draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 09.02.2018
WorkingDay client is the leading Nordic software and services company.

Company invites to join their team in Riga office:


STRATEGIC PRODUCT MANAGER


With us you will be responsible for:
 • Proactive and strategic ownership of the selected products;
 • Market research in dedicated product area;
 • Building, maintaining and executing business plan for the selected strategic products;
 • High-level requirements definition for new developments within area;
 • Planning and follow-up product roadmap, including functional and non-functional requirements;
 • Analysis of target customer segments and competitive landscape;
 • Driving, advertising, informing, and proactively marketing selected offerings via direct and indirect Sales channels;
 • Participate in creating product sales and marketing strategies;
 • Develop product pricing and positioning strategies;
 • Presenting new and existing products to large audiences at conferences and other events in different places in the world.


  We expect you to have:
 • Proven work experience in product management;
 • Good understanding and knowledge about Payments/Cards Business;
 • Excellent leadership and communication skills;
 • Ability to work strategically with long term perspective;
 • Experience in creating a link between broader ideas and specific benefits for customers;
 • Professional experience in business development process, strategic planning;
 • Result-orientation;
 • Fluency in English language essential.


  We offer:
 • Challenging work and working experience on international level in leading international IT company;
 • Professional and personal development opportunities;
 • Modern office environment as well as dynamic and friendly work atmosphere;
 • Excellent and competent colleagues;
 • Competitive remuneration and benefits package (health insurance, sports, etc.).


  Please, send Your CV and application to Ieva Pilskalliete!

  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients ir vadošais Ziemeļvalstu IT risinājumu un pakalpojumu sniedzējs.

  Uzņēmums aicina savai Rīgas komandai pievienoties:


  STRATĒĢISKO PRODUKTU VADĪTĀJU


  Jūs būsiet atbildīgs/-a par:
 • Aktīvu un stratēģisku noteiktu produktu vadību;
 • Tirgus izpēti konkrēto produktu jomā;
 • Biznesa plānu izveidi, tā prezentēšanu, uzturēšanu un izpildi attiecībā uz noteiktajiem stratēģiskajiem produktiem;
 • Augsta līmeņa prasību noteikšanu attiecībā uz jaunievedumiem noteiktajā jomā;
 • Produktu stratēģijas plāna plānošanu un izsekošanu, tostarp attiecībā uz funkcionālajām un nefunkcionālajām prasībām;
 • Mērķa klientu segmentu un konkurentu analizēšanu;
 • Noteikto piedāvājumu virzīšanu tirgū, izmantojot tiešos un netiešos pārdošanas kanālus;
 • Piedalīšanos produktu pārdošanas un mārketinga stratēģiju izstrādē;
 • Produktu cenu noteikšanas un pozicionēšanas stratēģiju izstrādi;
 • Jaunu, esošu produktu prezentēšanu lielas auditorijas priekšā konferencēs un citos pasākumos dažādās pasaules valstīs.


  Ko mēs no Jums sagaidām:
 • Iepriekšēju darba pieredzi produktu vadībā;
 • Laba izpratne un zināšanas par maksājumu/karšu biznesu;
 • Izcilas līdera un komunikācijas prasmes, spēju uzstāties lielas auditorijas priekšā;
 • Spēju stratēģiski strādāt, orientējoties uz ilgtermiņa mērķiem;
 • Pieredzi sasaistes radīšanā ar plašākām idejām un konkrētiem ieguvumiem klientiem;
 • Profesionālo pieredzi biznesa attīstībā un stratēģiskajā plānošanā;
 • Orientēšanos uz rezultātiem;
 • Lieliskas angļu valodas zināšanas.


  Mēs piedāvājam:
 • Izaicinājumiem bagātu darbu un profesionālu izaugsmi starptautiskā IT uzņēmumā;
 • Profesionālās un personīgās izaugsmes iespējas;
 • Mūsdienīga biroja vide, kā arī dinamiska un draudzīga darba atmosfēra;
 • Draudzīgus, izpalīdzīgus un kompetentus kolēģus;
 • Konkurētspējīgu atalgojumu un un labumu sortimentu (veselības apdrošināšana, sports u.c.).


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Ievai Pilskallietei!

  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: + 371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/it-uznemums/strategisko-a-produktu-vaditajs-a/20140&NoButtons=true&popup=1