draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 14.03.2017

WorkingDay client – International company who is a leading global technology provider specializing in payment solutions for financial institutions.

Company invites to join their Baltic team


PROJECT MANAGER

Skills/Competences:

 • Proficient in Microsoft Project and Microsoft Office tools.
 • Excellent verbal, written and presentation skills.
 • Proven success in delivering projects within budget and specified timeframes, while ensuring customer satisfaction.
 • Proven problem solving skills from problem assessment to solution selection.
 • Ability to identify alternatives and make contingency plans.
 • Capacity to embrace change and quickly adapt to new situations, changes in direction, and altering priorities.
 • Proven ability to thrive in a fast paced, dynamic environment, stress tolerance.
 • Ability to handle multiple projects and assignments.
 • Fluent spoken and written English
 • Knowledge and experience of card payments industry is required or will be strong preference.

 • Responsibilities include:

 • Driving moderately complex projects in field of Software and IT infrastructure solution delivery.
 • Accountable for delivering medium to large projects on time, within budget, and within scope.
 • Lead project team across various functions, coordinate project execution with 3rd parties involved – clients, international payment schemes, service providers and others.
 • Ensures project methodologies, delivery processes, and implementation management processes.
 • Manages the project budget.  This includes understanding and validating estimates, cost variance tracking, and managing project resources effectively.
 • Provides clear and concise project communication and documentation; both written and verbal.
 • Facilitates/manages project communications and stakeholder, client and project team expectations.

 • Company Offer:

 • Dynamic and challenging work with ambitious and highly professional team.
 • To be part of our business growth and to work with international projects.
 • Competitive salary depending on your qualification and background.
 • Self-development and a pleasant work environment.
 • Office location: Riga, however moderate traveling would be needed for international client projects ( Baltic and Nordic countries)


 • Please send Your CV and application letter to Ieva Pilskalliete!

  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Phone +371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Terbatas street 53-10,
  Riga, LV-1011
  Reg.: 40003793545
  Licence: 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  WorkingDay klients - Starptautisks uzņēmums, kas ir vadošais globālo tehnoloģiju nodrošinātājs, kas specializējas maksājumu risinājumos finanšu iestādēm.
  Uzņēmums aicina pievienoties savai Baltijas komandai  PROJEKTU VADĪTĀJU  Pienākumi:

 • Vidēji sarežģītu projektu vadība programmatūras un IT infrastruktūras risinājumu nodrošināšanā.
 • Atbildība par vidēju līdz lielu projektu īstenošanu noteiktā laikā, budžetā un mērogā.
 • Komandas vadība, veicot dažādus uzdevumus, projekta izpildes koordinācija ar iesaistītajām trešajām pusēm - klientiem, starptautisko maksājumu shēmām, pakalpojumu sniedzējiem un citiem.
 • Nodrošināt projekta metodoloģiju, izpildes procesus un īstenošanas vadības procesus.
 • Pārvaldīt projekta budžetu. Tas ietver tāmju izpratni un apstiprināšanu, izmaksu atšķirību novērošanu un efektīvu projekta resursu pārvaldīšanu.
 • Nodrošināt skaidru un precīzu projekta komunikāciju un dokumentāciju gan rakstiski, gan mutiski.
 • Veicināt/pārvaldīt projekta komunikāciju un ieinteresēto pušu, klientu un projekta komandas gaidas.


  Prasmes/zināšanas:
 • Microsoft Project un Microsoft Office rīku zināšanas.
 • Lieliskas mutvārdu, rakstu un prezentācijas prasmes.
 • Pierādīti panākumi projektu īstenošanā, iekļaujoties budžetā un konkrētā laika limitā, nodrošinot klientu apmierinātību.
 • Pierādītas problēmu risināšanas prasmes no problēmas novērtējuma līdz risinājuma izvēlei.
 • Spēj identificēt alternatīvas un izstrādāt ārkārtas rīcības plānus.
 • Spēj pieņemt pārmaiņas un ātri pielāgoties jaunām situācijām, virziena maiņām un mainīgām prioritātēm.
 • Pierādīta spēja darboties straujā, dinamiskā vidē, noturība pret stresu.
 • Spēja vienlaikus rīkoties ar vairākiem projektiem un uzdevumiem.
 • Brīvi pārvalda angļu valodu mutiski un rakstiski.
 • Nepieciešamas zināšanas un pieredze maksājumu karšu nozarē vai tā tiks uzskatīta par būtisku priekšrocību.


  Uzņēmums piedāvā:
 • Dinamisku un izaicinošu darba vidi ar ambiciozu un ļoti profesionālu komandu.
 • Kļūstiet par mūsu augošā uzņēmuma daļu un strādājiet pie starptautiskiem projektiem.
 • Konkurētspējīgs atalgojums, atkarībā no kvalifikācijas un pieredzes.
 • Pašattīstība un patīkama darba vide.
 • Biroja atrašanās vieta: Rīga, tomēr būs nepieciešams doties komandējumos starptautisku klientu projektu ietvaros (Baltija un Ziemeļvalstis).  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Ievai Pilskallietei!


  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.Nr. 40003793545
  Licences Nr.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

 •  
       Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/finansu-nozares-uznemums/projektu-vaditajs-a/19648&NoButtons=true&popup=1