draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 18.07.2017
WorkingDay client Nordea Bank AB Latvia branch is one of the most prestigious and best employers in Latvia. This international company is leading in banking sector and providing their services in Nordic countries.

To lead a variety of IT/Business projects on pan Baltic level, including Household, Corporate, Digital Banking, Operations, Group Finance and other areas – we are looking for a delivery oriented team player with strong leadership, communicative and relationship building skills for a role:


IT BUSINESS PROJECT MANAGER


Your main tasks:
 • manage IT/Business projects and deliver them on time, within budget, scope and quality;
 • lead project team across various functions, coordinate project execution with all parties involved;
 • ensure project methodologies, delivery and implementation processes;
 • hand over projects to line organization / final acceptance.


  As a Project Manager you should have:
 • experience in successful IT and Business project management;
 • understanding Project Management principles, methods and techniques (experience with Agile would be preferred);
 • experience in leading multiple highly complex projects involving cross functional project teams across different countries;
 • ability to go on business trips;
 • well organized and work productively to achieve desired results and objectives within budget and according to deadlines;
 • ability to see the high-level picture and analytical skills with attention to the details;
 • excellent written and verbal communication skills;
 • fluent in English and Latvian;
 • right sense of urgency and positive attitude, also on busy days;
 • advanced skills in Microsoft Project;
 • minimum education of Bachelor's Degree.


  What you get in return:
 • you will be a part of a dynamic and highly motivated international team;
 • internal and external development and training opportunities;
 • competitive salary and benefits package;
 • health insurance;
 • special offers and discounts for the services offered by the company and their partners;
 • pleasant working environment and nice atmosphere;
 • opportunities to participate in various events organized or supported by the company (events for employees, sports and cultural events);
 • office location in Riga.


  Send your CV (in English) to Inese Bērzabinde and make your career in an international company and in an excellent working environment:


  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 29184433

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.no. 40003793545
  Licence no.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  WorkingDay klients Nordea Bank AB Latvijas filiāle, kas ir vadošs uzņēmums banku sektorā un viens no prestižākajiem un labākajiem darba devējiem Latvijā.

  Dažādu IT/biznesa projektu vadīšanai Baltijas līmenī, tai skaitā privātpersonu, korporatīvo klientu, internetbankas pakalpojumu, ikdienas darījumu, grupas finanšu un citās jomās - uzņēmums meklē uz rezultātiem orientētu komandas spēlētāju ar spēcīgām līderības, komunikācijas un attiecību veidošanas prasmēm amatam:


  IT BIZNESA PROJEKTU VADĪTĀJS/-A


  Darba pienākumi:
 • vadīt IT/biznesa projektus, iekļaujoties termiņā, budžetā, mērogā un nodrošinot nepieciešamo kvalitāti;
 • vadīt speciālistu komandas, kas pilda dažādas funkcijas, koordinēt projekta izpildi sadarbībā ar visām iesaistītajām pusēm;
 • nodrošināt projekta metodoloģijas, izpildes un īstenošanas procesus;
 • iesniegt projektus vadības organizācijas / galīgajam apstiprinājumam.


  Prasības kandidātiem/-ēm:
 • pieredze veiksmīgu IT un biznesa projektu vadībā;
 • izpratne par projektu vadības principiem un metodēm (vēlama pieredze ar Agile);
 • pieredze vairāku ļoti komplicētu projektu vadībā, kuros iesaistītas dažādas funkcionālās komandas dažādās valstīs;
 • iespēja doties komandējumos;
 • labas organizatora prasmes un spēja produktīvi strādāt, lai sasniegtu izvirzītos mērķus budžeta ietvaros un ievērojot noteiktos termiņus;
 • spēja saskatīt kopainu un labas analītiskās prasmes, pievēršot uzmanību detaļām;
 • izcilas komunikācijas prasmes, gan rakstiski, gan mutiski;
 • teicamas angļu un latviešu valodas prasmes;
 • neatlaidība un pozitīva attieksme arī saspringta darba režīmā;
 • teicamas prasmes darbā ar Microsoft Project;
 • augstākā izglītība (vismaz bakalaura grāds).


  Mēs piedāvājam:
 • patīkamu darba vidi un atbalstošu komandu darbam dinamiskā, starptautiskā uzņēmumā;
 • regulāras profesionālās apmācības un pilnveidošanās iespējas;
 • konkurētspējīgu atalgojumu un papildus labumu grozu;
 • veselības apdrošināšanu;
 • īpašus piedāvājumus un atlaides uzņēmuma un tā sadarbības partneru piedāvātajiem pakalpojumiem;
 • iespēju piedalīties dažādos uzņēmuma organizētos vai atbalstītos pasākumos (korporatīvie pasākumi, sporta un kultūras pasākumi);
 • darba vietu Rīgā.


  Sūtiet savu CV (angļu valodā) Inesei Bērzabindei un veidojiet karjeru starptautiskā uzņēmumā un izcilā darba vidē!

  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 29184433

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


 •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/nordea-banka/it-biznesa-projektu-vaditajs-a/19831&NoButtons=true&popup=1