draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 26.10.2017
At 3M, we apply science in collaborative ways to improve lives daily. With $30 billion in sales, our 90,000 employees connect with customers all around the world.
3M has a long-standing reputation as a company committed to innovation. We provide the freedom to explore and encourage curiosity and creativity. We gain new insight from diverse thinking, and take risks on new ideas.
Here, you can apply your talent in bold ways that matter.


SALES REPRESENTATIVE, AUTOMOTIVE AFTERMARKET DIVISION, LATVIA


Main accountabilities:
 • To achieve 3M Automotive Aftermarket division products sales goals;
 • 80% of time spend sales to the end customers (Auto Body Shops), 20% of time Cooperation with dealer and office work;
 • To support marketing in preparing marketing programs and fully engage in execution of relevant marketing activities;
 • Be active in analyzing and providing information about the market: competitors, customers, other market data;
 • Sell 3M Automotive Aftermarket products for existing, new customers, handle around 12 customers’ visits per week;
 • Record all activities in to CRM system, such as: end-user data base, actions, tasks, opportunities etc;
 • Provide sales and performance reports to management. Actively participate in sales and marketing planning sessions.;
 • Support dealers by providing trainings for the sales personnel, support in deployment joint marketing programs, proceed joint sales visits;
 • Behave according to 3M corporate rules, ethical standards, policies and compliance.


  Requirements:
 • Technical education;
 • Ability to handle and demonstrate electrical and power tools for grinding, cutting polishing;
 • Ability to demonstrate the technical performance and effectiveness of the products;
 • Mathematical thinking, ability for profitability calculations of the products and solutions;
 • Active sales experience at least 3 years, preferably in a technical B2B sales,
 • Latvian, Russian and English languages skills in speaking and writing; Computer Skills, MS Office;
 • Presentation skills and experience;
 • Good communication and negotiation skills;
 • Hard work, systematic, consistency and time planning skills.


  Company offer:
 • Interesting and challenging position with innovative product portfolio;
 • Opportunity to develop the market;
 • Competitive salary and quarterly bonus based on achieved results;
 • Corporate Health insurance after probation period is finalized;
 • Corporate Car.


  To apply, please send your CV to Ineta Mazūre:

  E-mail: ineta.mazure@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 29212890

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10,
  Riga, LV-1011
  Reg.: 40003793545
  Licence: 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  3M izmanto zinātni, lai uzlabotu ikdienas dzīvi. Mūsu 90 000 darbinieki sadarbojas ar pircējiem visā pasaulē, sasniedzot vairāk kā 30 miljardus USD pārdošanas apjomu gadā. 3M ir stabila un inovatīva uzņēmuma reputācija, kas sniedza brīvību izpētē un veicina radošumu. Citādāka domāšana un jaunu ideju riski sniedz mums plašāku skatījumu.
  Šeit varēsi pielietot savu talantu visdažādākajos veidos.


  TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVIS/-E AUTO APSTRĀDES PRODUKTU NODAĻĀ LATVIJĀ


  Pienākumi:
 • sasniegt 3M auto apstrādes produktu pārdošanas mērķus,
 • 80% darba laika veltīt pārdošanai gala patērētājam (auto servisiem), 20% sadarbībai ar izplatītājiem un darbs birojā,
 • atbalstīt mārketinga nodaļu sagatavojot tās programmas un ikdienā iesaistoties svarīgu mārketinga aktivitāšu īstenošanā,
 • aktīvi analizēt un sniegt informāciju par tirgu: konkurentiem, pircējiem un citiem faktoriem,
 • pārdot 3M auto apstrādes produktus gan jauniem, gan esošiem klientiem, rēķināties ar aptuveni 12 klientu vizītēm nedēļā,
 • fiksēt visas pārdošanas aktivitātes CRM sistēmā: gala patērētāju datu bāze, uzdevumi, iespējas, u.c.,
 • iesniegt pārdošanas rezultātu atskaites vadībai, aktīvi iesaistīties pārdošanas un mārketinga plānošanas sapulcēs,
 • nodrošināt izplatītāju pārdošanas darbiniekiem apmācības un atbalstu kopīgu mārketinga programmu ieviešanā, doties kopīgās pārdošanas vizītēs,
 • ievērot 3M iekšējos kārtības noteikumus, ētikas normas un politiku.


  Prasības:
 • tehniskā izglītība,
 • spēja prezentēt dažādus instrumentus kā arī ar tiem rīkoties,
 • spēja parādīt produktu tehnisko pielietojumu un efektivitāti, izmantojot elektroinstrumentus slīpēšanai, griešanai un pulēšanai,
 • matemātiskā domāšana, spēja aprēķināt finansiāli izdevīgākos produktus un risinājumus,
 • aktīva pārdošanas pieredze vismaz 3 gadus, vēlams tehniskajā B2B pārdošanā,
 • latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas gan mutiski, gan rakstiski,
 • datorzināšanas, MS Office,
 • prezentēšanas prasmes un pieredze,
 • labas komunikācijas un pārliecināšanas prasmes,
 • strādīga un sistemātiska personība ar labām laika plānošanas prasmēm.


  Uzņēmums piedāvā:
 • interesantu un izaicinājumiem bagātu darbu ar inovatīvu produktu portfeli,
 • iespēju attīstīt tirgu,
 • konkurētspējīgu atalgojumu kā arī ceturkšņa bonusu atkarībā no sasniegtajiem rezultātiem,
 • uzņēmuma veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām,
 • uzņēmuma auto.


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Inetai Mazūrei!

  E-pasts: ineta.mazure@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 29212890

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10,
  Riga, LV-1011
  Reģ.nr.: 40003793545
  Licences nr.: 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

 •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/3m-latvia/tirdzniecibas-parstavis-e-auto-apstrades-produktu-nodala/19972&NoButtons=true&popup=1