draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 28.08.2017WorkingDay client is an international company providing fast and convenient access to financial services to the customers. This is a successful fast growing business with outstanding level of customer satisfaction. The company has successfully proven itself as a leader in dynamic short-term consumption loans market in Northern Europe.

We are experiencing considerable growth across the countries in which we currently operate and have big plans for further expansion.

In our IT development centre in Riga we are building world class IT systems and applications for:
Consumer Loans
Lending Platforms
Payment Processing
Personal Budgeting
Anti-fraud and Risk Management


To support our international business units, we are looking for a


DATABASE ADMINISTRATOR – DBA


Our solutions rely heavily on the automation of credit applications and processing without human interaction. The main challenge is to ensure the web interface, back-office, as well as both desktop and mobile applications are integrated seamlessly together and with various 3rd party solutions. Currently our IT development team consists of over 100 progressive IT specialists in multiple locations. And we are looking to add additional experts to our family.


Our environment is representative of that:

 • We’re 'passionate' about development, continuous, test driven;
 • We have a big respect for employees private space and time;
 • We operate a laid back environment;
 • We embrace everything Scrum and Agile;
 • We encourage developers to carry out research;
 • We coach, train and certify as part of our continuous improvement ethos;
 • We’re proud advocates for the production of quality software;
 • We offer stress release tools such as Xbox and other toys.


  The role:
  As a Database Administrator (DBA) you will be responsible for the availability, performance and security of a database. You will also be involved in the planning and implementation of the new databases and surrounding infrastructure in multiple data centres across multiple countries


  Main tasks and responsibilities:
 • Backups: implementation, monitoring, recovery testing,
 • DBMS configuration,
 • HW configuration,
 • Capacity and HW planning,
 • HW and DBMS upgrades,
 • Access configuration,
 • Proactive monitoring of the DBMS and related services,
 • Availability setup (Standby, clustering),
 • Performance analysis,
 • SQL Tuning,
 • Feedback to the development on best ways to improve performance,
 • Routine tasks automation,
 • Operational support (tickets, ad-hoc user requests),
 • Expert knowledge and advise on implementation of specific features (complex queries, DBMS-side automation, stored procedures),
 • Documentation.


  Join us if you can offer the following skills and experience:
 • RDBMS (PostgreSQL is strongly preferred),
 • SQL (CTEs, lateral and rollup queries are very welcomed),
 • Linux (basic administration, command line tools, scripting),
 • Monitoring (Zabbix is welcomed),
 • SQL tuning (EXPLAIN, workload analysis),
 • Data Modelling (Normalization, Keys, Indexes),
 • Collaboration tools (Git, WiKi, ticketing systems) are welcomed.


  Why join us:

 • We love our people!
 • We invest in our people!
 • We support learning and development!
 • We provide you with a flexible and productive working environment working within an international and highly talented team. The atmosphere is fast paced, modern and ambitious.
 • We also have a highly competitive salary for you depending on your qualification and background.
 • We have a supportive environment facilitating growth and achievement.
 • And our office location is in Riga.

  To apply, please send your CV and motivation letter to Ieva Pilskalliete:
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Terbatas street 53-10,
  Riga, LV-1011
  Reg.: 40003793545
  Licence: 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay klients ir starptautisks uzņēmums, kas klientiem nodrošina ātru un ērtu piekļuvi finanšu pakalpojumiem. Tas ir veiksmīgs, ātri augošs bizness ar izcilu klientu apmierinātības līmeni. Uzņēmums ir veiksmīgi pierādījis sevi kā dinamisku, īstermiņa patēriņa kredītu tirgus līderi Ziemeļeiropā.

  Mēs esam pieredzējuši ievērojamu izaugsmi visās pašreizējās darbības valstīs un šobrīd plānojam turpmāku paplašināšanos.

  Mūsu IT izstrādes centrā Rīgā veidojas pasaules līmeņa IT sistēmas un lietojumprogrammas:
  Patēriņa kredītiem
  Kreditēšanas platformām
  Maksājumu apstrādei
  Personīgā budžeta plānošanai
  Krāpšanas novēršanai un riska vadībai


  Lai sniegtu papildu atbalstu mūsu starptautiskajām komandām, mēs meklējam

  DATU BĀZU ADMINISTRATORS/-E – DBA


  Mūsu risinājumi lielā mērā ir balstīti uz kredīta pieteikumu un apstrādes automatizāciju bez cilvēka līdzdalības. Galvenais uzdevums ir nodrošināt, lai tīmekļa saskarne, backoffice, kā arī datora un mobilās lietotnes tiek nevainojami integrētas savā starpā un dažādos trešo pušu risinājumos. Šobrīd mūsu IT programmētāju komandu veido vairāk kā 100 progresīvu IT speciālistu dažādās darbības vietās. Mēs vēlamies pievienot mūsu komandai jaunus speciālistus.

  Mūsu darba vide:

 • Mūs aizrauj nepārtraukta, uz testēšanu balstīta izstrāde.
 • Mēs cienām darbinieku privāto telpu un laiku.
 • Mēs darbojamies brīvā vidē.
 • Mēs strādājam ar Scrum un Agile.
 • Mēs rosinām programmētājus veikt izpēti.
 • Mēs trenējam, apmācām un sertificējam, jo ticam nepārtrauktai attīstībai.
 • Mēs lepojamies ar kvalitatīvi izstrādātu programmatūru.
 • Mēs piedāvājam atbrīvoties no stresa, izmantojot Xbox un citas spēles.


  Datu bāzu administratoram/-ei jābūt atbildīgam/-ai par datu bāzu darbību un drošību. Kā arī, būs jāiesaistās jaunu datubāzu un apkārtējās infrastruktūras plānošanā un ieviešanā vairākos datu centros vairākās valstīs.


  Galvenie uzdevumi un pienākumi:
 • Backups: ieviešana, uzraudzība, atkopšanas testēšana,
 • Datubāzu pārvaldības sistēmu (“DBMS”) konfigurācijas,
 • Aparatūras konfigurācijas,
 • Kapacitātes un aparatūras plānošana,
 • Aparatūras un DBMS jauninājumi,
 • Pieejas konfigurācijas,
 • Proaktīvs DBMS monitorings un citas saistītas aktivitātes,
 • Pieejamības iestatīšana (gaidīšanas režīms, grupēšana),
 • Veiktspējas analīze,
 • SQL iestatīšana,
 • Atsauksmju sniegšana par labākajiem darba izpildes uzlabošanas veidiem,
 • Rutīnas uzdevumu automatizācija,
 • Darbības atbalsts (biļetes, ad-hoc lietotāju pieprasījumi),
 • Ekspertu zināšanas un padomi par specifisko funkciju ieviešanu (sarežģīti jautājumi, DBMS puses automatizācija, saglabātās procedūras),
 • Dokumentācija.


  Pievienojies mums, ja Tev piemīt šādas iemaņas un pieredze:
 • RDBMS (ļoti vēlamas PostgreSQL),
 • SQL (CTEs, lateral un rollup būs kā priekšrocība),
 • Linux (pamata administrēšana, komandrindas rīki, skriptēšana),
 • Monitoring (Vēlamas iemaņas ar Zabbix),
 • SQL iestatīšana (EXPLAIN, darba slodzes analīze),
 • Datu modelēšana (Normalization, Keys, Indexes),
 • Sadarbības rīki (Git, WiKi, ticketing sistēmas) ir vēlami.


  Kāpēc pievienoties mums:

 • Mēs mīlam savus cilvēkus!
 • Mēs ieguldām savos cilvēkos!
 • Mēs atbalstām mācīšanos un attīstību!
 • Mēs nodrošinām Jūs ar elastīgu un produktīvu darba vidi starptautiskā un ļoti talantīgā komandā. Mūsu darba vide ir strauja, mūsdienīga un ambicioza.
 • Mēs piedāvājam augstu, konkurētspējīgu atalgojumu, atkarībā no Jūsu kvalifikācijas un pieredzes.
 • Mēs nodrošinām vidi, kas veicina izaugsmi un sasniegumus.
 • Mūsu biroja atrašanās vieta ir Rīgā.


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Ievai Pilskallietei!

  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10,
  Riga, LV-1011
  Reģ.nr.: 40003793545
  Licences nr.: 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

 •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-finansu-uznemums/datu-bazu-administrators-e-(dba)/19880&NoButtons=true&popup=1