draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 16.01.2018


WorkingDay Latvia client is Legal Balance – the company working in the areas of debt collection, business law, labor law, contracts.

Debt collection is a key part of Legal Balance’s practice. They offer a full range of debt collection services, working with legal persons and individuals in all stages: pre-trial, trial and executive.

Always ensuring personal attention to clients and delivering more than expected the team of Legal Balance proves the company as reliable lawyers and establishes long-standing partnerships with clients.

The company is currently recruiting a Lawyer to become a part of the Legal Balance team in Latvia.

LAWYER

Main tasks:
 • contacting debtors and clients;
 • drafting companies‘ legal documents, internal and external agreements;
 • preparation of court documents;
 • consultation on legal issues;
 • representing company in relations with other companies and state institutions;
 • development of new company‘s projects, ensuring their compliance to legal background;
 • serving as the central point of contact for the business units of the company, support and provide legal expertise to enable the business to grow;
 • overseeing and advising the company on legal matters.

  Requirements:
 • a university law degree and at least 1 years‘ experience in the legal profession;
 • sound knowledge of Latvian legal system, especially in civil law field and debt collection;
 • experience in trial procedures (civil law);
 • excellent written and verbal communication skills;
 • fluency in Latvian and English (written and verbal);
 • fluency in Russian will be considered as an advantage;
 • ability to work autonomously and as part of a team;
 • very good organizational skills;
 • conflict management and decision making skills;
 • excellent computer skills;
 • ability to represent the company.

  The Company offers:
 • to work in a team of ambitious, professional and result oriented lawyers, who always are aiming for highest quality law services;
 • to build success together with the company growth;
 • competitive salary depending on your experience.

  If you are open to a new career step, please send your CV and application in English to Jolanta Saukāne!

  E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 26137153

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.No. 40003793545
  Licence No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients ir juridisko pakalpojumu uzņēmums Legal Balance, kas strādā parādu piedziņas, uzņēmējdarbības likumdošanas, darba likumdošanas un līgumu jomā.

  Legal Balance galvenais darbības virziens ir parādu piedziņa. Uzņēmums piedāvā pilnu parāda piedziņas pakalpojumu klāstu, strādājot gan ar uzņēmumiem, gan privātpersonām visās parādu piedziņas stadijās: pirmstiesas, tiesas un tiesas lēmumu izpildes stadijā.

  Vienmēr nodrošinot klientiem personisku attieksmi un sniedzot vairāk, nekā klienti sagaida, Legal Balance ir sevi pierādījuši kā profesionālu juristu komandu, uz ko var paļauties un kas veido ar klientiem igtermiņa sadarbību.
  Šobrīd darbam Latvijā uzņēmums meklē juristu/-i.

  JURISTS/-E

  Galvenie darba pienākumi:
 • uzturēt aktīvu komunikāciju ar parādniekiem un klientiem;
 • sastādīt uzņēmuma juridiskos dokumentus un iekšējos un ārējos līgumus;
 • sagatavot tiesas dokumentus;
 • konsultēt juridiskajos jautājumos;
 • pārstāvēt uzņēmumu sadarbībā ar citiem uzņēmumiem un valsts iestādēm;
 • attīstīt jaunus uzņēmuma projektus, nodrošinot to atbilstību juridiskajiem nosacījumiem;
 • būt galvenajai kontaktpersonai uzņēmuma struktūrvienībām, sniegt atbalstu un dalīties ar zināšanām un pieredzi, lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi;
 • pārraudzīt un konsultēt uzņēmumu juridiskajos jautājumos.

  Prasības:
 • augstākā juridiskā izglītība un vismaz 1 gada pieredze jurista profesijā;
 • ļoti labas zināšanas jurisprudencē, īpaši zināšanas par civillikumu un parādu piedziņu;
 • pieredze tiesvedībā (civillietās);
 • lieliskas komunikācijas prasmes;
 • tekošas latviešu un angļu valodas zināšanas (runā un rakstos);
 • tekošas krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
 • ļoti labas organizatoriskās prasmes;
 • konfliktu risināšanas un lēmumu pieņemšanas prasmes;
 • lieliskas datorlietotāja prasmes;
 • spēja pārstāvēt uzņēmumu.

  Uzņēmums piedāvā:
 • strādāt mērķtiecīgu, profesionālu un uz rezultātiem orientētu juristu komandā, kas vienmēr tiecas nodrošināt visaugstākās kvalitātes juridiskos pakalpojumus;
 • gūt panākumus līdz ar uzņēmumam izaugsmi un attīstību;
 • konkurētspējīgu atalgojumu, balstoties uz Jūsu līdzšinējo darba pieredzi.

  Ja esat atvērts/-a jaunam solim karjerā, lūdzu sūtiet savu CV un motivācijas vēstuli angļu valodā Jolantai Saukānei!

  E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 26137153

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

 •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.