-inzenieris-e/20123&NoButtons=true&popup=1