draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 21.04.2017
BASF Grupā mēs ražojam ķīmikālijas ilgtspējīgai nākotnei. Mēs apvienojam ekonomiskos panākumus ar vides aizsardzību un sociālo atbildību. BASF Grupā strādā aptuveni 114 000 darbinieku, veicinot mūsu klientu panākumus gandrīz visos sektoros un gandrīz katrā pasaules valstī. Mēs darbojamies 5 jomās: ķimikāliju, izpildījuma produktu ražošanā, funkcionālie materiāli un risinājumi, lauksaimniecības risinājumi un nafta un gāze. 2016.gadā BASF pārdošanas apjoms bija lielāks par 58 miljardiem EUR. BASF akcijas tiek tirgotas biržās Frankfurtē (BAS), Londonā (BFA) un Cīrihē (BAS). Sīkāka informācija www.basf.com

LIELO KLIENTU VADĪTĀJS/-A - AGRONOMS/-EKo Jūs varat sagaidīt: Pārdošanas vadītāja pakļautībā Jūsu primārā atbildība būs:


 • Nodrošināt tehnisko komunikāciju un atbalstu ietekmīgajiem klientiem (vairumtirgotājiem) un agronomiem, lai palielinātu BASF produktu pārdošanu noteiktajā reģionā
 • Veicināt pārdošanas stratēģiju
 • Dot ieguldījumu un piedalīties komerciālā budžeta veidošanā, prognozēšanā un komandas darba kontrolēšanā kopā ar pārdošanas vadītāju
 • Nodibināt ciešas attiecības ar ietekmīgākajiem klientiem, ieskaitot, lauksaimniekus
 • Dot ieguldījumu pārrobežu funkcionālo komandu mārketinga aktivitātēs, jaunu produktu potenciālā, mācību materiālu izveidē, u.c.
 • Pārliecinieties, ka ietekmīgo klientu matrica ir precīza un mūsdienīga, nosakot galvenos virzītājus, ietekmes sfēru un ietekmes pakāpi, un efektīvi noteikt prioritātes, lai nodrošinātu maksimālu ietekmi.


  Ko mēs sagaidām:

 • Jums ir vismaz bakalaura līmeņa izglītība lauksaimniecības vai attiecīgajā nozarē
 • Bez tam, Jums ir vismaz 3 gadu pieredze šajā darbā, apvienojot gan tirgus komerciālās, gan tehniskās vajadzības
 • Jūs esat lielisks virzītājs, uz rezultātiem orientēts un Jums piemīt izcilas saskarsmes prasmes/spējas
 • Jums ir labas komunikācijas prasmes, Jūs runājat un rakstāt angļu valodā
 • Jūs esat kompetents un pārzināt programmatūru, jo īpaši Microsoft Word, Excel un PowerPoint
 • Beidzot - bet ne mazāk svarīgi - Jums ir visaptveroša sapratne par tirgu un produktiem
 • Nepieciešama derīga autovadītāja apliecība


  Mēs piedāvājam:

  Atbildību no pirmās dienas izaicinošā darba vidē un mācīšanos "darba procesā" kā uzticamas komandas daļu. Konkurētspējīgu atalgojumu, tostarp, pievilcīgas priekšrocības, kā arī lieliskas karjeras iespējas starptautiskā uzņēmumā.

  BASF plašās un satraucošās karjeras iespējas Tevi noteikti pārsteigs!


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Jolantai Saukānei!

  E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 26137153

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


  At BASF, we create chemistry for a sustainable future. We combine economic success with environmental protection and social responsibility. The approximately 114,000 employees in the BASF Group work on contributing to the success of our customers in nearly all sectors and almost every country in the world. Our portfolio is organized into five segments: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions and Oil & Gas. BASF generated sales of more than €58 billion in 2016. BASF shares are traded on the stock exchanges in Frankfurt (BAS), London (BFA) and Zurich (BAS). Further information at www.basf.com

  ACCOUNT MANAGER - AGRONOMIST  What you can expect: Reporting to the Sales Manager (SM), your primary responsibilities are to:


 • Provide technical communication and support to influencers and agronomists to maximise BASF product sales across the defined area
 • Contribute to the country sales strategy
 • Give input to – and participate in commercial budgeting, forecast and follow up in teamwork with the SM
 • Further establish a close relationship with key influencers, including farmers
 • Contribute to cross-functional teams regarding marketing activities, new product potential, training materials etc.
 • Ensure that the influencer matrix is accurate and up to date, identifying key drivers, sphere and degree of influence and effectively prioritize to ensure maximum impact


  What we expect:

 • You have an education on at least bachelor`s level in agriculture or relevant area
 • In addition, you have a minimum of 3 years experiences in a role combining both the commercial and technical needs of the market
 • You have a great drive, are result oriented and possess excellent interpersonal skills
 • You have good communication skills, you speak and write English
 • You have a good level of competence with software packages, in particular with Microsoft Word, Excel and PowerPoint
 • Last – but not least – you have comprehensive market and product understanding
 • A valid driving license is essential


  We offer:

  Responsibility from day one in a challenging work environment and "on-the-job" training as part of a committed team. Competitive compensation including attractive benefits as well as excellent career opportunities in an international company.

  Expect to be surprised by the exciting range of career opportunities at BASF.


  If You think the previous description is about You, please send Your CV and application letter to Jolanta Saukane!

  E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 26137153

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.no. 40003793545
  Licence no.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009. •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/basf/lielo-klientu-vaditajs-a-agronoms-e/19698&NoButtons=true&popup=1