draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 02.02.2018
WorkingDay Latvia client is an international company providing fast and convenient access to financial services to the customers. This is a successful fast growing business with outstanding level of customer satisfaction. The company has successfully proven itself as a leader in dynamic short-term consumption loans market in Northern Europe.

We are experiencing considerable growth across the countries in which we currently operate and have big plans for further expansion.

To support our international business units, we are looking for a


TREASURY ACCOUNTANT


JOB DESCRIPTION:
 • Consolidate and monitor daily Group Cash Balances;
 • Intercompany loan administration and calculation of accrued interest;
 • Preparation and processing of outgoing payments;
 • Assist with various administrative tasks;
 • Communication with Group Finance department and banks.


  THE IDEAL CANDIDATE:
 • Bachelor’s degree in Finance or Economics;
 • At least 1 year experience in financial industry, preferably within banking;
 • Highly developed analytical thinking and preciseness;
 • Good communication skills, ability to work in a team and also independently;
 • Excellent knowledge of Latvian and good knowledge of English language.


  QUALIFICATIONS & EXPERIENCE REQUIRED:
 • At least 1 year experience in financial industry, preferably within banking;
 • Highly developed analytical thinking and preciseness.


  WHY JOIN US:
 • We love our people!
 • We invest in our people!
 • We support learning and development!
 • We provide you with a flexible and productive working environment working within an international and highly talented team. The atmosphere is fast paced, modern and ambitious.
 • We also have a highly competitive salary for you depending on your qualification and background.
 • We have a supportive environment facilitating growth and achievement.
 • And our office location is in Riga.

  Please, send Your CV and application letter to Eva Andža:

  E-mail: eva.andza@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 26588182

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.no. 40003793545
  Licence no.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  WorkingDay Latvia klients ir starptautisks uzņēmums, kas klientiem nodrošina ātru un ērtu piekļuvi finanšu pakalpojumiem. Tas ir veiksmīgs, ātri augošs bizness ar izcilu klientu apmierinātības līmeni. Uzņēmums ir veiksmīgi pierādījis sevi kā dinamisku, īstermiņa patēriņa kredītu tirgus līderi Ziemeļeiropā.

  Mēs esam pieredzējuši ievērojamu izaugsmi visās pašreizējās darbības valstīs un šobrīd plānojam turpmāku paplašināšanos.

  Lai sniegtu papildu atbalstu mūsu starptautiskajām komandām, mēs meklējam

  NAUDAS LĪDZEKĻU UZSKAITES GRĀMATVEDI


  DARBA PIENĀKUMU APRAKSTS:
 • Grupas skaidras naudas atlikumu ikdienas konsolidēšana un pārraudzīšana;
 • Starpuzņēmumu iekšējo aizņēmumu administrēšana un uzkrāto procentu aprēķināšana;
 • Izejošo maksājumu sagatavošana un apstrāde;
 • Asistēšana dažādu darbu veikšanā;
 • Saziņa ar Grupas finanšu nodaļu un bankām.


  IDEĀLAIS/-Ā KANDIDĀTS/-E:
 • Bakalaura grāds finansēs vai ekonomikā;
 • Vismaz viena gada darba pieredze finanšu jomā, vēlams, banku nozarē;
 • Augsti attīstīta analītiskā domāšana un precizitāte;
 • Labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā un arī patstāvīgi;
 • Izcilas latviešu valodas zināšanas un labas angļu valodas zināšanas.


  NEPIECIEŠAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN PIEREDZE:
 • Vismaz viena gada darba pieredze finanšu jomā, vēlams, banku nozarē;
 • Augsti attīstīta analītiskā domāšana un precizitāte.


  KĀPĒC PIEVIENOTIES MUMS:
 • Mēs mīlam savus cilvēkus!
 • Mēs ieguldām savos cilvēkos!
 • Mēs atbalstām mācīšanos un attīstību!
 • Mēs nodrošinām Jūs ar elastīgu un produktīvu darba vidi starptautiskā un ļoti talantīgā komandā. Mūsu darba vide ir strauja, mūsdienīga un ambicioza.
 • Mēs piedāvājam augstu, konkurētspējīgu atalgojumu, atkarībā no Jūsu kvalifikācijas un pieredzes.
 • Mēs nodrošinām vidi, kas veicina izaugsmi un sasniegumus.
 • Mūsu biroja atrašanās vieta ir Rīgā.


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Evai Andžai!

  E-pasts: eva.andza@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 26588182

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-finansu-uznemums/naudas-lidzeklu-uzskaites-gramatvedis-e/20130&NoButtons=true&popup=1