draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 22.05.2017WorkingDay client is an international manufacturing company - a market leader in the industrial production sector. Company is represented in countries throughout the world and one of the most important factories is located in Latvia, Liepaja.

To implement group HR policies and programs for the Latvian facility and to provide a high level of customer service to the employees located in Liepaja, company is looking for professional team member:


HUMAN RESOURCES MANAGER (in Liepaja)

The Role: Human Resources Manager is accountable for the human resource activities in Latvia, including employment, on-boarding, compensation, benefits, payroll, organizational development, training and HR administrative tasks.

Main Responsibilities:

 • Identify the needs regarding personnel and in accordance to job specifications - main responsibilities as tasks
 • Evaluate the qualifications and skills for different job profiles
 • Lead the recruitment process
 • Develop and execute recruitment programs to attract qualified workforce
 • Ensure development and communication of the Performance Management program and compensation
 • Develop relevant pay models and ranges
 • Give input to annual Strategic HR Plans, ensure that strategies are implemented

  Requirements for a person in this position:

 • University degree within Human Resources
 • 3-5 years related experience as HR Manager or HR Partner in a manufacturing company
 • In depth knowledge of Latvian employment law
 • Experience with establishing salary models
 • Experience with recruitment and on-boarding of employees
 • Solid written and verbal communication skills along with the ability to effectively interact with all levels of the organization is required
 • Detail oriented, structured and effective in solving administrative and other tasks
 • Fluent Latvian and English (written and spoken)

  Company offers:

 • Exciting challenges in a constantly developing company
 • Personal development in an international dynamic environment
 • Opportunity to assist in implementing of new HR System in Latvia
 • Possibilities to realize your potential, develop and influence processes
 • Salary depending to your qualification and experience
 • Health insurance and social security
 • Workplace in Liepaja


  If you are a professional, we are looking for, send your CV to Kristiāna Klince:

  E-mail: kristiana.klince@workingday.lv
  Phone +371 24429848

  WorkingDay Latvia
  Terbatas street 53-10,
  Riga, LV-1011
  Reg.: 40003793545
  Licence: 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.


  WorkingDay klients ir starptautisks ražošanas uzņēmums - tirgus līderis rūpnieciskās ražošanas sektorā. Uzņēmums ir pārstāvēts dažādās valstīs visā pasaulē un viena no svarīgākajām tā ražotnēm atrodas Latvijā, Liepājā.

  Uzņēmums meklē profesionālu komandas dalībnieku/-ci, kas īstenotu grupas personāla politikas un programmas ieviešanu Latvijas uzņēmumā un nodrošinātu augstu klientu apkalpošanas līmeni Liepājas komandā:


  PERSONĀLA VADĪTĀJS/-A (Liepājā)

  Amats:

  Personāla vadītājs atbild par cilvēkresursu aktivitātēm Latvijā, tostarp nodarbinātību, pieņemšanu darbā, piemaksām, algām, organizatorisko attīstību, apmācību un administratīvajiem personāla uzdevumiem.


  Galvenie pienākumi:

 • noteikt personāla vajadzības un attiecīgās amata specifikācijas - galvenos pienākumus un uzdevumus;
 • izvērtēt dažādiem amata profiliem nepieciešamo kvalifikāciju un prasmes;
 • vadīt personāla atlases procesu;
 • izstrādāt un īstenot darbā pieņemšanas programmas, lai piesaistītu kvalificētu darbaspēku;
 • nodrošināt darba snieguma un piemaksu programmas izstrādi un komunikāciju;
 • izstrādāt atbilstošus atalgojuma modeļus un diapazonus;
 • piedalīties ikgadējā stratēģiskā personāla plāna izstrādē, nodrošināt stratēģiju īstenošanu.


  Amata prasības:

 • universitātes grāds personāla vadībā;
 • 3-5 gadu pieredze personāla vadītāja vai personāla partnera amatā ražošanas uzņēmumā;
 • padziļinātas zināšanas par Latvijas darba likumu;
 • pieredze algu modeļu izstrādē;
 • pieredze darbinieku atlasē un sagatavošanā darbam;
 • labas rakstiskās un mutiskās komunikācijas prasmes, kā arī spēja efektīvi sadarboties visos organizācijas līmeņos;
 • uzmanība pret detaļām, strukturēta un efektīva pieeja administratīvo un citu uzdevumu izpildē;
 • tekošas latviešu un angļu valodas prasmes (rakstiski un mutiski).


  Uzņēmums piedāvā:

 • aizraujošu darba vidi uzņēmumā, kas nepārtraukti attīstās;
 • personīgo attīstību starptautiskā, dinamiskā vidē;
 • iespēju piedalīties jaunas personāla sistēmas ieviešanā Latvijā;
 • iespējas realizēt savu potenciālu, izstrādāt un ietekmēt procesus;
 • atalgojumu atkarībā no kvalifikācijas un pieredzes
 • veselības apdrošināšanu un sociālās garantijas;
 • darba vietu Liepājā.


  Ja Jūs esat speciālists, ko mēs meklējam, sūtiet savu CV un pieteikuma vēstuli Kristiānai Klincei!
  E-pasts: kristiana.klince@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 24429848

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-raosanas-uznemums/personala-vaditajs-a-(liepaja)/19741&NoButtons=true&popup=1