draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 01.03.2018WorkingDay Latvia client - GlaxoSmithKline (GSK) is one of the largest pharmaceutical companies in the world producing reference medicinal products with an innovative and industry leading portfolio in the strategic focus areas of Respiratory, HIV and Vaccines. If you would like to work for a company whose aim is to provide its fellow citizens with healthier and higher-quality lives by engaging into constructive relationships with our social partners in Latvia, you may be interested to know that GlaxoSmithKline Latvia is looking to hire


THERAPY AREA MANAGER RESPIRATORY, GSK LATVIA


The mission of Therapy Area Manager is to bring relevant medicines and healthcare solutions to life, so our customers and patients have access to innovations, and each patient is receiving the most appropriate guidance through the course of the disease.In this role you would be supporting GSK business by maximizing Therapy Area sales growth in the market through effective implementation of global brand strategy, being accountable for developing and implementing the local commercial customer engagement plan and to lead the local cross-functional brand team in a matrix situation. You will be expected to evaluate business opportunities, financial viability of commercial strategies and to generate insights from medical & market access environment. You will also be responsible to provide strong matrix leadership, establish a high performance culture, build understanding and support for changes.


Core requirements:
 • University degree - successful completion of relevant qualifications (Science, Medical or Commercial)
 • Solid First Line Sales Manager experience preferably within the Pharmaceutical/Consumer;
 • Healthcare industries (Product Manager/Product Specialist experience is a plus);
 • Coaching skills and team management experience;
 • Proven track-record in delivering operational excellence in customer communication;
 • Professional written and verbal communication skills in Latvian and English. Able to deliver positive and proactive communications and foster excellent working relationships with stakeholders at any level of the organization;
 • Strategic thinking, analytical, problem solving and decision making ability;
 • Ability to engage people in processes;
 • Good planning and time management skills, with ability to multi-task and work under pressure;
 • Flexible thinking and oriented to continuous improvement and driving changes across cross functional stakeholders;
 • Results oriented and Entrepreneurial, “can do” attitude;
 • Strong general computer literacy with Intermediate skills in Microsoft Word, Excel, Power Point and Outlook.


  As a company we offer career opportunities within an international group and excellent working conditions. Plus real leadership support and the kind of flexible approach that helps you really achieve your potential.


  To put yourself forward for the position, please email your CV with a letter of motivation (in English) to Andris Jansons!

  E-mail: andris.jansons@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 29237199

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients - GlaxoSmithKline (GSK) ir viens no pasaulē lielākajiem farmācijas uzņēmumiem, kas ražo recepšu medikamentus un kam ir inovatīvs un nozarē vadošais portfelis ar stratēģisku ievirzi tādās jomās kā elpceļi, HIV un vakcīnas. Ja vēlaties strādāt uzņēmumā, kura mērķis ir nodrošināt cilvēkiem veselīgāku un kvalitatīvāku dzīvi, veidojot konstruktīvas attiecības ar mūsu sociālajiem partneriem Latvijā, jūs varētu interesēt GlaxoSmithKline Latvia darba piedāvājums amatā  GSK LATVIA ELPCEĻU TERAPIJAS NOZARES VADĪTĀJS/-A  Terapijas nozares vadītāja uzdevums ir ieviest attiecīgos medikamentus un veselības aprūpes risinājumus, nodrošinot, mūsu klientiem un pacientiem pieeju inovācijām un ka katrs pacients slimības laikā saņem visatbilstošākos norādījumus.


  Šajā amatā Jums būs jāpalīdz GSK uzņēmumam maksimāli palielināt Terapijas nozares pārdošanas apjomu pieaugumu tirgū, izmantojot efektīvu zīmola pasaules stratēģijas īstenošanu, atbildot par vietējā komerciālā klienta iesaistīšanas plāna izstrādi un īstenošanu, un vadot vietējo daudzfunkcionālā zīmola komandu matricas struktūrā. Jūsu pienākumos ietilps biznesa iespēju un komercstratēģiju finansiālās ilgtspējas izvērtēšana un informācijas sniegšana no medicīniskās un tirgus piekļuves vides. Tāpat Jūs būsiet atbildīgs arī par spēcīgas matricas pārvaldības nodrošināšanu, augstas darba kultūras radīšanu, izpratnes veidošanu un pārmaiņu atbalstīšanu.


  Galvenās prasības:
 • Augstākā izglītība – iegūta atbilstoša kvalifikācija (zinātnē, medicīnā vai komerczinībās);
 • Ievērojama pārdošanas vadītāja pieredze, vēlams farmācijas/bezrecepšu medikamentu nozarē (produktu vadītāja/produktu speciālista pieredze uzskatāma par priekšrocību);
 • Koučinga prasmes un komandas vadības pieredze;
 • Augsts profesionālais līmenis, izcila komunikācija ar klientiem;
 • Profesionālas latviešu un angļu valodas rakstiskās un mutiskās saziņas prasmes. Spēja pozitīvi un aktīvi komunicēt un veicināt lieliskas darba attiecības ar iesaistītajām personām jebkurā organizācijas līmenī;
 • Stratēģiska domāšana, spēja analizēt, risināt problēmas un pieņemt lēmumus;
 • Spēja iesaistīt procesos cilvēkus;
 • Labas plānošanas un laika pārvaldīšanas prasmes, spēja vienlaikus veikt vairākus uzdevumus un strādāt saspringtos apstākļos;
 • Elastīga domāšana un orientācija uz nepārtrauktiem uzlabojumiem, un pārmaiņu vadība aktīvo iesaistīto pušu vidū;
 • Uz rezultātiem orientēta un biznesu veicinoša “es varu” attieksme;
 • Spēcīgas datora pamatzināšanas un vidēja līmeņa prasmes darbā ar Microsoft Word, Excel, PowerPoint un Outlook.

  Mēs kā uzņēmums piedāvājam karjeras izaugsmi starptautiskā uzņēmumā un izcilus darba apstākļus, kā arī vadības atbalstu un elastīgu pieeju, kas Jums sniegs iespēju pilnībā izmantot savu potenciālu.


  Lai pieteiktos amatam, lūdzu, sūtiet savu CV un motivācijas vēstuli (angļu valodā) Andrim Jansonam!

  E-pasts: andris.jansons@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: 29237199

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA 02.09.2009. •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/glaxosmithkline-latvia/elpcelu-terapijas-nozares-vaditajs-a/20166&NoButtons=true&popup=1