draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 17.07.2017




WorkingDay client Nordea Bank AB Latvia branch is one of the most prestigious and best employers in Latvia. This international company is leading in banking sector and providing their services in Nordic countries.

For helping to identify, analyze, describe and manage the business requirements for projects on pan Baltic level - we are looking for a self-driven colleague with passion for serving as a bridge between business and IT:


IT BUSINESS ANALYST


What you get to do:
 • Analyze business needs and model business processes;
 • Cooperate with stakeholders (e.g. product owners, project managers, IT analysts, developers);
 • Elecit, define, document and manage requirements throughout project life-cycle.


  As IT Business Analyst you should have:
 • Skills and knowledge of modeling languages (processes, use case modeling);
 • Basic knowledge of usability;
 • Good analytical skills with attention to detail;
 • Great communication skills and system approach;
 • Experience in participating in software development projects is highly desired;
 • Result orientation, with initiative, independence and courage to make decisions;
 • Good documentation, organization, time management and problem solving skills;
 • Knowledge of JIRA, HP Quality center and MS Visio would be helpful;
 • Fluent in Latvian and English;
 • Higher education.


  What you get in return:
 • You will be a part of a dynamic and highly motivated international team;
 • Internal and external development and training opportunities;
 • Competitive salary and benefits package;
 • Health insurance;
 • Special offers and discounts for the services offered by the company and their partners;
 • Pleasant working environment and nice atmosphere;
 • Opportunities to participate in various events organized or supported by the company (events for employees, sports and cultural events);
 • Office location in Riga;
 • Terminated job contract on project time for 2 –3 years, prolongation is possible.


  Send your CV (in English) to Inese Bērzabinde and make your career in an international company and in an excellent working environment:


  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 29184433

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.no. 40003793545
  Licence no.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.







  WorkingDay klients Nordea Bank AB Latvijas filiāle, kas ir vadošs uzņēmums banku sektorā un viens no prestižākajiem un labākajiem darba devējiem Latvijā.

  Darbam projektos Baltijas mērogā meklējam kolēģi, kas ar aizrautību darbotos kā tilts starp biznesa un IT jomām un kura/-as darba pienākumos būtu identificēt biznesa vajadzības, lai tās analizētu, dokumentētu un nodotu tālākai izstrādei:


  IT BIZNESA ANALĪTIĶIS/-E


  Darba pienākumi:
 • analizēt biznesa prasības un modelēt iespējamos risinājumus;
 • sadarboties ar visām ieinteresētajām/iesaistītajām pusēm (piemēram, produktu īpašniekiem, projektu vadītājiem, IT analītiķiem, izstrādātājiem);
 • izpētīt, noteikt, dokumentēt un pārvaldīt prasības visā projektu dzīves ciklā.


  Prasības kandidātiem:
 • zināšanas par IT procesiem, situāciju modelēšana;
 • pamatzināšanas par IT risinājumu ērtu izmantojamību gala lietotājiem;
 • labas analītiskās prasmes un prasmes pievērst uzmanību detaļām;
 • lieliskas komunikācijas prasmes un sistemātiska pieeja procesiem;
 • ļoti vēlama iepriekšēja dalība programmatūru izstrādes projektos;
 • koncentrēšanās uz rezultātu, iniciatīvas uzņemšanās un spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • labas dokumentācijas, organizatoriskās, laika plānošanas un nestandarta situāciju risināšanas prasmes;
 • zināšanas par JIRA, HP Quality center un MS Visio projektēšanas rīkiem tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • teicamas latviešu un angļu valodas prasmes;
 • augstākā izglītība.


  Mēs piedāvājam:
 • patīkamu darba vidi un atbalstošu komandu darbam dinamiskā, starptautiskā uzņēmumā;
 • regulāras profesionālās apmācības un pilnveidošanās iespējas;
 • konkurētspējīgu atalgojumu un papildus labumu grozu;
 • veselības apdrošināšanu;
 • īpašus piedāvājumus un atlaides uzņēmuma un tā sadarbības partneru piedāvātajiem pakalpojumiem;
 • iespēju piedalīties dažādos uzņēmuma organizētos vai atbalstītos pasākumos (korporatīvie pasākumi, sporta un kultūras pasākumi);
 • darba vietu Rīgā;
 • darba līgumu uz projekta termiņu (2–3 gadi) ar iespēju to pagarināt.


  Sūtiet savu CV (angļu valodā) Inesei Bērzabindei un veidojiet karjeru starptautiskā uzņēmumā un izcilā darba vidē!

  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 29184433

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


 •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.