draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 19.01.2018
WorkingDay Latvia client is an international company providing fast and convenient access to financial services to the customers. This is a successful fast growing business with outstanding level of customer satisfaction. The company has successfully proven itself as a leader in dynamic short-term consumption loans market in Northern Europe.

We are experiencing considerable growth across the countries in which we currently operate and have big plans for further expansion.

To support our international business units, we are looking for a


SENIOR HR ADMINISTRATOR


Responsibilities and potential missions:
 • Ensure and maintain high standards of personnel record keeping system within the company (including but not limited to preparing, processing and archiving employment contracts, job descriptions and other employment relevant documentation);
 • Document all the employment related events and changes, e.g. new hires, promotions, transfers, resignations, terminations and other changes to employee contracts/ assignments;
 • Introduce data quality monitoring and control routines;
 • Develop, maintain and regularly update Employee Handbook in terms of internal regulations, policies and procedures;
 • Perform induction of new employees e.g. prepare starter kits, profile photos, etc.;
 • Participate in relevant HR projects and initiatives, e.g. employee data governance, data protection etc.;
 • Serve as a point of contact for HR, managers and employees at HQ regarding HR practices and local law/s;
 • Ensure regular Employee data update on intranet;
 • Act as a point of contact with local authorities in terms of employment related enquiries and reporting.


  Qualifications, talents and some must haves:
 • 3+ years' experience in HR administration;
 • University degree, preferably in law, HR or relevant area;
 • Thorough knowledge of labor law;
 • Strong interpersonal and customer service skills;
 • Excellent written and oral communication skills in both English and Latvian;
 • High pace, attention to details, good knowledge of HR administration practices and local laws;
 • Experience with HRIS or HRMS.


  Why join us:

 • We love our people!
 • We invest in our people!
 • We support learning and development!
 • We provide you with a flexible and productive working environment working within an international and highly talented team. The atmosphere is fast paced, modern and ambitious.
 • We also have a highly competitive salary for you depending on your qualification and background.
 • We have a supportive environment facilitating growth and achievement.
 • And our office location is in Riga.

  Please, send Your CV and application letter in English to Santa Veilande:

  E-mail: santa.veilande@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 26425715

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.no. 40003793545
  Licence no.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  WorkingDay Latvia klients ir starptautisks uzņēmums, kas klientiem nodrošina ātru un ērtu piekļuvi finanšu pakalpojumiem. Tas ir veiksmīgs, ātri augošs bizness ar izcilu klientu apmierinātības līmeni. Uzņēmums ir veiksmīgi pierādījis sevi kā dinamisku, īstermiņa patēriņa kredītu tirgus līderi Ziemeļeiropā.

  Mēs esam pieredzējuši ievērojamu izaugsmi visās pašreizējās darbības valstīs un šobrīd plānojam turpmāku paplašināšanos.

  Lai sniegtu papildu atbalstu mūsu starptautiskajām komandām, mēs meklējam

  VECĀKO PERSONĀLVADĪBAS ADMINISTRATORU/-I


  Atbildības jomas un darba pienākumi:
 • Nodrošināt un uzturēt uzņēmumā personāla lietvedības sistēmas standartus (sagatavot, apstrādāt un arhivēt darba līgumus, darba aprakstus un citus dokumentus, kas attiecas uz nodarbinātību, utt.);
 • Dokumentēt visus ar nodarbinātību saistītos pasākumus un izmaiņas, piem., jaunpieņemtos darbiniekus, darbinieku pārcelšanu citā amatā/darba vietā, darbinieku atlaišanu un citas darba līgumu / darba norīkojumu izmaiņas;
 • Ieviest datu kvalitātes pārraudzības un kontroles kārtību;
 • Izstrādāt, uzturēt un regulāri atjaunināt darbinieku rokasgrāmatu, ieviešot tajā iekšējos noteikumus, politiku un procedūras;
 • Veikt jauno darbinieku ievadīšanu darbā, piem., sagatavot sākuma komplektus, profila foto u.c.;
 • Piedalīties attiecīgos personālvadības projektos un iniciatīvās, piemēram, veikt darbinieku datu pārvaldību un aizsardzību u.c.;
 • Būt kontaktpersonai HQ personālvadības speciālistiem, vadītājiem un darbiniekiem attiecībā uz personālvadības praksi un vietējo likumdošanu;
 • Nodrošināt darbinieku datu regulāru atjaunināšanu iekštīklā;
 • Būt vietējo varasiestāžu kontaktpersonai nodarbinātības jautājumos, atbildot uz pieprasījumiem un sagatavojot un iesniedzot atskaites.


  Kvalifikācija, talanti un obligātās prasmes:
 • Vismaz 3 gadu pieredze personālvadības un lietvedības jomā;
 • Augstākā izglītība, vēlams, jurisprudencē, personālvadībā vai līdzīgā jomā;
 • Ļoti labas zināšanas darba likumdošanā;
 • Pārliecinošas prasmes starppersonu saziņas un klientu apkalpošanas jomā;
 • Izcilas saziņas prasmes angļu un latviešu valodā runā un rakstos;
 • Spēja ātri strādāt, pievērst uzmanību detaļām, labas zināšanas personālvadības praksē un vietējā likumdošanā;
 • Pieredze darbā ar personāla vadības un personāla lietvedības datorsistēmām.


  Kāpēc pievienoties mums:

 • Mēs mīlam savus cilvēkus!
 • Mēs ieguldām savos cilvēkos!
 • Mēs atbalstām mācīšanos un attīstību!
 • Mēs nodrošinām Jūs ar elastīgu un produktīvu darba vidi starptautiskā un ļoti talantīgā komandā. Mūsu darba vide ir strauja, mūsdienīga un ambicioza.
 • Mēs piedāvājam augstu, konkurētspējīgu atalgojumu, atkarībā no Jūsu kvalifikācijas un pieredzes.
 • Mēs nodrošinām vidi, kas veicina izaugsmi un sasniegumus.
 • Mūsu biroja atrašanās vieta ir Rīgā.


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli angļu valodā Santai Veilandei!

  E-pasts: santa.veilande@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 26425715

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-finansu-uznemums/vecakais-a-personalvadibas-administrators-e/20099&NoButtons=true&popup=1