draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 17.11.2017
WorkingDay Latvia client – International company who is a leading global technology provider specializing in payment solutions for financial institutions.

Company invites to join their Baltic team


POS TESTER


Responsibilities include:
 • Working in Baltic testing team;
 • POS terminal testing, Terminal management SW testing, Mobile application testing - functional, regression, certifications and integrational testing with host authorization system and cashier registers;
 • Test plan and test cases’ development from BRD (business requirement document);
 • Collaboration with project managers and business/system analysts;
 • Work with test tools FIME, Collis;
 • Issue submission and management with software vendor using JIRA;
 • Test results reporting to software vendor or developer;
 • Investigating and resolving production incidents;
 • Production team support.


  Required Experience:
 • Experience in POS terminal testing - functional, regression;
 • Experience using Key loading tools and terminal management systems (KLM and TMS);
 • Good understanding of testing process and Software Delivery Life Cycle;
 • University degree in IT field or and practical experience in IT. Developers qualities would be a benefit (deeper knowledge of Oracle technologies, Linux would be a benefit);
 • Basic Windows and Unix/Linux platform knowledge;
 • Basic Oracle DB and SQL knowledge.


  Company Offer
 • Dynamic and challenging work with ambitious and highly professional team;
 • Competitive salary depending on your qualification and background;
 • Self-development and a pleasant work environment;
 • Office location: Riga.


  If you are a colleague we are looking for, please send your CV to Ieva Pilskalliete!

  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients ir starptautisks uzņēmums, kas ir nozīmīgs tehnoloģiju nodrošinātājs visā pasaulē un specializējas finanšu iestādēm domātu maksājumu risinājumu sniegšanā. Uzņēmums aicina pievienoties savai Baltijas komandai


  POS TESTĒTĀJU


  Pienākumos ietilpst:
 • darbs Baltijas testēšanas grupā;
 • POS termināļu testēšana, termināļu pārvaldības programmatūras testēšana, mobilo lietotņu testēšana — funkcionālā, regresīvā, sertifikācijas un integrācijas testēšana ar īpašnieka autorizācijas sistēmu un kases aparātiem;
 • testēšanas plānu un testa piemēru izstrāde no BRD (biznesa prasību dokuments);
 • sadarbība ar projektu vadītājiem un biznesa / sistēmu analītiķiem;
 • darbs ar testēšanas rīkiem FIME, Collis;
 • problēmu iesniegšana un pārvaldība ar programmatūras piegādātājiem, izmantojot JIRA;
 • testēšanas rezultātu paziņošana programmatūras piegādātājam vai izstrādātājam;
 • ekspluatācijas incidentu izmeklēšana un atrisināšana;
 • izstrādes grupas atbalstīšana.


  Vajadzīgā pieredze:
 • POS termināļu funkcionālās un regresīvās testēšanas pieredze;
 • Key loading rīku un termināļu pārvaldības sistēmu (KLM un TMS) lietošanas pieredze;
 • laba izpratne par testēšanas procesu un programmatūras piegādes dzīves ciklu (Software Delivery Life Cycle);
 • augstākā izglītība un praktiskā pieredze IT jomā. Programmētāja prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību (padziļinātas zināšanas par Oracle tehnoloģijām, Linux tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • pamatzināšanas par platformām Windows un Unix/Linux;
 • Oracle DB un SQL pamatzināšanas.


  Uzņēmums piedāvā:
 • dinamisku un interesantu darbu ambiciozā un profesionālā komandā;
 • piedalīties mūsu uzņēmuma izaugsmē un strādāt pie starptautiskiem projektiem;
 • konkurētspējīgu atalgojumu, kas ir atkarīgs no jūsu kvalifikācijas un pieredzes;
 • personisko izaugsmi un patīkamu darba vidi;
 • darba vietu birojā Rīgā.


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Ievai Pilskallietei!

  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: + 371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/finansu-nozares-uznemums/pos-testetajs-a/20002&NoButtons=true&popup=1