draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 14.08.2017
WorkingDay client – International manufacturing company, invites to join their team in Latvia competent and experienced


SENIOR IT SPECIALIST, BALTICS


Your responsibilities and duties:
 • Organize Baltics customer support on Information and communication technology (ICT) related issues;
 • Manage, together with Shared ICT organization, end-user’s processes related to telecom/collaboration tools, network, procurement of IT products and asset management;
 • Manage Baltic IT Infrastructure purchases, installation, and maintenance;
 • Managing and owning local contract negotiations and vendor management needed for Baltic ICT activities, Latvian IT Infrastructure, or Baltic IT Application environments;
 • Create instructions for own organization as well as end users, provide reporting;
 • Overall responsibility of the Shared Customer Operations communication in Intranet, Self-Service portal, and other channels;
 • Participate in projects when agreed, both local and international.


  Candidate Requirements:
 • Bachelor`s degree in a related area;
 • 2-3 years of experience in a similar position;
 • Knowledge of modern ICT Service processes and ICT hardware, and software;
 • Experience in ITIL methodology;
 • Experience in staff management;
 • Effective communication skills (both oral & written);
 • Orientation for permanent customer satisfaction, both external and internal;
 • English, Russian, Latvian Language skills;
 • Ability to follow multiple tasks at the same time and ability to prioritize


  Preferred Qualifications:
 • ITIL certification;
 • Experience in managing or working with Axapta ERO system.


  Company Offer:
 • Dynamic and challenging work in a stable international company;
 • Responsibility from day one in a challenging work environment.
 • Competitive salary depending on your qualification and background;
 • Training and personal development opportunities;
 • Office location not far from Riga.

  To apply, send your CV and motivation letter to Ineta Mazūre!


  E-mail: ineta.mazure@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 29212890

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  Workingday klients – starptautisks pārtikas ražošanas uzņēmums, kas aicina savai komandai pievienoties


  VECĀKO IT SPECIĀLISTU/-I BALTIJĀ


  Pienākumi:
 • Nodrošināt atbalstu darbiniekiem ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām saistītiem jautājumiem;
 • Sadarbībā ar līgumorganizāciju, nodrošināt procesus gala lietotājiem saistībā ar telekomunikācijām, tīklu, un IT produktiem;
 • Nodrošināt Baltijas infrastruktūras iepirkumus, instalācijas un uzturēšanu;
 • Vest sarunas par vietējiem līgumiem Baltijas ICT aktivitātēm, Latvijas IT infrastruktūrai vai Baltijas IT aplikāciju videi;
 • Izstrādāt iekšējās uzņēmuma instrukcijas un instrukcijas gala patērētājiem, nodrošināt atskaites;
 • Būt atbildīgam/-ai par komunikāciju dažādos portālos, nodrošināt iekšējo funkciju atbalstu un savstarpējo komunikāciju;
 • Pēc vienošanās piedalīties gan vietējos, gan starptautiskos projektos.


  Prasības:
 • Bakalaura grāds saistītā nozarē;
 • 2 – 3 gadu pieredze līdzīgā amatā;
 • Zināšanas par informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 • Pieredze ar ITIL metodoloģiju (vēlama sertifikācija);
 • Labas komunikācijas prasmes (rakstiski un mutiski);
 • Orientācija uz klientu apmierinātības nodrošināšanu ilgtermiņā (gan iekšējo, gan ārējo);
 • Angļu, krievu, latviešu valodas zināšanas;
 • Prasme vienlaicīgi sekot līdzi vairākiem projektiem un izvirzīt prioritātes.


  Uzņēmums piedāvā:
 • Dinamisku un izaicinošu darbu stabilā, starptautiskā uzņēmumā;
 • Atbildību izaicinošā vidē jau no pirmās dienas;
 • Konkurētspējīgu atalgojumju balstoties uz kvalifikāciju un pieredzi;
 • Apmācību un personīgās izaugsmes iespējas;
 • Darba vietu netālu no Rīgas.

  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Inetai Mazūrei!


  E-pasts: ineta.mazure@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: + 371 29212890

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/razosanas-uznemums/vecakais-a-it-specialists-e-baltija/19854&NoButtons=true&popup=1