draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 25.04.2017
HR BUSINESS PARTNER IN BALTICS

MSC Scandinavia Holding is looking for an HR Business Partner for our offices in Latvia. You will report to the Managing Director of MSC Shared Service Center Riga with a dotted reporting line to the Regional HR Director in MSC Scandinavia Holding in Copenhagen. You will be part of the regional HR team.

As Baltics HR Business Partner, you will take part in the daily operation, providing professional HR services and supporting regional projects. The main tasks will be:
 • Drive HR in the daily business of MSC Shared Service Center Riga (MSC SH SIA) and MSC Latvia;
 • Find quick and qualitative solutions to staff-related problems that arise daily;
 • Direct and manage recruitment and selection process;
 • Support the management teams to manage and develop the organization in accordance with modern business principles via employee training, performance management, development and retention;
 • Identify and implement HR initiatives that support the business strategy of the company;
 • Implement HR projects in the region in coordination with the Regional HR Director, which among other tasks includes introducing of tools and processes;
 • Ensure that all HR activities are conducted in an ethical, legal and lawful manner;
 • Focus on organizational development and optimization.

  We encourage you to apply if you:
 • are an energetic and responsible person, who is motivated by a high work tempo and a variety of tasks
 • work in a structured way and can develop an overall view, keeping an eye on details - are ready to go the extra mile, when circumstances require it and it motivates you - can meet deadlines and work under stressful conditions
 • are fluent in English and Latvian - have relevant education in human resource management or business management - a master’s degree being a benefit, but not a mandatory requirement - have good knowledge of Labor law of Latvia
 • have at least 5 years’ experience within an HR environment in an international or Baltic company
 • have a demonstrated track record in developing and implementing strategic business and HR objectives within an international organization - are empathic and have a natural interest in and respect for other people
 • possess superior interpersonal, communication, negotiation, networking and consultative skills at all levels
 • have ability to engage with and win the respect of employees and leaders to successfully influence them on key initiatives

  You will be based in Riga, Latvia but you should be prepared to travel to other MSC offices in the region.

  As you will drive processes across the region, you will need strong project implementation skills and excellent abilities of planning and organizing activities.

  MSC Mediterranean Shipping Company S.A. of Geneva, Switzerland is a privately-owned shipping line, founded in 1970, which has rapidly grown from a small conventional ship operator to become one of the leading global shipping lines of the world.

  During recent years MSC’s maritime fleet has expanded substantially to consolidate its position as the 2nd largest carrier in respect of container slot capacity and of the number of container vessels operated.

  The MSC Scandinavia Holding region consists of 16 countries with offices in Denmark, Norway, Sweden, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Bosnia, Croatia, Slovenia, Russia, Belarus, Kazakhstan and Uzbekistan.The regional Head office is based in Copenhagen.

  If you think the previous description is about you, please send your CV and application letter to Jolanta Saukāne!
  E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 26137153

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.no. 40003793545
  Licence no.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  HR BIZNESA PARTNERIS/-E BALTIJĀ

  MSC Scandinavia Holding meklē personālvadības biznesa partneri saviem birojiem Latvijā. Jūs strādāsiet tiešā MSC Shared Service Center Riga ģenerāldirektora vadībā un netiešā MSC Scandinavia Holding reģionālās personālvadības direktora vadībā, kurš atrodas Kopenhāgenā. Jūs būsiet daļa no reģionālās personālvadības nodaļas komandas.

  Ieņemot Baltijas personālvadības nodaļas biznesa partnera/-es amatu, Jūs piedalīsieties uzņēmuma ikdienas darbā, sniedzot profesionālus pakalpojumus cilvēkresursu jomā un palīdzot reģionālo projektu īstenošanā. Jūsu galvenie darba pienākumi būs:
 • vadīt MSC Shared Service Center Riga (SIA MSC SH) un MSC Latvia personālvadības nodaļas ikdienas darbu;
 • rast ātrus un kvalitatīvus risinājumus ar personālu saistītās ikdienas situācijās;
 • virzīt un vadīt darbinieku atlases un darbā pieņemšanas procesu;
 • atbalstīt vadības komandas uzņēmuma pārvaldīšanā un attīstīšanā atbilstoši mūsdienu biznesa principiem, izmantojot darbinieku apmācību programmas, darba izpildes vadību, darbinieku pilnveidošanas un noturēšanas stratēģijas;
 • identificēt un ieviest ar cilvēkresursiem saistītas iniciatīvas, kas atbalstītu uzņēmuma biznesa stratēģiju;
 • saskaņojot ar reģionālās personālvadības nodaļas direktoru, īstenot cilvēkresursu projektus reģionā, kas ietvertu arī jaunu darba instrumentu un procesu ieviešanu;
 • nodrošināt ar cilvēkresursiem saistītā darba ētiskumu, tiesiskumu un likumīgumu;
 • galveno uzmanību vērst uz uzņēmuma attīstību un optimizāciju.

  Aicinām Jūs pieteikties, ja:
 • Jūs esat enerģiska un atbildīga persona, kuru motivē straujš darba temps un uzdevumu daudzveidība;
 • Jūs strādājat strukturēti un spējat gūt vispārēju ieskatu, nenovēršot uzmanību no detaļām; ja apstākļi to prasa un motivē, esat gatavs ieguldīt papildu pūles; spējat ievērot termiņus un strādāt stresa apstākļos;
 • Jūs tekoši runājat angļu un latviešu valodā; Jums ir atbilstoša izglītība cilvēkresursu vadībā vai biznesa vadībā (maģistra grāds tiks uzskatīts par priekšrocību, tomēr tā nav obligāta prasība); labi pārzināt Latvijas Darba likumu;
 • Jums ir vismaz 5 gadu ilga pieredze cilvēkresursu vidē starptautiskā vai Baltijas valstu līmeņa uzņēmumā;
 • Jums ir apliecināmi panākumi stratēģisku biznesa un cilvēkresursu mērķu izstrādāšanā un īstenošanā starptautiskā organizācijā; Jums piemīt empātija un dabiska ieinteresētība un cieņa pret citiem cilvēkiem; Jums ir nevainojamas starppersonu, saziņas, sarunu, darbinieku kontaktu tīkla veidošanas un konsultatīvās prasmes visos līmeņos;
 • Jūs spējat uzturēt saskarsmi ar darbiniekiem un vadītājiem un iemantot viņu cieņu, lai sekmīgi veicinātu viņu līdzdalību galveno iniciatīvu īstenošanā.

  Jūsu darbavieta būs Rīgā, Latvijā, taču Jums jābūt gatavam doties komandējumos uz citiem reģionā esošajiem MSC birojiem.

  Tā kā Jūsu pienākumos ietilps visa reģiona procesu pārvaldība, Jums būs nepieciešamas spēcīgas projektu īstenošanas prasmes un izcilas spējas plānot un organizēt pasākumus.

  MSC Mediterranean Shipping Company S.A. (Ženēva, Šveice) ir privāts kuģniecības uzņēmums, kurš tika dibināts 1970. gadā. Uzņēmums ir strauji izaudzis no neliela kravas kuģu operatora un kļuvis par vienu no vadošajiem globālās kuģniecības uzņēmumiem pasaulē.

  Pēdējo gadu laikā MSC jūras flote ir būtiski paplašinājusies, un uzņēmums ir nostiprinājis savu pozīciju kā otrais lielākais pārvadātājs attiecībā uz pārvadāto konteineru apjomu un skaitu.

  MSC Scandinavia Holding reģions ietver 16 valstis ar birojiem Dānijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Polijā, Bosnijā, Horvātijā, Slovēnijā, Krievijā, Baltkrievijā, Kazahstānā un Uzbekistānā. Reģiona galvenais birojs atrodas Kopenhāgenā.

  Lai pieteiktos, sūti savu CV un motivācijas vēstuli Jolantai Saukānei!
  E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 26137153

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/msc-latvia-sia/hr-biznesa-partneris-e-baltija/19702&NoButtons=true&popup=1