draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 05.04.2017

WorkingDay client – International IT company who is a leading global technology provider specialising in Mobile Resource Management. Company has also entered into the Insurance market providing market leading Usage Based Insurance solutions.

There are a leading engineering team in Latvia office, which is working with considerable success on a global scale and develops innovative technology products.

Company invites to join their team In Latvia competent and ambicious


C# DEVELOPER

Required Experience:

 • Previous experience working with C# development.
 • Good SQL Server knowledge and SQL query writing abilities.
 • Solid understanding of Object-Oriented principals.
 • Worked on enterprise systems, where performance and scalability were key.
 • An understanding of how complex systems integrate and affect each other.

 • Roles and Responsibilities:

 • Assist in research and development of core system functionality.
 • Build prototypes using new technologies as required.
 • Hold code reviews and give regular feedback on best practices.
 • Document system architectures.
 • Ensure that the technical implementation meets the system requirements.
 • Take responsibility for architectural decisions made.

 • Company offers:

 • Dynamic and challenging work with ambitious and highly professional international team based in multiple locations.
 • To be part of our business growth and to work with international projects.
 • Competitive salary depending on your qualification and background.
 • Self-development and a pleasant work environment.
 • Office location: Riga.


 • Please send your CV and motivation letter to Ieva Pilskalliete:

  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10,
  Riga, LV-1011
  Reg.: 40003793545
  Licence: 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients - starptautiska IT kompānijā, kas ir vadošais globālo tehnoloģiju nodrošinātājs un specializējas mobilo resursu pārvaldības jomā. Uzņēmums ir ienācis apdrošināšanas tirgū, piedāvājot vadošos uz lietojumu balstītus apdrošināšanas risinājumus. Komandai pievienoties tiek aicināt/-a  C# PROGRAMMĒTĀJS/-A  Latvijā darbojas vadošā inženieru komanda, kas ar ievērojamiem panākumiem darbojas pasaules mērogā un izstrādā inovatīvus tehnoloģiskus produktus.


  Pienākumi:

 • Palīdzēt pamata sistēmas funkcionalitātes izpētē un izstrādē.
 • Veidot prototipus, izmantojot jaunākās tehnoloģijas pēc nepieciešamības.
 • Veikt koda pārskatus un sniegt regulāras atsauksmes par labāko praksi.
 • Dokumentēt sistēmas arhitektūru.
 • Nodrošināt, ka tehniskā izpilde atbilst sistēmas prasībām.
 • Uzņemties atbildību par ar arhitektūru saistītajiem lēmumiem.


  Nepieciešamā pieredze:
 • Iepriekšēja pieredze darbā ar C# programmēšanu.
 • Labas zināšanas par SQL serveriem un SQL vaicājumu rakstīšanas prasmes.
 • Laba izpratne par uz objektu orientētas programmēšanas principiem.
 • Darbs ar uzņēmuma sistēmām, kur lielākā nozīme ir veiktspējai un mērogojamībai.
 • Izpratne par komplicētu sistēmu integrāciju un savstarpējo ietekmi.


  Uzņēmums piedāvā:
 • Dinamisku un izaicinošu darba vidi ar ambiciozu un ļoti profesionālu starptautisku komandu dažādās pasaules valstīs.
 • Kļūstiet par mūsu augošā uzņēmuma daļu un strādājiet pie starptautiskiem projektiem.
 • Konkurētspējīgs atalgojums, atkarībā no kvalifikācijas un pieredzes.
 • Pašattīstība un patīkama darba vide.
 • Biroja atrašanās vieta: Rīga  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Ievai Pilskallietei!


  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: + 371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.Nr. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

 •  
       Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-it-uznemums/c-programmetajs-a-(eur-3000-3600)/19679&NoButtons=true&popup=1