draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 25.07.2017WorkingDay client is an international company providing fast and convenient access to financial services to the customers. This is a successful fast growing business with outstanding level of customer satisfaction. The company has successfully proven itself as a leader in dynamic short-term consumption loans market in Northern Europe.

We are experiencing considerable growth across the countries in which we currently operate and have big plans for further expansion.

In our IT development centre in Riga we are building world class IT systems and applications for:
Consumer Loans
Lending Platforms
Payment Processing
Personal Budgeting
Anti-fraud and Risk Management


To support our international business units, we are looking for a


FRONT END DEVELOPER


Our solutions rely heavily on the automation of credit applications and processing without human interaction. The main challenge is to ensure the web interface, back-office, as well as both desktop and mobile applications are integrated seamlessly together and with various 3rd party solutions. Currently our IT development team consists of over 100 progressive IT specialists in multiple locations. And we are looking to add additional experts to our family.

We have an ideal opportunity for an Innovator, creator and technically progressive thinking developer who values quality over quantity!


We get developers! Our environment is representative of that:

 • We’re 'passionate' about development, continuous, test driven;
 • We have a big respect for employees private space and time;
 • We operate a laid back environment;
 • We embrace everything Scrum and Agile;
 • We encourage developers to carry out research;
 • We coach, train and certify as part of our continuous improvement ethos;
 • We’re proud advocates for the production of quality software;
 • We offer stress release tools such as Xbox and other toys.


  Front End Developer takes ownership of a range of customer-facing Front End Development and Responsive Design projects, delivering eye-catching user-interfaces for client facing solutions.


  Main responsibilities:
 • Producing creative front-end and interface design at the heart of a creative team.
 • Proposing and implementing innovative solutions that meet needs with respect to functionality, performance, scalability, reliability and adherence to development principles.
 • Awareness of emerging technologies and capabilities that will support digital and mobile growth.
 • Demonstrate a commercial understanding of the current digital, mobile and web trends.
 • Ensure that Information Security controls are in place and ensure we implement and maintain a secure environment.


  Requirements:
 • Ability to research, develop and communicate quality technical designs, concepts and recommendations.
 • A passion for working as part of a progressive, collaborative, agile and Scrum environment
 • A natural flair for design and creativity.
 • Experience of working in a lean, iterative manner; ability to work closely with in-country teams, clients and respond to change.
 • Good time management skills with the ability to deliver high-quality work to timescale and manage and prioritise your own workload.
 • Experience of design across digital and mobile developments; have an exceptional eye for detail, and the ability to translate customer needs and research into leading products
 • Excellent verbal and written English.
 • Proven experience of designing / developing interactive high profile websites using mostly advanced Javascript.
 • Experience with CSS2/3, SASS; HTML preferably HTML5
 • Experience with React.js would be very advantageous
 • Experience with jQuery, and other similar libraries such as Angular, Backbone, Require, Knockout, Handlebars, and Mustache would be advantageous
 • Experience with RESTfull applications;
 • Experience of using the latest development approaches (Test Driven Development, Behaviour Driven Development, Acceptance Test Driven Development, Domain Driven Design, Continuous Integration, Continuous Delivery, Pair Programming).


  Why join us:

 • We love our people!
 • We invest in our people!
 • We support learning and development!
 • We provide you with a flexible and productive working environment working within an international and highly talented team. The atmosphere is fast paced, modern and ambitious.
 • We also have a highly competitive salary for you depending on your qualification and background.
 • We have a supportive environment facilitating growth and achievement.
 • And our office location is in Riga.

  To apply, please send your CV to Ieva Pilskalliete:
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Terbatas iela 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.no. 40003793545
  Licence no.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

  WorkingDay klients ir starptautisks uzņēmums, kas klientiem nodrošina ātru un ērtu piekļuvi finanšu pakalpojumiem. Tas ir veiksmīgs, ātri augošs bizness ar izcilu klientu apmierinātības līmeni. Uzņēmums ir veiksmīgi pierādījis sevi kā dinamisku, īstermiņa patēriņa kredītu tirgus līderi Ziemeļeiropā.

  Mēs esam pieredzējuši ievērojamu izaugsmi visās pašreizējās darbības valstīs un šobrīd plānojam turpmāku paplašināšanos.

  Mūsu IT izstrādes centrā Rīgā veidojas pasaules līmeņa IT sistēmas un lietojumprogrammas:
  Patēriņa kredītiem
  Kreditēšanas platformām
  Maksājumu apstrādei
  Personīgā budžeta plānošanai
  Krāpšanas novēršanai un riska vadībai


  Lai sniegtu papildu atbalstu mūsu starptautiskajām komandām, mēs meklējam

  FRONT END PROGRAMMĒTĀJS/-A


  Mūsu risinājumi lielā mērā ir balstīti uz kredīta pieteikumu un apstrādes automatizāciju bez cilvēka līdzdalības. Galvenais uzdevums ir nodrošināt, lai tīmekļa saskarne, backoffice, kā arī datora un mobilās lietotnes tiek nevainojami integrētas savā starpā un dažādos trešo pušu risinājumos. Šobrīd mūsu IT programmētāju komandu veido vairāk kā 100 progresīvu IT speciālistu dažādās darbības vietās. Mēs vēlamies pievienot mūsu komandai jaunus speciālistus.

  Mēs piedāvājam lieliskas iespējas inovatīviem, radošiem un tehniski progresīvi domājošiem programmētājiem/-ām kuriem kvalitāte ir svarīgāka par kvantitāti!

  Mēs saprotam programmētājus! Par to liecina mūsu darba vide:

 • Mūs aizrauj nepārtraukta, uz testēšanu balstīta izstrāde.
 • Mēs cienām darbinieku privāto telpu un laiku.
 • Mēs darbojamies brīvā vidē.
 • Mēs strādājam ar Scrum un Agile.
 • Mēs rosinām programmētājus veikt izpēti.
 • Mēs trenējam, apmācām un sertificējam, jo ticam nepārtrauktai attīstībai.
 • Mēs lepojamies ar kvalitatīvi izstrādātu programmatūru.
 • Mēs piedāvājam atbrīvoties no stresa, izmantojot Xbox un citas rotaļlietas.


  Front End programmētāja atbildībā ir plašs klāsts Front End programmēšanas un dizaina projektu, izstrādājot vizuāli pievilcīgas lietotāja saskarnes uz klientu orientētiem risinājumiem.

  Pienākumi:
 • radīt radošu front-end un saskarnes dizainu, strādājot radošā darba kolektīvā;
 • ierosināt un īstenot inovatīvus risinājumus, kas atbilst vajadzībām attiecībā uz funkcionalitāti, veiktspēju, mērogojamību, uzticamību un programmēšanas principu ievērošanu;
 • pārzināt jaunākās tehnoloģijas un iespējas, kas veicina digitālo un mobilo izaugsmi;
 • parādīt savu izpratni par pašreizējām tendencēm digitālajā, mobilajā un interneta vidē;
 • nodrošināt informācijas drošības kontroles īstenošanu un drošas vides uzturēšanu uzņēmumā.


  Prasības:
 • pētīt un izstrādāt kvalitatīvus tehniskos dizainus, koncepcijas un ieteikumus;
 • vēlme strādāt progresīvā, uz sadarbību vērstā darba kolektīvā, kas pārzina Agile/Scrum programmēšanas vidi;
 • dotības dizaina un radošu risinājumu izstrādē;
 • spēja cieši sadarboties komandā, kā arī adaptēties pārmaiņām;
 • labas laika plānošanas iemaņas un spēja paveikt darbu augstā kvalitātē, ievērojot termiņus, pārvaldīt savu darba slodzi un noteikt darba prioritātes;
 • pieredze dizaina izstrādē digitālajā un mobilajā vidē, spēja saskatīt detaļas un pārvērst klientu vajadzības un izpēti vadošos produktos;
 • izcilas mutiskās un rakstiskās angļu valodas zināšanas;
 • pierādāma pieredze interaktīvu augsta profila tīmekļa vietņu dizaina izstrādē/programmēšanā, izmantojot visjaunāko Javascript valodu;
 • pieredze darbā ar CSS2/3, SASS; HTML, vēlams HTML5;
 • pieredze darbā ar React.js tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze darbā ar jQuery un citām tamlīdzīgām bibliotēkām, piemēram, Angular, Backbone, Require, Knockout, Handlebars un Mustache, tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze darbā ar RESTfull lietojumprogrammām;
 • pieredze jaunāko programmēšanas pieeju izmantošanā (testu virzīta izstrāde, uzvedības virzīta izstrāde, akcepttestu virzīta izstrāde, domēnu virzīta izstrāde, nepārtrauktā integrācija, nepārtrauktā piegāde, divprogrammēšana).


  Kāpēc pievienoties mums:

 • Mēs mīlam savus cilvēkus!
 • Mēs ieguldām savos cilvēkos!
 • Mēs atbalstām mācīšanos un attīstību!
 • Mēs nodrošinām Jūs ar elastīgu un produktīvu darba vidi starptautiskā un ļoti talantīgā komandā. Mūsu darba vide ir strauja, mūsdienīga un ambicioza.
 • Mēs piedāvājam augstu, konkurētspējīgu atalgojumu, atkarībā no Jūsu kvalifikācijas un pieredzes.
 • Mēs nodrošinām vidi, kas veicina izaugsmi un sasniegumus.
 • Mūsu biroja atrašanās vieta ir Rīgā.


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Ievai Pilskallietei!

  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


 •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-finansu-uznemums/front-end-programmetajs-a/19841&NoButtons=true&popup=1