draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 16.01.2018


WorkingDay Latvia client is Legal Balance – the company working in the areas of debt collection, business law, labor law, contracts.

Debt collection is a key part of Legal Balance’s practice. They offer a full range of debt collection services, working with legal persons and individuals in all stages: pre-trial, trial and executive.

Always ensuring personal attention to clients and delivering more than expected the team of Legal Balance proves the company as reliable lawyers and establishes long-standing partnerships with clients.

The company is currently recruiting an Assistant Lawyer to become a part of the Legal Balance team in Latvia.


ASSISTANT LAWYER

Main tasks:
 • keep track of assigned accounts to identify outstanding debts;
 • plan course of action to recover outstanding payments;
 • locate and contact debtors to inquire of their payment status;
 • negotiate payoff deadlines or payment plans;
 • handle questions or complaints;
 • investigate and resolve discrepancies;
 • create trust relationships with debtors when possible to avoid future issues;
 • update account status and database regularly;
 • provide help required by company‘s lawyer.

  Requirements:
 • a university law degree or a student in law field (last year);
 • very good knowledge of Latvian legal system, especially in civil law field and debt collection;
 • very good Latvia and English language skills (written and verbal);
 • good knowledge of Russian will be considered as an advantage;
 • ability to work in a team and independently;
 • ability to prioritize tasks and work on multiple assignments;
 • motivated self-developer and quick learner.

  The Company offers:
 • to work in a team of ambitious, professional and result oriented lawyers, who always are aiming for highest quality law services;
 • to build success together with the company growth;
 • competitive salary depending on your experience.

  If you are open to a new career step, please send your CV and application in English to Jolanta Saukāne!

  E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 26137153

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.No. 40003793545
  Licence No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients ir juridisko pakalpojumu uzņēmums Legal Balance, kas strādā parādu piedziņas, uzņēmējdarbības likumdošanas, darba likumdošanas un līgumu jomā.

  Legal Balance galvenais darbības virziens ir parādu piedziņa. Uzņēmums piedāvā pilnu parāda piedziņas pakalpojumu klāstu, strādājot gan ar uzņēmumiem, gan privātpersonām visās parādu piedziņas stadijās: pirmstiesas, tiesas un tiesas lēmumu izpildes stadijā.

  Vienmēr nodrošinot klientiem personisku attieksmi un sniedzot vairāk, nekā klienti sagaida, Legal Balance ir sevi pierādījuši kā profesionālu juristu komandu, uz ko var paļauties un kas veido ar klientiem igtermiņa sadarbību.

  Šobrīd darbam Latvijā uzņēmums meklē jurista palīgu/-dzi.

  JURISTA PALĪGS/-DZE

  Galvenie darba pienākumi:
 • sekot līdzi uzticētajiem projektiem, lai identificētu nenomaksātos parādus;
 • plānot un veikt atbilstošas aktivitātes nenomaksāto parādu atgūšanai;
 • sazināties ar parādniekiem, lai noskaidrotu viņu maksājumu statusu;
 • vest pārrunas par parādu atmaksas termiņiem vai maksājumu plāniem;
 • atbildēt uz jautājumiem un sūdzībām;
 • risināt neatbilstības;
 • situācijās, kad tas ir iespējams, veidot uzticības pilnas attiecības ar parādniekiem, lai izvairītos no nākotnes problēmām;
 • regulāri atjaunināt projektu statusu un datubāzi;
 • sniegt nepieciešamo atbalstu uzņēmuma juristam.

  Prasības:
 • augstākā juridiskā izglītība vai pēdējā gada students/-e juridiskajā jomā;
 • ļoti labas zināšanas jurisprudencē, īpaši zināšanas par civillikumu un parādu piedziņu;
 • ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas (runā un rakstos),
 • labas krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • spēja strādāt komandā un patstāvīgi;
 • spēja noteikt darba prioritātes un vienlaikus strādāt ar vairākiem darba uzdevumiem;
 • spēja pašam/-ai profesionāli pilnveidoties un ātri apgūt jaunas lietas.

  Uzņēmums piedāvā:
 • strādāt mērķtiecīgu, profesionālu un uz rezultātiem orientētu juristu komandā, kas vienmēr tiecas nodrošināt visaugstākās kvalitātes juridiskos pakalpojumus;
 • gūt panākumus līdz ar uzņēmumam izaugsmi un attīstību;
 • konkurētspējīgu atalgojumu, balstoties uz Jūsu līdzšinējo darba pieredzi.

  Ja esat atvērts/-a jaunam solim karjerā, lūdzu sūtiet savu CV un motivācijas vēstuli angļu valodā Jolantai Saukānei!

  E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 26137153

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

 •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.