draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 02.08.2017
WorkingDay client is a next-generation communications technology global company, which designs and manufactures disruptive technology platforms for emerging markets that drive profitable business models and enable ubiquitous connectivity. Their products are widely used in both developed and developing countries throughout the world.

The company is looking for a the talented and experienced employee to join their growing global R&D team in Riga.


PROJECT MANAGERTECHNICAL SKILLS AND EXPERIENCE:

 • Basic knowledge of software development,
 • Experience in software development cycle and testing,
 • Experience in product development / project management,
 • Professional interest in IT products, new technologies,
 • Experience in JIRA will be considered as an advantage,
 • Strong personality with good negotiation skills,
 • Experience in problem solving and analyzing information,
 • Fluent English.


  MAIN TASK WILL BE:

 • Managing product software development projects,
 • Planning and coordinating all project activities,
 • Preparing and organizing the necessary project documentation,
 • Organizing cooperation with the parties involved in implementing the project,
 • Monitoring the quality and project execution,
 • Leading the team of skilled software developers and assigning different tasks within the project,
 • Keeping up with the technological developments and the latest tendencies.


  YOUR BENEFITS:

 • To be a part of our business growth and work on international projects,
 • Professional development in working with new generation products,
 • Competitive salary depending on your qualification and background,
 • Work with global development teams,
 • Pleasant work environment,
 • Medical insurance,
 • Flexible work hours (if necessary).

  Your experience will be evaluated according to the projects you have taken part in!


  If you are interested, please send your CV to Ieva Pilskalliete:


  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10,
  Riga, LV-1011
  Reg.: 40003793545
  Licence: 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay klients ir starptautisks nākamās paaudzes komunikāciju tehnoloģiju uzņēmums, kurš izstrādā un ražo revolucionāras tehnoloģiju platformas jaunajiem tirgiem, kas virza rentablus uzņēmējdarbības modeļus un nodrošina universālu savienojamību. Viņu produkti tiek plaši izmantoti gan attīstītajās, gan jaunattīstības valstīs visā pasaulē.

  Uzņēmums meklē talantīgus/-as un pieredzējušus/-as darbiniekus/-ces, kuri/-as pievienotos tā augošajai starptautiskajai izpētes un izstrādes komandai Rīgā.

  PROJEKTU VADĪTĀJS/-A  TEHNISKĀS PRASMES UN PIEREDZE:


 • Pamatzināšanas programmatūras izstrādē,
 • Programmatūras izstrādes cikla un testēšanas pieredze,
 • Produkta izstrādes / projektu vadības pieredze,
 • Profesionāla interese par IT produktiem, jaunākajām tehnoloģijām,
 • JIRA pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību,
 • Spēcīga personība ar labām komunikācijas prasmēm,
 • Pieredze problēmu risināšanā un informācijas analīzē,
 • Teicamas angļu valodas zināšanas.

  GALVENIE PIENĀKUMI:

 • Produktu programmatūras izstrādes projektu vadība,
 • Visu projekta aktivitāšu plānošana un koordinācija,
 • Nepieciešamās projekta dokumentācijas sagatavošana un organizēšana,
 • Projekta īstenošanā iesaistīto pušu sadarbības organizēšana,
 • Kvalitātes un projekta izpildes uzraudzība,
 • Prasmīgu programmatūras izstrādātāju komandas vadība un dažādu uzdevumu sadale projekta ietvaros,
 • Sekot līdzi tehnoloģiskajai attīstībai un jaunākajām tendencēm.

  JŪSU IEGUVUMI:

 • Iespēja kļūt par mūsu augošā uzņēmuma daļu un strādāt ar starptautiskiem projektiem,
 • Profesionālā attīstība darbā ar jaunākās paaudzes produktiem,
 • Konkurētspējīgs atalgojums, atkarībā no kvalifikācijas un pieredzes,
 • Darbs kopā ar starptautiskām izstrādes komandām,
 • Patīkama darba vide,
 • Medicīniskā apdrošināšana,
 • Elastīgas darba stundas (ja nepieciešams).

  Jūsu pieredze tiks izvērtēta, balstoties uz projektiem, kuros esat piedalījies/-usies!


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Ievai Pilskallietei!


  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-telekomunikaciju-uznemums/projektu-vaditajs-a/19845&NoButtons=true&popup=1