draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 13.10.2017
WorkingDay Latvia client - brand new IT start-up company which deals with one of the least romantic fields of software development – Enterprise Resource Management. Company combines coding capabilities with business knowledge to create solutions that help our customers make money and run their companies more efficiently.

Company invites to join its core team


.NET / C# DEVELOPER


Requirements:
 • At least 3 years of experience with .NET or C#,
 • Desire to learn and work with the latest and greatest that Microsoft has to offer - MS Dynamics Ax, MS Dynamics 365 for Operations and X++,
 • Fluent English.


  Job description:
 • Read technical documents and turn them into excellent code that works without a hitch and is flawless,
 • Communicate with consultants and analysts and help them improve on their already excellent technical documents and refine their impeccable design,
 • Quickly and efficiently investigate bugs (not that those ever happen) and implement the best fixes,
 • Manage expectations on your workload and inform all involved parties on expected delivery times.


  We offer:
 • Competitive salary and motivating bonus system,
 • To master MS Dynamics Ax and become a professional in this field,
 • All social guaranties and training opportunities,
 • Flexible atmosphere and work schedule, relaxed environment,
 • Interesting, skilled and friendly colleagues,
 • Inspiring discussions and personal growth opportunities.


  To apply, please send your CV to Ieva Pilskalliete:

  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10,
  Riga, LV-1011
  Reg.: 40003793545
  Licence: 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients ir jauns un progresīvs IT uzņēmums, kas nodarbojas ar biznesa vadības sistēmu programmēšanu. Tas apvieno kodēšanas iespējas ar biznesa zināšanām, lai radītu risinājumus, kas palīdz viņu klientiem pelnīt vairāk un vadīt uzņēmumus efektīvāk.

  Uzņēmumam paplašinoties, mēs izsludinām konkursu uz amatu:


  .NET / C# PROGRAMMĒTĀJS/-A


  Prasības:
 • Vismaz 3 gadu pieredze ar .Net vai C#,
 • Vēlme apgūt un strādāt ar labāko, ko Microsoft var piedāvāt - MS Dynamics Ax, , MS Dynamics 365 un X++,
 • Teicamas angļu valodas zināšanas.


  Darba apraksts:
 • Lasīt tehniskos dokumentus un pārvērst tos kodā, kas strādātu nevainojami un bez aizķeršanās,
 • Komunicēt ar konsultantiem un analītiķiem, palīdzot viņiem uzlabot tehniskos dokumentus un bagātināt to dizainu,
 • Ātri un efektīvi konstatēt kļūdas un ieviest iespējami labākos risinājumus un uzlabojumus,
 • Veiksmīgi vadīt un regulēt savu darba slodzi, informējot visas iesaistītās puses par paredzamo darba izpildes laiku.


  Mūsu piedāvājums:
 • Konkurētspējīgs atalgojums un motivējoša bonusu sistēma,
 • Apgūt MS Dynamics Ax un kļūt par šīs jomas profesionāli,
 • Visas sociālās garantijas un apmācību iespējas,
 • Elastīgs darba laiks un lieliska, brīva atmosfēra,
 • Interesanti, zinoši un draudzīgi kolēģi,
 • Iedvesmojošas diskusijas un personīgās izaugsmes iespējas.


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Ievai Pilskallietei!

  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10,
  Riga, LV-1011
  Reģ.nr.: 40003793545
  Licences nr.: 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

 •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.