draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 18.09.2017
WorkingDay client is Lindorff Oy Latvian branch - a part of LINDORFF Group AB, majority owned by Nordic Capital Fund. Today the company employs 4400 people in 12 countries and holds a leading position in Europe in the Credit Management Services. The company offers services within debt collection and debt purchase as well as payment and invoicing services, helping their customers back to a life of sustainable spending.

To manage a significant part of Lindorff portfolios – banking loan - the company team currently invites to join:


HEAD OF CREDIT SERVICING


Job Responsibilities:
 • develop and manage loan servicing, restructuring and workout strategies, policies and procedures banking loan portfolios;
 • plan, coordinate and supervise work of the team servicing banking loans (both private and commercial where they can be performing and non-performing);
 • participate in the meetings with the largest customers and lead negotiations to find the most beneficial solution for both parties with regards to loan repayment;
 • keep close relationship with the investors
 • follow up the business cases and financial forecasts and ensure efficient portfolios management
 • act as competency center for the team, both from commercial and legal point of view.


  Requirements:
 • 5+ years of proven track-record as a manager in lending, restructuring, workout or risk management areas;
 • very good understanding of the best practices in banking loan servicing that would dedicate to take deliverables of the department to a qualitatively higher level;
 • work experience in international company with international investors;
 • higher education in business administration, finance or banking;
 • MBA will be considered as an advantage;
 • very good leadership, communication and negotiation skills; very good project management skills, especially good at work organization, follow up, deadlines;
 • innovative approach to the tasks;
 • fluency in English.


  The Company Offers:
 • open corporate culture and organization;
 • wide opportunities for professional growth in international organization;
 • competitive remuneration package.


  If you are open to new career step, send your CV and application (in English) to Inese Bērzabinde:
  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 29184433

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.no. 40003793545
  Licence no.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  WorkingDay klients ir Lindorff Oy Latvijas filiāle, kas ietilpst LINDORFF grupā, kuras lielākā daļa pieder Ziemeļvalstu kapitāla fondam. Uzņēmums, kurā strādā 4400 darbinieku 12 valstīs, ir viens no vadošajiem kredītu vadības pakalpojumu sniedzējiem Eiropā. Tas piedāvā parādu piedziņas un parādu pārpirkšanas pakalpojumus, kā arī maksājumu un norēķinu sistēmu pakalpojumus, tādējādi palīdzot klientiem atgriezties pie ilgtspējīgiem tēriņiem.

  Lai pārvaldītu ievērojamu Lindorff portfeļa daļu - banku aizdevumus - uzņēmuma komandai šobrīd tiek aicināts/-a pievienoties:


  KREDĪTU APKALPOŠANAS DAĻAS VADĪTĀJS/-A


  Pienākumi:
 • attīstīt un pārvaldīt aizdevumu apkalpošanas, restrukturizācijas un atgūšanas stratēģijas, politikas un procedūras banku aizdevumu portfeļiem;
 • plānot, koordinēt un uzraudzīt banku aizdevumu apkalpošanas nodaļas darbu (privātie un komerciālie aizdevumi, peļņu nesoši un peļņu nenesoši aizdevumi);
 • tikties ar lielākajiem klientiem un veikt pārrunas, lai vienotos par aizdevumu atmaksas izdevīgākajiem risinājumiem;
 • uzturēt ciešas attiecības ar investoriem;
 • būt informētam par jaunākajiem notikumiem uzņēmējdarbībā un sekot līdzi finanšu prognozēm, lai nodrošinātu efektīvu portfeļu pārvaldīšanu;
 • nodrošināt nepieciešamo atbalstu nodaļas darbiniekiem gan komercjautājumos, gan juridiskos jautājumos.


  Prasības kandidātiem:
 • vismaz 5 gadu pieredze aizdevumu vadības, restrukturizācijas vadības vai riska vadības jomā;
 • Teicama izpratne par labāko praksi banku aizdevumu apkalpošanas jomā, lai sasniegtu pēc iespējas augstāku/kvalitatīvāku nodaļas darba rezultātu;
 • darba pieredze starptautiskā uzņēmumā ar starptautiskiem investoriem;
 • augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā, finansēs vai banku darbībā;
 • MBA grāds tiks uzskatīts par Jūsu priekšrocību;
 • ļoti labas līdera dotības, komunikācijas un pārrunu vadīšanas prasmes;
 • ļoti labas projektu vadības prasmes, īpaši attiecībā uz darba organizāciju, izpildi, termiņiem;
 • inovatīva pieeja;
 • izcilas angļu valodas zināšanas.


  Uzņēmums piedāvā:
 • atvērtu uzņēmuma kultūru;
 • plašas iespējas profesionālajai izaugsmei starptautiskā organizācijā;
 • konkurētspējīgu atalgojuma sistēmu.


  Ja esi gatavs/-a jaunam karjeras solim, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli (angļu valodā) Inesei Bērzabindei:

  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 29184433

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


 •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/lindorff-oy-latvijas-filiale/kreditu-apkalposanas-dalas-vaditajs-a/19912&NoButtons=true&popup=1