draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 02.08.2017
WorkingDay client – International company who is a leading global technology provider specializing in payment solutions for financial institutions.

Company invites to join their Baltic team


PROJECT MANAGER

Skills/Competences:

 • Experience in card payments industry is required or will be strong preference.
 • Capacity to embrace change and quickly adapt to new situations, changes in direction, and altering priorities.
 • Proven ability to thrive in a fast paced, dynamic environment, stress tolerance.
 • Ability to handle multiple projects and assignments.
 • Excellent verbal, written and presentation skills.
 • 3- 5 full lifecycles of project managing implementation projects for medium to large sized projects with team of 5 to 20
 • Proven problem solving skills from problem assessment to solution selection.
 • Fluent spoken and written English
 • Proficient in Microsoft Project and Microsoft Office tools.

 • Responsibilities:

 • Drive moderately complex projects in field of Software/IT infrastructure solution delivery, e-commerce and/or payments services integration.
 • Take responsibility for delivery medium to large projects on time, within budget, and within scope.
 • Lead project team across various functions, coordinate project execution with 3rd parties involved – clients, international payment schemes, service providers and others.
 • Ensure project methodologies, delivery processes, and implementation management processes applied appropriately.
 • Manage the project budget. This includes understanding and validating estimates, cost variance tracking, and managing project resources effectively.
 • Provide clear and concise project communication and documentation both written and verbal.
 • Facilitates communications among different external and internal stakeholders.

 • Company Offer:

 • Dynamic and challenging work with ambitious and highly professional team.
 • To be part of our business growth and to work with international projects.
 • Self-development and a pleasant work environment.
 • Preferably, be fully mobile in terms of Baltic and Nordic countries.
 • Office in Riga city’s center


 • Please send Your CV and application letter to Ieva Pilskalliete!

  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10,
  Riga, LV-1011
  Reg.: 40003793545
  Licence: 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  WorkingDay klients - Starptautisks uzņēmums, kas ir vadošais globālo tehnoloģiju nodrošinātājs, kas specializējas maksājumu risinājumos finanšu iestādēm.
  Uzņēmums aicina pievienoties savai Baltijas komandai  PROJEKTU VADĪTĀJU  Pienākumi:

 • Vidēji sarežģītu projektu vadība IT infrastruktūras programmatūras risinājumu, e-komercijas un/vai maksājumu pakalpojumu nodrošināšanā;
 • Atbildība par vidēju līdz lielu projektu īstenošanu noteiktā laikā, budžetā un mērogā.
 • Komandas vadība, veicot dažādus uzdevumus, projekta izpildes koordinācija ar iesaistītajām trešajām pusēm - klientiem, starptautisko maksājumu shēmām, pakalpojumu sniedzējiem un citiem.
 • Nodrošināt atbilstošu projekta metodoloģiju, izpildes procesus un īstenošanas vadības procesus.
 • Pārvaldīt projekta budžetu, kas ietver tāmju izpratni un apstiprināšanu, izmaksu atšķirību novērošanu un efektīvu projekta resursu pārvaldīšanu.
 • Nodrošināt skaidru un precīzu projekta komunikāciju un dokumentāciju gan rakstiski, gan mutiski.
 • Veicināt/pārvaldīt projekta komunikāciju starp projektā iesaistītajām pusēm.


  Prasmes/zināšanas:
 • Iepriekšēja pieredze karšu maksājumu nozarē ir vēlama vai tiks uzskatīta par būtisku priekšrocību.
 • Spēja piemēroties pārmaiņām un ātri pielāgoties jaunām situācijām, virzienu un prioritāšu izmaiņām.
 • Spēja darboties un attīstīties straujā, dinamiskā vidē, stresa tolerance. Spēja strādāt ar vairākiem projektiem un uzdevumiem vienlaicīgi.
 • Lieliskas mutvārdu, rakstu un prezentācijas prasmes.
 • Pieredze darbā ar 5 – 20 lielu komandu pilna dzīves cikla projektos.
 • Problēmu risināšanas prasmes no problēmas novērtējuma līdz risinājuma izvēlei.
 • Brīvi pārvalda angļu valodu mutiski un rakstiski.
 • Microsoft Project un Microsoft Office rīku zināšanas.


  Uzņēmums piedāvā:
 • Dinamisku un izaicinošu darba vidi ar ambiciozu un ļoti profesionālu komandu.
 • Kļūt par mūsu augošā uzņēmuma daļu un strādājiet pie starptautiskiem projektiem.
 • Atbilstošu, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
 • Attīstošu un patīkamu darba vidi.
 • Iespēju būt mobilam/-ai, dodoties komandējumos Baltijā un Ziemeļvalstīs.
 • Biroja atrašanās vieta Rīgas centrā.  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Ievai Pilskallietei!


  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.Nr. 40003793545
  Licences Nr.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

 •  
       Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/finansu-nozares-uznemums/projektu-vaditajs-a/19846&NoButtons=true&popup=1