draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 25.04.2017
IT BUSINESS ANALYST

WHO WE ARE


MSC Mediterranean Shipping Company S.A. of Geneva, Switzerland is a privately owned shipping line, founded in 1970, which has rapidly grown from a small conventional ship operator to become one of the leading global shipping lines of the world.

During recent years, MSCs maritime fleet has expanded substantially to consolidate its position as the second largest carrier in respect of container slot capacity and of the number of container vessels operated.

WHAT IS THE POSITION ABOUT
MSC Scandinavia Holding is looking for a IT Business Analyst, located in Riga, with great drive and willingness to support and enhance solutions and processes for MSC Agencies in Northern and Eastern Europe.
The role is part of MSC Scandinavia Holding IT in IT Solution Delivery Team, located in Riga. The IT Business Analyst is a critical part of ensuring overall quality and efficiency of the IT business solutions provided to MSC Agencies.

WHO ARE WE LOOKING FOR

Organized, self-governing person with excellent communications skills, analytical mind-set and strong drive and motivation to deliver the best possible solutions.
You should demonstrate:
 • Proven experience as a Business Analyst or Systems Analyst;
 • Proven experience in functional testing and UAT;
 • Experience with outlining Testing Strategy/Approach and leading tests;
 • Experience with test automation approaches;
 • Knowledge of Software development life-cycle;
 • Knowledge of basics of Project management;
 • Hands on experience with Process and data modelling;
 • Knowledge of overall Shipping business processes will be considered as advantage;
 • Good knowledge of English language- written and spoken;
 • University degree preferably in field of IT.

  WHAT YOU WILL DO ON DAILY BASIS

 • Support Business Stakeholders in defining new and/or revision of existing
 • Business processes by specifying and documenting the Business requirements and proposing improvements
 • Deliver Functional requirements specifications based on the Business requirements
 • Facilitate the Business Analysis workouts/interviews and review of the proposed solutions by the Business Stakeholders
 • Own end to end execution of the assigned RFCs and/or Project Activities
 • Provide limited 2nd level support according to IT SLA
 • Develop end-user documentation and execute training sessions where applicable
 • Design and implement right-fit test processes and approaches
 • Perform test automation assessments and propose most suitable test automation strategies (incl. tool-set)
 • Execute the required tests, support business tests (UAT) and post implementation verification (PIV)

  WHY TO JOIN

  The MSC Scandinavia Holding region consists of 16 countries with offices in Denmark, Norway, Sweden, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Bosnia, Croatia, Slovenia, Russia, Belarus, Kazakhstan and Uzbekistan. You get an exciting and varied job in a large international company in a friendly and competent team supporting many different companies and participation in plenty exciting projects.

  If you think the previous description is about you, please send your CV and application letter to Ineta Mazūre!
  E-mail: ineta.mazure@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 29212890

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.no. 40003793545
  Licence no.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  IT BIZNESA ANALĪTIĶIS/-E

  KAS MĒS ESAM


  MSC Mediterranean Shipping Company S.A. (Ženēva, Šveice) ir privāts kuģniecības uzņēmums, kurš tika dibināts 1970. gadā. Uzņēmums ir strauji izaudzis no neliela kravas kuģu operatora un kļuvis par vienu no vadošajiem globālās kuģniecības uzņēmumiem pasaulē.

  Pēdējo gadu laikā MSC jūras flote ir būtiski paplašinājusies, un uzņēmums ir nostiprinājis savu pozīciju kā otrais lielākais pārvadātājs attiecībā uz pārvadāto konteineru apjomu un skaitu.

  MŪSU PIEDĀVĀTAIS AMATS
  MSC Scandinavia Holding meklē IT biznesa analītiķi Rīgā, kuram piemīt izcilas spējas un vēlme atbalstīt un uzlabot MSC aģentūrām sniegtos pakalpojumus un procesus Ziemeļeiropā un Austrumeiropā.
  Darba vieta ir daļa no uzņēmuma MSC Scandinavia Holding IT nodaļas IT risinājumu izstrādes komandas, kas atrodas Rīgā. IT biznesa analītiķim ir izšķiroša nozīme, nodrošinot MSC aģentūrām sniegto IT biznesa risinājumu vispārējo kvalitāti un efektivitāti.

  KO MĒS MEKLĒJAM

  Organizētu, disciplinētu personu ar izcilām komunikācijas prasmēm, analītisku domāšanu un spēcīgu vēlmi un motivāciju rast iespējami labākos risinājumus.
  Prasības:
 • Darba pieredze biznesa analītiķa vai sistēmas analītiķa darbā;
 • Darba pieredze UAT (lietotāju akceptēšanas testos) un funkcionālo testu veikšanā;
 • Pieredze, izstrādājot testēšanas stratēģiju / metodoloģiju un veicot testēšanu;
 • Pieredze attiecībā uz testēšanas automatizācijas metodēm;
 • Zināšanas par programmatūras izstrādes cikliem;
 • Pamatzināšanas projektu vadībā;
 • Praktiskā pieredze procesu modelēšanā un datu apstrādē;
 • Vispārīgas zināšanas kuģniecības jomā tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Labas angļu valodas zināšanas – rakstiski un mutiski;
 • Augstākā izglītība, vēlams IT jomā.

  IKDIENAS DARBA PIENĀKUMI

 • Sniegt atbalstu uzņēmuma pārstāvjiem, aprakstot jaunus un/vai pārskatot esošos uzņēmējdarbības procesus, precizējot un dokumentējot uzņēmuma pārstāvju prasības un ierosinot uzlabojumus;
 • Izstrādāt funkcionālo prasību specifikācijas, ņemot vērā uzņēmējdarbības prasības;
 • Atvieglot uzņēmējdarbības analīzes uzdevumus / intervijas un pārskatīt uzņēmuma pārstāvju ieteiktos risinājumus
 • Vadīt prasību/procesu aprakstu sapulces/intervijas;
 • Būt atbildīgam/-ai par piešķirto RFC (izmaiņu pieprasījumu) un/vai projektu uzdevumu pilna cikla ievešanu;
 • Nodrošināt ierobežotu otrā līmeņa atbalstu saskaņā ar IT SLA;
 • Izstrādāt gala lietotāju dokumentāciju un īstenot nepieciešamo apmācību;
 • Izstrādāt un ieviest atbilstošus testēšanas procesus un metodoloģijas;
 • Veikt testēšanas automatizācijas novērtējumu un ieteikt vispiemērotāko testēšanas automatizācijas stratēģiju (tostarp instrumentu kopumu);
 • Veikt nepieciešamās pārbaudes, atbalstīt lietotāju akceptēšanas testus(UAT) un pēc ieviešanas veicamās pārbaudes (PIV).

  KĀDĒĻ PIEVIENOTIES MUMS

  MSC Scandinavia Holding reģions ietver 16 valstis ar birojiem Dānijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Polijā, Bosnijā, Horvātijā, Slovēnijā, Krievijā, Baltkrievijā, Kazahstānā un Uzbekistānā. Jūs iegūsiet interesantu un daudzpusīgu darbu lielā, starptautiskā uzņēmumā, kā arī būsiet daļa no draudzīgas un kompetentas komandas, kas sadarbojas ar dažādiem uzņēmumiem un piedalās neskaitāmos interesantos projektos.

  Lai pieteiktos, sūti savu CV un motivācijas vēstuli Inetai Mazūrei!
  E-pasts: ineta.mazure@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 29212890

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/msc-latvia-sia/it-biznesa-analitikis-e/19701&NoButtons=true&popup=1