draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 22.06.2017WorkingDay client is an international company providing fast and convenient access to financial services to the customers. This is a successful fast growing business with outstanding level of customer satisfaction. The company has successfully proven itself as a leader in dynamic short-term consumption loans market in Northern Europe.

We are experiencing considerable growth across the countries in which we currently operate and have big plans for further expansion.

In our IT development centre in Riga we are building world class IT systems and applications for:
Consumer Loans
Lending Platforms
Payment Processing
Personal Budgeting
Anti-fraud and Risk Management


To support our international business units, we are looking for a


VOIP ENGINEER


Responsibilities:

 • Taking care of Call Center systems.
 • Ensure system and call flow stability to provide maximum uptime.
 • Helping company to grow by contribution of your skills, professionalism and innovations.
 • Help expanding company by developing Call Center solutions.
 • Provide troubleshooting for call flows and integration with 3rd party systems.
 • Participate in new solution implementation and integration projects.
 • Support team and other colleagues with your knowledge in daily operations.


  Join us if you:

 • Have experience VoIP and Call Centers systems for at least 3 years.
 • Technical knowledge of VoIP protocols like SIP, h.323, TCP/IP.
 • Strong understanding of Call Centers features and business use like IVR, ACD, Inbound and outbound Dialers, CDR, multichannel, integrations.
 • Have experience in system administration.
 • Have strong and professional communication skills and ability to perform in a team.
 • Can go on business trips and work flexible hours if needed.
 • Have very good English, Latvian and Russian language skills.
 • Are proactive and analytical with good problem solving skills.
 • Know how to organize your time and tasks.
 • Feel responsible for the things you do.


  Why join us:

 • We love our people!
 • We invest in our people!
 • We support learning and development!
 • We provide you with a flexible and productive working environment working within an international and highly talented team. The atmosphere is fast paced, modern and ambitious.
 • We also have a highly competitive salary for you depending on your qualification and background.
 • We have a supportive environment facilitating growth and achievement.
 • And our office location is in Riga.

  To apply, please send your CV to Ieva Pilskalliete:
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Phone +371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Terbatas street 53-10,
  Riga, LV-1011
  Reg.: 40003793545
  Licence: 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay klients ir starptautisks uzņēmums, kas klientiem nodrošina ātru un ērtu piekļuvi finanšu pakalpojumiem. Tas ir veiksmīgs, ātri augošs bizness ar izcilu klientu apmierinātības līmeni. Uzņēmums ir veiksmīgi pierādījis sevi kā dinamisku, īstermiņa patēriņa kredītu tirgus līderi Ziemeļeiropā.

  Mēs esam pieredzējuši ievērojamu izaugsmi visās pašreizējās darbības valstīs un šobrīd plānojam turpmāku paplašināšanos.

  Mūsu IT izstrādes centrā Rīgā veidojas pasaules līmeņa IT sistēmas un lietojumprogrammas:
  Patēriņa kredītiem
  Kreditēšanas platformām
  Maksājumu apstrādei
  Personīgā budžeta plānošanai
  Krāpšanas novēršanai un riska vadībai


  Lai sniegtu papildu atbalstu mūsu starptautiskajām komandām, mēs meklējam

  VOIP INŽENIERI


  Pienākumi:
 • uzturēt kārtībā zvanu centra sistēmas;
 • nodrošināt sistēmu un zvanu plūsmas stabilitāti, lai panāktu maksimālu darbspējas laiku;
 • palīdzēt uzņēmumam augt, izmantojot savas prasmes, profesionālismu, kā arī inovācijas;
 • palīdzēt paplašināt uzņēmumu, piedāvājot zvanu centra risinājumus;
 • nodrošināt zvanu plūsmu traucējummeklēšanu un trešo pušu sistēmu integrāciju;
 • piedalīties jaunu risinājumu īstenošanas un integrācijas projektos;
 • ikdienas darbā atbalstīt komandu un citus kolēģus ar savām zināšanām.


  Pievienojies, ja:
 • Tev ir trīs gadu pieredze, strādājot ar VoIP un zvanu centru sistēmām;
 • Tev ir tehniskas zināšanas par VoIP protokoliem, piemēram, SIP, h.323, TCP/IP;
 • Tev ir laba izpratne par zvanu centru iespējām un lietojumu uzņēmējdarbībā, piemēram, IVR, ACD, ienākošajām un izejošajām zvanītājprogrammām, CDR, daudzkanālu iespējām, integrāciju;
 • Tev ir pieredze sistēmu administrēšanā;
 • Tev ir ļoti labas un profesionālas komunikācijas prasmes un spēja strādāt komandā;
 • Tev ir iespēja doties komandējumos un, ja nepieciešams, strādāt elastīgu darba laiku;
 • Tev ir ļoti labas angļu, latviešu un krievu valodas zināšanas; esi aktīvs/-a, ar analītisku domāšanu un labām problēmu risināšanas prasmēm;
 • Proti organizēt savu laiku un uzdevumu izpildi;
 • Tev ir atbildības sajūta.


  Kāpēc pievienoties mums:
 • Mēs mīlam savus cilvēkus!
 • Mēs ieguldām savos cilvēkos!
 • Mēs atbalstām mācīšanos un attīstību!
 • Mēs nodrošinām Jūs ar elastīgu un produktīvu darba vidi starptautiskā un ļoti talantīgā komandā. Mūsu darba vide ir strauja, mūsdienīga un ambicioza.
 • Mēs piedāvājam augstu, konkurētspējīgu atalgojumu, atkarībā no Jūsu kvalifikācijas un pieredzes.
 • Mēs nodrošinām vidi, kas veicina izaugsmi un sasniegumus.
 • Mūsu biroja atrašanās vieta ir Rīgā.


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Ievai Pilskallietei!

  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10,
  Riga, LV-1011
  Reģ.nr.: 40003793545
  Licences nr.: 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

 •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-finansu-uznemums/voip-inenieris-e/19796&NoButtons=true&popup=1