draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 13.04.2017


We are looking for a

FINANCE DIRECTOR


For WorkingDay Latvia client – ITAB Shop Concept Latvia. WHY JOIN THEIR TEAM?

Because you already have a solid background in accounting, auditing and partly business finance / economics, and you wish to use these skills in a young, ambitious and growing project and manufacturing company. ITAB is present in more than 20 countries worldwide and the Latvian team has delivered individually tailored retail solutions (shop interior) to more than 30 countries. They take full care of all the activities related to the shop-fitting and they call it "From idea... to turn-key ready shop!" We need you who can take their administrative processes to a new and excellent level.


RESPONSIBILITIES:

 • Bookkeeping process optimization for 2 companies;
 • Managing 2 teams of accountants, including 2 chief accountants;
 • Developing the Administration function;
 • Being a right hand of the Executive Management (consisting of 3 persons in Latvia);
 • Challenging the existing system where possible;
 • Forecasting and budgeting;
 • Investment project plan assessment;
 • Driving new initiatives for more efficient administration, production and back office processes.


  REQUIREMENTS:

 • Mature, smart and ambitious person with analytical thinking;
 • Previous people management experience: you can be a Finance Director today or a Senior Auditor in a Big4 audit firm;
 • International company background considered as an advantage;
 • Understanding of production company operations is not required, you will learn this on the way;
 • University degree in Business Administration, Economics or Finance;
 • Good skills in Excel;
 • Understanding of ERP and Accounting software packages;
 • Good English;
 • Sense of responsibility.


  WE OFFER:

 • International environment in a fast growing company;
 • Opportunity for professional learning and growth;
 • Helpful and team oriented colleagues with high professional ambitions;
 • Stable, competitive salary and social security.


  If You think the previous description is about You, please send Your CV and application letter to Kristiāna Klince!
  E-mail: kristiana.klince@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 24429848

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.no. 40003793545
  Licence no.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

  Mēs meklējam

  FINANŠU DIREKTORU


  darbam WorkingDay Latvia klienta - ITAB Shop Concept Latvia uzņēmumā. KĀPĒC PIEVIENOTIES VIŅU KOMANDAI?

  Ja Jums jau ir plaša pieredze grāmatvedībā, auditēšanā un daļēja pieredze uzņēmumu finanšu / ekonomikas nozarē un Jūs vēlaties izmantot šīs prasmes, strādājot jaunā, ambiciozā un augošā projektu izstrādes un ražošanas uzņēmumā. ITAB darbojas vairāk kā 20 valstīs visā pasaulē un Latvijas komanda ir nodrošinājusi individuāli pielāgotus mazumtirdzniecības risinājumus (veikalu interjerus) vairāk kā 30 valstīs. Viņi pilnībā parūpējas par visām ar veikalu iekārtošanu saistītajām darbībām un dēvē šo procesu par “No idejas... līdz gatavam veikalam!”. Mums nepieciešams, lai Jūs parūpētos par uzņēmuma administratīvajiem procesiem jaunā un izcilā līmenī.


  PIENĀKUMI:

 • Grāmatvedības procesu optimizācija 2 uzņēmumos;
 • 2 grāmatvežu komandu, tostarp divu galveno grāmatvežu, vadība;
 • Administratīvo funkciju izveide;
 • Kļūšana par operatīvo vadītāju labo roku (Latvijā - 3 personas);
 • Esošo sistēmu uzlabošana, kur tas iespējams;
 • Prognožu izstrāde un budžeta plānošana;
 • Investīciju projektu plānu novērtējums;
 • Jaunau iniciatīvu virzīšana, veidojot efektīvākus administratīvos, ražošanas un biroja procesus.


  PRASĪBAS:

 • Nobriedusi, gudra un ambicioza personība, kuram/-ai piemīt analītiskā domāšana;
 • Iepriekšēja pieredze personāla vadībā: Jūsu pašreizējais amats varētu būt finanšu direktors vai vecākais revidents Big4 audita uzņēmumā;
 • Pieredze darbā starptautiskā uzņēmumā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Izpratne par ražošanas uzņēmuma darbību nav nepieciešama, Jūs to apgūsiet darba laikā;
 • Universitātes grāds biznesa vadībā, ekonomikā vai finansēs;
 • Labas prasmes Excel programmā;
 • Izpratne par ERP un grāmatvedības programmatūru;
 • Labas angļu valodas prasmes;
 • Atbildības sajūta.


  MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • Starptautiska vide strauji augošā uzņēmumā;
 • Profesionālās izglītības un izaugsmes iespējas;
 • Izpalīdzīgi un uz darbu komandā orientēti kolēģi ar lielām profesionālajām ambīcijām;
 • Stabils, konkurētspējīgs atalgojums un sociālās garantijas.


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Kristiānai Klincei!
  E-pasts: kristiana.klince@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 24429848

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/itab-shop-concept-latvia/finansu-direktors-e/19690&NoButtons=true&popup=1