draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 22.05.2017WorkingDay client is an international company working at one of the largest social networks in the world – ASKfm.

At ASKfm, our premise is simple: we believe questions and answers are the building blocks of conversation, self-expression, and deeper understanding. As the only global social network built on a Q&A format, we bring more than 200 million people together across more than 150 countries. Unlike other social networks, how you engage with friends and express yourself on ASKfm is done through the lens of what other people want to know. Through the natural exchange of questions and answers we aim to be a safe, fun, and engaging place for learning more about yourself, and exploring the social world around you.

Now company is looking for experienced and business oriented team member located in Riga:

SENIOR JAVA BACKEND DEVELOPERWhat you get to do:
 • Maintain and develop backend for high-load project;
 • Work closely with the Product, QA, front-end and administrators team;
 • Optimize environment and development process for better efficiency.

  Requirements for a person in this position:
 • Software developer experience 5+ years;
 • Java hands-on 4+ years;
 • Experience in design of project architecture for high-scalability and high-load system;
 • Able to design and implement independently features of any complexity;
 • Writes maintainable code and has experience in writing unit/integration tests, doing result oriented code reviews;
 • Good knowledge of Linux;
 • Good command of English.

  We’d like you to have (preferred):
 • AWS, Docker, NoSQL, scripting languages;
 • Spark, Kafka;
 • Jenkins;
 • Practical experience with Redis, MySQL or PostgreSQL.

  What you get in return:
 • modern “high tech” office located in Riga, close to public transport and with
 • supplements for public transportation for employees;
 • competitive salary starting depending on your experience;
 • health insurance;
 • opportunity to travel to offices abroad;
 • work closely with different teams;
 • work with team of experienced software engineers that built one of the best social network out there.


  Please send your CV and motivation letter to Ieva Pilskalliete:
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.no. 40003793545
  Licence no.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

  WorkingDay klients ir starptautisks uzņēmums, viens no lielākajiem sociālajiem tīkliem pasaulē ASKfm.

  ASKfm ideja ir vienkārša: mēs ticam, ka jautājumi un atbildes ir katras sarunas pamats, iespēja izteikties un vēlme izprast vienam otru. Kā vienīgais globālais sociālais tīkls, kas veidots jautājumu un atbilžu formā, tas sasniedz vairāk nekā 200 miljoni lietotāju vairāk nekā 150 valstīs. Atšķirībā no citiem sociālajiem tīkliem, kur Jūs sazināties ar draugiem un sevi apliecināt, ASKfm darbojas caur jautājumiem par to, ko citi cilvēki vēlas uzzināt. Apmainoties ar jautājumiem un atbildēm, mēs tiecamies pēc drošas, jautras un saistošas vides, kur uzzināt vairāk par sevi un izpētīt sociālo pasauli ap mums.

  Šobrīd uzņēmums meklē pieredzējušu un uz biznesu orientētu kolēģi darbam Rīgas birojā:

  VECĀKO JAVA BACKEND PROGRAMMĒTĀJU  Jūsu uzdevumi:
 • uzturēt un izstrādāt backend augstas slodzes projekta ietvaros;
 • cieši sadarboties ar produkta izstrādes, kvalitātes nodrošināšanas, frontend un administratoru komandām;
 • optimizēt vides un izstrādes procesu efektivitāti.

  Amata prasības:
 • 5+ gadu pieredze programmatūras izstrādē;
 • pieredze darbā ar Java 4+ gadus;
 • projekta arhitektūras dizaina pieredze augsta mēroga un augstas slodzes sistēmas ietvaros;
 • spēja izstrādāt un patstāvīgi īstenot dažādas sarežģītības pakāpes projektus;
 • prasme rakstīt uzturamu kodu un ir vienības/integrācijas testu rakstīšanas, uz rezultātu vērstu koda pārskatu pieredze;
 • labas Linux zināšanas;
 • labas angļu valodas zināšanas.

  Papildu priekšrocības:
 • AWS, Docker, NoSQL, skriptu valodas
 • Spark, Kafka
 • Jenkins
 • Praktiska pieredze ar Redis, MySQL vai PostgreSQL

  Ko mēs varam piedāvāt:
 • mūsdienīgu augsto tehnoloģiju biroju Rīgā, tuvu sabiedriskajam transportam un
 • transporta kompensāciju darbiniekiem;
 • konkurētspējīgu atalgojumu, atkarībā no Jūsu pieredzes;
 • veselības apdrošināšanu;
 • iespēju ceļot uz birojiem ārvalstīs;
 • ciešu sadarbību ar citiem kolēģiem;
 • darbu pieredzējušu programmatūras inženieru komandā, kas izveidojuši vienu no labākajiem sociālajiem tīkliem.


  Lai pieteiktos, sūtiet savu CV un pieteikuma vēstuli Ievai Pilskallietei!
  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai +371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10,
  Riga, LV-1011
  Reģ.nr.: 40003793545
  Liceces nr: 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

 •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/ask-fm/vecakais-a-java-backend-prgrammetajs-a/19743&NoButtons=true&popup=1