draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 12.12.2017
WorkingDay Latvia client is the largest company in Latvia offering a wide range of dietary supplements, sports nutrition’s and dietary choices. The company has distribution network in 20 countries around the world and has reached a yearly turnover of 30 million euros.

Due to new product creation and extensive existing product development, they are looking Product Development Manager with a passion for health and wellness. You’ll work with peers from a diverse set of RnD and design teams to design and build innovative products and services that surprise and delight customers around the world.


PRODUCT DEVELOPMENT MANAGER


Main responsibilities:
 • The creation of innovative and unique products (sports foods and nutritional supplements), which includes full responsibility for the product "project" from its idea to the finished product;
 • Active communication with international manufacturers and cooperation partners regarding product design and quality related matters;
 • Collaboration with marketing specialists, designers and various agencies on product design related issues;
 • Cooperation with the Procurement Specialists Team, analysis and monitoring of existing product inventory data;
 • Participation in international exhibitions and company representation in meetings with representatives of manufacturers.


  Required skills and qualifications:
 • Successful practical experience in product development and implementation;
 • Desirable education in pharmaceutical or nutritional supplements industry;
 • Fluency in in English, Russian and Latvian (written and verbal);
 • Ability to analyze information and draw logical conclusions;
 • Drive to make independent decisions, a high sense of responsibility and a dynamic approach to work;
 • Good computer skills (MS Office).


  Company offers:
 • An interesting and responsible job in an international company;
 • Competitive salary, depending on experience and performance;
 • Business trips;
 • Necessary training and support from the first day of work;
 • Friendly colleagues and excellent working environment;
 • Free Parking;
 • Health Insurance.


  Please send your CV (in English) to Ilze Černova:

  E-mail: ilze.cernova@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 29207591

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients ir lielākais uzņēmums Latvijā, kas piedāvā plašu uztura bagātinātāju, sporta un diētiskās pārtikas izvēli. Uzņēmumus tiek pārstāvēts 20 pasaules valstīs un ir sasniedzis 30 Miljonus Eiro gada apgrozījumu.

  Sakarā ar jaunu produktu ieviešanu un esošo produktu strauju attīstību, uzņēmums meklē Produktu izstrādes vadītāju, kuram/-ai aktīvs un veselīgs dzīvesveids ir svarīga dzīves sastāvdaļa. Jūs strādāsiet plecu pie pleca ar kolēģiem no dažādām produktu izstrādes komandām, lai kopīgiem spēkiem izstrādātu un ieviestu jaunus produktus, kas pārsteigtu un iepriecinātu klientus visā pasaulē.


  PRODUKTU IZSTRĀDES VADĪTĀJS/-A


  Darba pienākumi:
 • Inovatīvu un unikālu produktu (sporta pārtikas un uztura bagātinātāju) izveide, kas ietver pilnu atbildību par produkta "projektu" no tā idejas līdz gatavam produktam;
 • Aktīva komunikācija ar starptautiskiem ražotājiem un sadarbības partneriem par produktu izstrādi un kvalitātes jautājumiem;
 • Sadarbība ar mārketinga speciālistiem, dizaineriem un dažādām aģentūrām par produkta izveidi un ar to saistītiem jautājumiem;
 • Sadarbība ar iepirkumu speciālistu komandu, esošo produktu krājumu datu analīze un uzraudzība;
 • Dalība starptautiskās izstādēs un uzņēmuma pārstāvēšana tiekoties ar ražotāju pārstāvjiem.


  Prasības kandidātam:
 • Veiksmīga praktiska pieredze produktu izstrādē un ieviešanā;
 • Vēlama izglītība farmācijas vai uztura bagātinātāju nozarē;
 • Brīva komunikācijas prasme angļu, krievu un latviešu valodās (rakstiski un mutiski);
 • Spēja analizēt informāciju un izdarīt loģiskus secinājumus;
 • Prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus, augsta atbildības sajūta un dinamiska pieeja darbam;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office).


  Uzņēmums piedāvā:
 • Interesantu un atbildīgu darbu starptautiskā uzņēmumā;
 • Konkurētspējīgu atalgojumu, kas atkarīgs no pieredzes un snieguma;
 • Komandējumus;
 • Nepieciešamās apmācības un atbalstu no pirmās darba dienas;
 • Draudzīgu darba vidi un mūsdienīgu biroju;
 • Bezmaksas autostāvvietu;
 • Veselības apdrošināšanu.

  Lai pieteiktos, sūti savu CV (angļu valodā) Ilzei Černovai!

  E-pasts: ilze.cernova@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 29207591

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota : NVA, 02.09.2009.


 •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/farmacijas-uznemums/produktu-izstrades-vaditajs-a/20043&NoButtons=true&popup=1