draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 12.01.2018
Founded in 2012, Mogo Finance is a rapidly growing financial company operating in Latvia, Lithuania, Estonia, Georgia, Poland, Romania, Bulgaria, Armenia and Moldova with launch of business in additional European markets planned in the nearest months. Mogo Finance offers finance lease and leaseback services with the most convenient borrowing process for the customer. Successful development of Mogo has been underpinned by custom-made in-house platform, efficient loan portfolio management and robust capital structure.

In 2017 they have opened business and issued loans in 4 new countries and in addition to existing products have started offering unsecured consumer loans.

As head of digital marketing you will be responsible for strategic and day to day digital marketing activity planning and execution in Region (HUB1) consisting of 5 countries - Latvia, Lithuania, Estonia, Georgia and Armenia.


DIGITAL MARKETING MANAGER


Core responsibilities:
 • Participating in the development of marketing program strategies, objectives, and tactics;
 • Manage all digital marketing channels (e.g. website, blogs, emails and social media) to ensure brand clarity and consistency of style;
 • Manage and improve online content, considering SEO, SEM and Google Analytics etc.;
 • Analyze performance and develop KPIs that track performance;
 • Offline campaign impact analysis and close cooperation with offline marketing teams;
 • Data management platform integration and management;
 • Providing personal accountability for final proofing of all creative assets;
 • Evaluate emerging technologies. Provide thought perspective for adoption where appropriate.

  The Digital Marketing Manager excels in both the strategic and the tactical when it comes to digital marketing. The ideal candidate is a player/coach and comes from a background where he/she has been a hands-on leader with strong project management skills.


  Required technical skills and qualifications:
 • Hands-on work experience as a Digital Marketing Manager;
 • Demonstrable experience in designing and implementing successful digital marketing campaigns;
 • Self-starter and highly motivated. Must be capable of working independently, yet collaboratively, within a fast-paced, entrepreneurial environment;
 • Strong understanding of how all current digital marketing channels function;
 • Proven experience in more than one market;
 • Solid knowledge of online marketing tools and best practices;
 • Hands on experience with SEO/SEM, Google Analytics, AdWords, Affiliate and CRM software;
 • Management experience is a plus;
 • Entrepreneurial spirit and fearless in your ability to bring forward and execute new and innovative marketing tactics – willing to take risks;
 • Good knowledge of English.


  Company offers:
 • Personal and professional development opportunities in fast growing company;
 • Professional work environment where you will have chance to use your knowledge and skills in effective way;
 • International experience;
 • Attractive salary and bonuses, as company continues growth;
 • Social security and benefits (including health insurance, etc.)
 • Company events and other activities.

  You should be in the team, if you are looking for challenges, have ambitions, desire broad responsibilities and are willing to see how your deliveries bring value to growing business.

  If you are interested in the position, please send your CV and application in English to Inese Bērzabinde!

  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 29184433

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.No. 40003793545
  Licence No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  Mogo Finance, kas dibināts 2012. gadā, ir strauji augošs finanšu uzņēmums, kas darbojas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Gruzijā, Polijā, Rumānijā, Bulgārijā, Armēnijā un Moldovā, un nākamajos mēnešos plānota uzņēmuma paplašināšanās arī citās Eiropas valstīs. Mogo Finance piedāvā dažāda veida aizdevumu izsniegšanu saviem klientiem. Veiksmīga Mogo attīstība ir balstīta uz pielāgotām iekšējām platformām, efektīvu kredītportfeļu pārvaldību un stabilu kapitāla struktūru.

  2017. gadā Mogo Finance atvēra filiāles un uzsāka aizdevumu izsniegšanu 4 jaunās valstīs, kā arī papildus esošajiem produktiem ir sākuši piedāvāt patēriņa kredītus bez nodrošinājuma.

  Kā digitālā mārketinga vadītājs Jūs būsiet atbildīgs par stratēģisko un ikdienas digitālā mārketinga aktivitāšu plānošanu un izpildi reģionā (HUB1), kas sastāv no 5 valstīm - Latvija, Lietuva, Igaunija, Gruzija un Armēnija.


  DIGITĀLĀ MARKETINGA VADĪTĀJS/-A


  Galvenā atbildība:
 • Piedalīties mārketinga programmu stratēģiju, mērķu un taktikas izstrādē;
 • Plānot un realizēt digitālā mārketinga aktivitātes (sociālo tīklu aktivitāšu plānošana un ieviešana, online mārketinga kanālu kontu pārvaldīšana, mājas lapu izstrāde un satura uzturēšana utt.) ar mērķi nodrošināt zīmola atpazīstamību un vienotu stilu;
 • Vadīt un uzlabot digitālā marketinga saturu, izmantojot Google Analytics, SEO, SEM utt.;
 • Izvirzīt reģionālā mārketinga KPI, uzraudzīt to izpildi;
 • Izvērtēt mediju kampaņu efektivitāti un cieši sadarboties ar lokālajām mārketinga komandām;
 • Datu pārvaldības platformas integrācija un vadība;
 • Atbildība par visa veida digitālās reklāmas saturu un vizuālo noformējumu;
 • Izvērtēt jaunākās tehnoloģijas un pamatot tehnoloģiju ieviešanas nepieciešamību.

  Digitālā mārketinga vadītājam/-ai ir izcilas iemaņas gan stratēģiskā, gan taktiskā līmenī digitālā mārketinga jomā. Ideālais/-ā kandidāts/-e ir gan komandas spēlētājs/-a, gan vadītājs/-a un viņam/-ai ir praktiska līdera/-es pieredze un teicamas projektu vadības prasmes.


  Prasības kandidātiem:
 • Praktiska pieredze digitālā mārketinga vadītāja amatā;
 • Pieredze digitālā mārketinga kampaņu izstrādē un ieviešanā;
 • Augsta motivācija un spēja strādāt patstāvīgi, sadarbojoties ar komandu dinamiskā, uz biznesu orientētā vidē;
 • Padziļināta izpratne par visiem digitālā mārketinga kanāliem un to darbības niansēm;
 • Praktiska pieredze vairākos digitālā mārketinga tirgos (reģionos);
 • Izcilas zināšanas par digitālā mārketinga rīkiem un labāko praksi;
 • Praktiska pieredze darbā ar SEO/SEM sistēmām, Google Analytics un AdWords rīkiem, kā arī ar affiliate programmām u.c.);
 • Pieredze komandas vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Uz biznesu orientēta personība, kas nebaidās ierosināt un īstenot inovatīvus risinājumus digitālā mārketinga jomā;
 • Labas angļu valodas zināšanas.


  Uzņēmums piedāvā:
 • Personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas strauji augošā uzņēmumā;
 • Profesionālu darba vidi, kurā jums būs iespēja efektīvi izmantot savas zināšanas un prasmes;
 • Starptautisku pieredzi;
 • Pievilcīgu algojumu un prēmijas atkarībā no uzņēmuma attīstības tempiem;
 • Sociālās garantijas un labumus (ieskaitot veselības apdrošināšanu utt.)
 • Uzņēmuma pasākumi un citas aktivitātes.

  Ja esat ieinteresēti šajā vakancē, lūdzu sūtiet savu CV un motivācijas vēstuli angļu valodā Inesei Bērzabindei!

  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 29184433

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

 •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/mogo-finance/digitala-marketinga-vaditajs-a/20075&NoButtons=true&popup=1