draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 07.12.2017
A large European food manufacturer
One of top-25 industry world leaders
Present in 53 countries, including Baltics and Latvia

WorkingDay Latvia is looking for an ambitious

COMPANY REPRESENTATIVE IN LATVIA / KEY ACCOUNT MANAGERMain duties:
 • Company business and market share development in Latvia;
 • Maintaining and developing company sales in Latvia through existing distributor;
 • Handling key accounts (Rimi, Maxima, and others) directly and through the distributor;
 • Introduce new products and product ranges to the market;
 • Initiate and coordinate sales promotion campaigns;
 • Supervise and train distributor's sales team in the field;
 • Analyze market development and a competition.


  Requirements:
 • University degree in Economics/Business Administration/similar;
 • Work experience in FMCG company and/or distribution company;
 • 2+ years work experience with key accounts (Rimi, Maxima, and others);
 • Proven track record of implementing new products within key accounts;
 • Result-driven with ‘I can do it’ approach;
 • Outstanding interpersonal and communicative skills;
 • Strong analytical skills;
 • Able to find ‘out-of-the-box’ solutions and walk an extra mile to deliver;
 • Ability to work in international environment;
 • Fluent Latvian, Russian and good English;
 • Good computer (especially Excel) skills;
 • Driver’s license B.


  The company offers:
 • Possibility to become the exclusive representative of an industry leader in Latvia;
 • Excellent growth perspectives based on results;
 • Interesting and dynamic job in a rapidly growing company;
 • Competitive remuneration package and social guaranties;
 • Office tools and compensation for car usage.


  Please send your CV (in English or Russian) to Andris Jansons!

  E-mail: andris.jansons@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 29237199

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  Lielam Eiropas pārtikas produktu ražotājam,
  Vienam no TOP 25 pasaules līderiem,
  kas darbojās 53 valstīs, tostarp Baltijā un Latvijā


  „WorkingDay Latvia” meklē ambiciozu

  UZŅĒMUMA PĀRSTĀVI LATVIJĀ / LIELO KLIENTU VADĪTĀJU  Galvenie pienākumi:
 • Paplašināt uzņēmuma darbību un tirgus daļu Latvijā;
 • Uzturēt un palielināt uzņēmuma pārdošanas apjomu Latvijā, izmantojot pašreizējo izplatītāju;
 • Sadarboties ar lielajiem klientiem („Rimi”, „Maxima” un citiem) tieši un ar izplatītāja starpniecību;
 • Ieviest tirgū jaunus produktus un produktu grupas;
 • Ierosināt un koordinēt pārdošanas veicināšanas kampaņas;
 • Uz vietas uzraudzīt un apmācīt izplatītāja pārdošanas komandu;
 • Analizēt tirgus attīstību un konkurenci.


  Prasības:
 • Augstākā izglītība ekonomikas, uzņēmuma vadības vai līdzīgā jomā;
 • Darba pieredze ātras aprites patēriņa preču ražošanas un/vai izplatīšanas uzņēmumā;
 • Vairāk nekā divu gadu pieredze darbā ar lielajiem klientiem („Rimi”, „Maxima” un citiem);
 • Pierādīta jaunu preču ieviešanas pieredze pie lielajiem klientiem;
 • Uz rezultātu orientēta personība;
 • Izcilas saskarsmes un saziņas prasmes;
 • Spēcīgas analītiskās prasmes;
 • Spēja atrast nestandarta risinājumus un pielikt papildus pūles, lai tos īstenotu;
 • Spēja strādāt starptautiskā vidē;
 • Tekoša latviešu un krievu valoda, labas angļu valodas prasmes;
 • Labas datorprasmes (it īpaši Excel);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.


  Uzņēmums piedāvā:
 • Iespēju kļūt par starptautiska ražošanas uzņēmuma, kas ir Latvijas tirgus līderis, ekskluzīvo pārstāvi;
 • Lieliskas izaugsmes iespējas balstoties uz rezultātiem;
 • Interesantu un dinamisku darbu strauji augošā uzņēmumā;
 • Konkurētspējīgu atalgojuma paketi un sociālās garantijas;
 • Biroja rīkus un kompensāciju par automobiļa izmantošanu.


  Lai pieteiktos, sūtiet savu CV (angļu vai krievu valodā) Andrim Jansonam!


  E-pasts: andris.jansons@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 29237199

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10,
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr: 40003793545
  Licence: 18/2009
  Izsniegta: NVA, 02.09.2009.
 •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/partikas-razosanas-uznemums/uznemuma-parstavis-e-latvija-lielo-klientu-vaditajs-a/20035&NoButtons=true&popup=1