draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 31.01.2018
WorkingDay Latvia klients Intrum ir Eiropas vadošā kredītu vadības pakalpojumu grupa, kas piedāvā risinājumus, lai ievērojami uzlabotu klientu naudas plūsmu un ilgtermiņa rentabilitāti, tostarp pircēju parādu pirkšanu.

Intrum grupai ir biroji 23 tirgos visā Eiropā un aptuveni 8000 darbinieku komanda, kas veicina stabilu ekonomiku, palīdzot gan privātpersonām, gan uzņēmumiem pildīt savas saistības.

Intrum Baltics sastāv no Intrum Lietuvas, Latvijas un Igaunijas filiālēm. 2017. gada 27.jūnijā Lindorff (dibināts 1898. gadā) un Intrum Justitia (dibināta 1923. gadā) apvienojās, kļūstot par vadošo kredītu pārvaldības pakalpojumu sniedzēju.

Šobrīd Intrum Latvia komandai tiek aicināts/-a pievienoties:


KREDĪTU RESTRUKTURIZĀCIJAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A


Darba pienākumi:
 • organizēt aizdevumu atmaksas procesu, t.sk. vest pārrunas ar klientiem par aizdevumu atmaksas risinājumiem, restrukturizēšanas vai samaksas noteikumiem;
 • rast abām pusēm labāko risinājumu, fokusējoties uz kreditora interešu aizstāvības nodrošināšanu;
 • analizēt parādu apkalpošanas iespējas, nodrošinājumu un citus faktorus, kas ietekmē aizņēmēja spēju un/vai gatavību atmaksāt aizdevumu;
 • aktīvi veikt aizdevumu portfeļa pārraudzību – nodrošināt portfeļa kvalitāti, izvērtēt riskus un uzturēt attiecības ar klientiem;
 • sagatavot labi pamatotus kredītu piedāvājumus un iepazīstināt ar tiem kredītkomiteju;
 • koordinēt apstiprināto kredītu priekšlikumu izpildes procesu, strādājot ar visām saistītajām pusēm – klientu, juridisko nodaļu un kredītu atbalsta komandu.


  Prasības kandidātiem:
 • darba pieredze klientu attiecību vadītāja, kredītu analītiķa vai kredītu projektu vadītāja amatā kreditēšanas, aizdevumu pārstrukturizācijas vai risinājumu meklēšanas jomā;
 • laba izpratne par aizdevumu pārstrukturizēšanas un risinājumu meklēšanas procesiem, galvenajiem kredītriska faktoriem un tiesvedības procesu;
 • augstākā izglītība finanšu, grāmatvedības, ekonomikas, uzņēmējdarbības vadības, jurisprudences vai banku jomā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, ļoti labas angļu valodas zināšanas (mutiski, rakstiski) un krievu valodas zināšanas (mutiski);
 • izcilas analītiskās, pārrunu vešanas, prezentēšanas un pārliecināšanas prasmes.


  Uzņēmums piedāvā:
 • atvērtu uzņēmuma kultūru,
 • plašas iespējas profesionālajai izaugsmei starptautiskā organizācijā,
 • konkurētspējīgu atalgojuma sistēmu.

  Ja esat atvērts/-a jaunam solim karjerā, lūdzu sūtiet savu CV un motivācijas vēstuli angļu valodā Inesei Bērzabindei!
  E-pasts: inese.berzabinde@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 29184433

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.  WorkingDay Latvia client is Intrum - Europe’s leading Credit Management Services group and offers services designed to measurably improve clients’ cash flow and long-term profitability including purchase of receivables.

  Intrum Group have offices in 23 markets across Europe, and a team of around 8000 employees contributing to sound economy by helping both individuals and companies keep their commitments.

  Intrum Baltics Unit consists of Intrum Lithuanian, Latvian and Estonian branches. On June 27, 2017, Lindorff (founded in 1898) and Intrum Justitia (founded in 1923) joined forces, becoming the leading provider of credit management services.

  Intrum Latvia is currently looking for a:


  LOAN RESTRUCTURING PROJECT MANAGER


  Job Responsibilities:
 • organize the loan repayment process which would include negotiations with clients for loan repayment options, terms and conditions of restructuring or settlement;
 • find the most beneficial solution for both parties with a focus on securing the interest of the creditor;
 • perform analysis of debt servicing capacity, collateral and other factors that influence borrower’s ability and/or willingness to repay the loan;
 • pro-actively perform loan portfolio monitoring – assure portfolio quality, manage risk/exposure and maintain customer relations;
 • prepare and present well-grounded credit proposals to the Credit Committee;
 • coordinate the process of executing approved Credit proposals with all related parties – the client, legal department and credit support team.


  Requirements:
 • work experience as a relationship manager, credit analyst or credit project manager in lending, restructuring or workout areas;
 • good understanding of loan restructuring, workout processes, key credit risk factors and litigation process;
 • higher education either in Finance, Accounting, Economics, Business administration, Law or Banking;
 • excellent knowledge of Latvian and good knowledge of English, spoken Russian;
 • excellent analytical, negotiation, presentation and convincing skills.


  The Company offers:
 • open corporate culture and organization;
 • wide opportunities for professional growth;
 • competitive remuneration package.

  If you are open to a new career step, please send your CV and application in English to Inese Bērzabinde!

  E-mail: inese.berzabinde@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 29184433

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.No. 40003793545
  Licence No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

 •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/intrum-latvia/kreditu-restrukturizacijas-projektu-vaditajs-a/20116&NoButtons=true&popup=1