draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 17.11.2017
WorkingDay Latvia client – International company who is a leading global technology provider specializing in payment solutions for financial institutions.

Company invites to join their Baltic team


JAVA DEVELOPER


Responsibilities include:
 • Java application design and development;
 • Testing (unit testing), maintenance and troubleshooting of written code;
 • Programming documentation (creation and maintenance including installation and administration guides;
 • Production support and incidents investigation and resolution;
 • On line JAVA systems support including applications written with PERL, C++ (Linux platform) and C# (Windows platform);
 • Regular code review of a new developed applications.


  Skills/Competences:
 • Experience with Java-based technologies, interfaces and web applications, secure programming (PCI standards);
 • Technical background of Java, good knowledge of C++, experience in C#, Python, Perl.
 • Knowledge of Oracle APEX would be a benefit;
 • Knowledge of Internet protocols (Socket programming, TCP/IP, SOAP);
 • Strong analytical and problem-solving skills;
 • University degree in IT field and practical experience;
 • Fluent spoken and written English.


  Company Offer:
 • Dynamic and challenging work with ambitious and highly professional team;
 • To be part of our business growth and to work with international projects;
 • Competitive salary depending on your qualification and background;
 • Self-development and a pleasant work environment;
 • Office location: Riga.


  If you are a colleague we are looking for, please send your CV to Ieva Pilskalliete!

  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients ir starptautisks uzņēmums, kas ir nozīmīgs tehnoloģiju nodrošinātājs visā pasaulē un specializējas finanšu iestādēm domātu maksājumu risinājumu sniegšanā.

  Uzņēmums aicina pievienoties savai Baltijas komandai


  JAVA PROGRAMMĒTĀJU


  Jūsu pienākumos ietilpst:
 • Java aplikāciju projektēšana un izstrāde;
 • Programmas testēšana (moduļu testēšana), uzturēšana un traucējumu meklēšana;
 • Programmēšanas dokumentācija (izveide un uzturēšana, t.sk. instalēšanas un administrēšanas rokasgrāmatas);
 • Ekspluatācijas atbalstīšana un incidentu izmeklēšana un atrisināšana;
 • Java sistēmu atbalstīšana, t.sk. lietotnes rakstītas Perl, C++ (platforma Linux) un C# (platforma Windows);
 • Regulāra jaunizstrādāto aplikāciju koda pārbaude.


  Prasmes/kompetences:
 • Pieredze darbā ar Java tehnoloģijām, saskarnēm un web aplikācijām, drošu programmēšanu (maksājumu karšu nozares standarti);
 • Java tehniskās zināšanas, labas C++ zināšanas, C#, Python un Perl pieredze, Oracle APEX zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Zināšanas par interneta protokoliem (Socket programmēšana, TCP/IP, SOAP);
 • Spēcīgas analītiskās un problēmu risināšanas prasmes;
 • Augstākā izglītība un praktiskā pieredze IT jomā;
 • Brīva mutiskā un rakstiskā angļu valodas prasme.


  Uzņēmums piedāvā:
 • Dinamisku un interesantu darbu ambiciozā un profesionālā komandā;
 • Piedalīties mūsu uzņēmuma izaugsmē un strādāt pie starptautiskiem projektiem;
 • Konkurētspējīgu atalgojumu, kas ir atkarīgs no jūsu kvalifikācijas un pieredzes;
 • Personisko izaugsmi un patīkamu darba vidi;
 • Darba vietu birojā Rīgā.


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Ievai Pilskallietei!

  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: + 371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/finansu-nozares-uznemums/java-programmetajs-a/20003&NoButtons=true&popup=1