draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 12.01.2018
Founded in 2012, Mogo Finance is a rapidly growing financial company operating in Latvia, Lithuania, Estonia, Georgia, Poland, Romania, Bulgaria, Armenia and Moldova with launch of business in additional European markets planned in the nearest months. Mogo Finance offers finance lease and leaseback services with the most convenient borrowing process for the customer. Successful development of Mogo has been underpinned by custom-made in-house platform, efficient loan portfolio management and robust capital structure.
In 2017 they have opened business and issued loans in 4 new countries and in addition to existing products have started offering unsecured consumer loans.

As Chief Financial Officer you will be accountable for the administrative, financial, and risk management operations of the Region (HUB1) consisting of 5 countries - Latvia, Estonia, Lithuania, Georgia, Armenia. Your responsibility will include the development of a financial and operational strategy, metrics tied to that strategy, and the ongoing development and monitoring of control systems designed to preserve company assets and report accurate financial results.


CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO)


Core responsibilities:
 • Independent lead over regional financial functions;
 • Ensure precise and timely preparation of country and consolidated reports to all parties involved, including shareholders and main lenders;
 • Ensure precise multi-year budgeting process, including regular reviews;
 • Ensure tax efficiency across the region;
 • Lead the new financing attraction in all countries within region;
 • Lead investor relations across regions, participate in roadshows and presentation to potential investors;
 • Act as a consultant for regional country heads in all finance related matters, such as specific business cases etc.;
 • Ensure all countries financial statements preparation in line with IFRS and local standards;
 • Ensure that all accounting processes are aligned with Group accounting policy, make suggestion if appropriate and necessary;
 • Participate in complex problem-solving situations and provide alternative innovative solutions.

  It is very important that you are detail oriented person who understands meaning of words Quality, Commitments, Ownership and Team work.


  Required skills and qualifications:
 • Minimum Bachelor Degree in Economics or Finances, Master’s Degree will be considered as an advantage;
 • Excellent collaboration, management and communication skills (both written and verbal);
 • Previous CFO experience (will be considered as a great advantage);
 • Strategic thinking and hands-on approach;
 • Fluency in English.


  Company offers:
 • Personal and professional development opportunities in fast growing company;
 • Professional work environment where You will have chance to use your knowledge and skills in effective way;
 • International experience;
 • Attractive salary and bonuses, as company continues growth;
 • Social security and benefits (including health insurance, etc.)
 • Company events and other activities.

  You should be in the team, if you are looking for challenges, have ambitions, desire broad responsibilities and are willing to see how your deliveries bring value to growing business.


  If you are interested in the current position, please send your CV and application (in English) to Eva Kondratova!

  E-mail: eva.kondratova@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 225453004

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.No. 40003793545
  Licence No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  Mogo Finance, kas dibināts 2012. gadā, ir strauji augošs finanšu uzņēmums, kas darbojas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Gruzijā, Polijā, Rumānijā, Bulgārijā, Armēnijā un Moldovā, un nākamajos mēnešos plānota uzņēmuma paplašināšanās arī citās Eiropas valstīs. Mogo Finance piedāvā dažāda veida aizdevumu izsniegšanu saviem klientiem. Veiksmīga Mogo attīstība ir balstīta uz pielāgotām iekšējām platformām, efektīvu kredītportfeļu pārvaldību un stabilu kapitāla struktūru.

  Kā Finanšu direktors/-e Jūs būsiet atbildīgs/-a par uzņēmuma administratīvo, finanšu un riska vadību reģionā (HUB1), kas sastāv no 5 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Gruzijas un Armēnijas. Jūsu kompetencē ietilps konkrētā reģiona finanšu un operacionālās vadības stratēģijas izstrāde, izvirzīto mērķu sasniegšanai nepieciešamo darbību plānošana un koordinēšana, ar mērķi aizsargāt uzņēmuma aktīvus un sniegt precīzas finanšu atskaites vadībai.


  FINANŠU DIREKTORS/-E


  Darba pienākumi komandas ietvaros:
 • Patstāvīga finanšu funkciju pārvaldība konkrētā reģionā;
 • Nodrošināt precīzu un savlaicīgu reģiona valstu likumdošanā paredzēto, un vadības atskaišu sagatavošanu, analīzi un prezentēšanu, visām ieinteresētajām pusēm, ieskaitot uzņēmuma akcionārus un galvenos aizdevējus;
 • Nodrošināt ilgtermiņa budžeta plānošanu un izstrādi, tai skaitā regulāru pārskatu sagatavošanu;
 • Efektīva nodokļu sistēmas koordinēšana reģionā ietilpstošajās valstīs;
 • Jauna finansējuma piesaistīšana visās reģiona valstīs;
 • Koordinēt un vadīt attiecības ar sadarbības partneriem, tai skaitā dalība dažādās izstādes un uzņēmuma prezentēšana potenciālajiem investoriem;
 • Sniegt finanšu konsultācijas individuālajiem valstu vadītājiem attiecībā uz biznesa iespējām utt.;
 • Nodrošināt savlaicīgu, reģionā ietilpstošo valstu, obligāto finanšu atskaišu sagatavošanu, saskaņā ar katras valsts likumdošanu un atbilstošiem starptautiskiem standartiem;
 • Nodrošināt reģionālo grāmatvedības procesu atbilstību uzņēmuma grupas standartiem, sniegt ierosinājumus nepieciešamības gadījumā;
 • Piedalīties sarežģītu problēmu atrisināšanā un piedāvāt inovatīvus risinājumus.

  Ir ļoti svarīgi, lai Jūs būtu uz detaļām orientēta personība, ar augstiem kvalitātes standartiem, atbildības sajūtu, spēju uzņemties atbildību par padarīto darbu un komandas spēlētājs/-a.


  Prasības kandidātiem:
 • Bakalaura grāds finansēs vai ekonomikā, Maģistra grāds tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • Iemaņas komandas vadībā un izcilas komunikācijas prasmes (rakstiski un mutiski);
 • Iepriekšēja pieredze Finanšu direktora amatā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Stratēģiska domāšana un praktiska darba pieredze;
 • Izcilas angļu valodas zināšanas.


  Uzņēmums piedāvā:
 • Personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas strauji augošā uzņēmumā;
 • Profesionāla darba vide, kurā jums būs iespēja efektīvi izmantot savas zināšanas un prasmes;
 • Starptautiska pieredze;
 • Pievilcīgs algojums un prēmijas, atkarībā no uzņēmuma attīstības tempiem;
 • Sociālais nodrošinājums un pabalsti (ieskaitot veselības apdrošināšanu utt.);
 • Uzņēmuma pasākumi un citas aktivitātes.

  Jums vajadzētu pievienoties Mogo Finance komandai, ja meklējat izaicinājumus un esat ambiciozs/-a. Ja Jums patīk plaša rīcības brīvība un vēlēsieties redzēt, kā Jūsu izpildītie projekti piešķir vērtību strauji augošam uzņēmumam, šī būs īstā vakance Jums.


  Ja esat ieinteresēts/-a šajā vakancē, lūdzu sūtiet savu CV un pieteikuma vēstuli (angļu valodā) Evai Kondratovai!

  E-pasts: eva.kondratova@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 225453004

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

 •      Piesakot savu kandidaturu amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotajam.